Lands-/region- och språkval

Känner du igen dig i frågorna? Kan din vardag bli smartare?

Ja, du känner garanterat igen dig i flera av frågeställningarna. Arbetet med att ifrågasätta sin verksamhet på det här sättet, finna svaren och lösningarna – det är att utvecklas till en smart factory.

Ta kontakt nu

Små steg mot en smart factory

Smart factory och Industri 4.0 låter kanske komplext men det behöver det inte vara. Smart factory handlar enkelt förklarat om att människor och maskiner samspelar på bästa sätt. ”Bara att du ställer dig några av dessa frågor och finner svar samt lösningar på en eller två av dem gör att din verksamhet går mot en smartare vardag, säger Martin Carlsson, Key Account på TRUMPF Maskin AB. Svaren på frågorna berättar var man behöver fördjupa sig och kartlägga vad som behöver förändras. Alla vill ju arbeta mer effektivt men också mer trivsamt och med mindre stress”.

Naturligtvis är det medarbetarna som besitter svaren, men det kan vara krångligt att reda ut allt och då står TRUMPF gärna till tjänst och hjälper till att identifiera problem och hitta lösningar tillsammans. Det finns så klart också olika grader av smart factory, men alla kan ha en, på anpassad nivå. ”Att bara exempelvis organisera om i pallställen och kanske byta plats på två maskiner kan för någon ge avsevärt högre effektivitet – det är smart fabrikstänk. Likadant som att gå all in med mjukvaror, automatiserade maskiner och lagerlösningar. ”Det handlar om vad som blir smartast för just din fabrik och att ta det stegvis framåt. säger Martin. Vi hjälper gärna till på vägen eller hela vägen om man önskar.”

Genomlysning av produktionen

”Startskottet mot en smart factory börjar med att se över produktionen ordentligt med fokus på – vad är det vi ska få ut i sista änden och hur kommer vi dit så effektivt som möjligt?” förklarar Martin. Det handlar om en ordentlig kartläggning av dagens arbetssätt och produktionsprocess, identifiera flaskhalsar och börja förändra arbetssättet.” I slutändan behöver alla arbeta gemensamt utifrån en och samma process, spara tid, arbetsmoment så att ett effektivt flöde genom hela fabriken genereras. ”Små justeringar kan göra stor skillnad både för personal och på sista raden, säger Martin. ”Att ta bort onödig administration och resursslöseri är ett exempel. Viktigast är att styra processen så att material och program finns framme i rätt tid så att prioriterade ordrar körs i rätt följd. Detta sparar både tid och pengar och göra arbetet både enklare och trivsammare.”

"Planering och överblick ger övertag"

Martin Carlsson
Key Account TRUMPF Maskin AB

Planering och överblick ger övertag

Varje företag har sin egen inriktning och marknad och därmed ser ett smart factory projekt olika ut varje gång. ”De gemensamma nämnarna är dock – planering och överblick” säger Martin. Planering för att få en bra överblick och överblick som ger kontroll och därmed övertag.” En vanligt förekommande kritisk faktor är att man ofta saknar full överblick över kapaciteten. Maskinerna står stilla längre stunder utan anledning. ”Då behöver man planera bättre så att materialet är framme i tid, operatören på plats osv,” säger Martin. 

Dataunderlag är a och o

Mycket handlar om att ha ett så bra dataunderlag som möjligt från start när en order läggs ut i fabriken. Då ligger man steget före och kan ha material och program redo så att beredningen kan ta hand om det på ett förberett sätt och ta orden igenom snabbare. ”Man vill ju maxa plåten på bästa sätt med artiklar, säger Martin. Priset till kund kan också räknas ut snabbare och mer exakt på det här sättet. Har man att göra med dyrare materialet är ju den här processen ännu viktigare,” säger Martin.

Steg för steg mot den digitala framtiden

Det befintliga affärssystemet hos kund kan kopplas ihop med vårt beredningssystem till maskinerna som i TRUMPF´s fall heter TruTops Boost. Vill man gå ett steg vidare för att kontrollera den totala bilden av beläggning och flöde är vårt senaste övergripande system, Oseon rätt väg. Det är det som håller ihop tillverkningen i ett nätverk. Den gemensamma order-, detalj- och materialdatahanteringen bildar ett enkelt insteg i den övergripande styrningen. Allt kan byggas ut så som du önskar med hantering av plåtbeståndet, framtagning av offerter, till lagerhållning och leverans. ”Du får härmed en stor överskådlighet, ser vilka ordrar som ligger framför dig, vilken ordning detaljerna ska produceras i och styras mot efterföljande processer så allt hinns med,” säger Martin.

Smart Factory Consulting

För dem som vill göra en fullständig genomlysning av sin produktion erbjuder TRUMPF Smart Factory Consulting. Ett sådant projekt innebär att experter på området centralt från TRUMPF startar ett projekt med frågorställningar samt gör en förstudie tillsammans med kunden och sedan ett besök på plats. ”Man analyserar alla processer, ser över flöden och maskinutnyttjande,” säger Martin. ”Viktigt att poängtera är att den här tjänsten innebär inte bara att man tittar på TRUMPF maskiner och mjukvara utan det innefattar hela verksamheten – allt. Vi vill hjälpa er att bygga på era styrkor och se vägen till den uppkopplade fabriken som en möjlighet.” Varje tillverkning är olika och därmed även varje kunds situation och mål. Ingen tillverkning är den andra lik, inga utvecklingsvägar är desamma.  I tjänsten finns även tillval som workshops i hur man smartast konstruerar detaljerna och använder maskinerna på rätt sätt.

"Never ending story"

”Viktigast att ha med sig är att arbetet med smart factory aldrig slutar, säger Martin. Det är en evig process som måste underhållas. Det handlar om att våga vara kritisk mot sig själv och alltid ställa sig frågan - är det här det bästa sättet att göra det här på?”

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med Martin Carlsson eller någon annan av våra säljare på TRUMPF Maskin - så hör av dig. 

Till kontakten
Kontakt
Service och kontakt