Lands-/region- och språkval

Automatiserad och stabil skärprocess tack vare intelligenta funktioner

Active Speed Control, Smart Nozzle Automation och Smart Beam Control - unika funktioner för bästa produktivitet och kvalitet med TruLaser 5030 fiber. 

Ta kontakt nu

Mot autonom laserskärning

Laserskärning har kännetecknats som en operatörsberoende metod där manuellt justerande och övervakande av maskinen varit mer regel än undantag. Idag går vi mot en nästan helt automatiserad skärprocess där en mängd intelligenta maskinfunktioner samverkar för att uppnå ett optimalt resultat. TRUMPF är långt framme mot autonom laserskärning, berättar Anes Mulisic, säljare av verktygsmaskiner på TRUMPF Maskin AB. Mycket pengar investeras årligen i forskning och utveckling av smarta funktioner. Som ett resultat blir maskinerna mer och mer självlärande.

 

 

Allt handlar ju om att få till en så stabil skärprocess som möjligt, menar Anes. Då behöver inte operatören övervaka och justera kritiska moment. Uppkommer problem löser maskinen dem självmant. Maskinen kan skära hur snabbt som helst, men processen måste alltid vara stabil, säger Anes. Våra laserskärmaskiner är byggda för att köras hårt och hålla under lång tid samt vara industriellt tillämpbara, det vill säga leverera samma kvalitet kontinuerligt. De ska utnyttjas optimalt för att generera maximal kostnadseffektivitet med högsta produktivitet och kvalitet. Målsättningen är att uppnå detta med automatik och minska operatörsberoendet och att undvika onödiga stopp och ställtider.

"Målet är en stabil och tillförlitlig process som genererar bästa kvalitet över tiden"

Anes Mulisic
Säljare verktygsmaskiner TRUMPF Maskin AB

En laserskärmaskin som imponerar mycket med unika intelligenta funktioner är, enligt Anes, TruLaser 5030 fiber. Den kommer med en fastkroppslaser med upp till 12 kW och är konstruerad så att varje kW kommer till plåten. Därmed får man inte bara hög frammatning utan kan även bearbeta arbetsstycket produktivt. Den mycket produktiva maskinen hanterar utan ansträngning både tunn och tjock plåt. Med stabila processer levererar också maskinen samma effekt år efter år. Smarta funktioner gör hela bearbetningsprocessen produktivare och tillförlitligare än någonsin där operatören har en enkel uppgift och ställtiderna är minimala.

Active Speed Control säkerställer skärkvaliteten i alla variationer av plåt

Ser rakt igenom processen och reglerar skärningen

En milstolpe mot autonom laserskärning är funktionen Active Speed Control som är unik för Trulaser 5030 fiber. Den är framtagen för att säkerställa skärkvaliteten i alla olika förekommande variationer av plåtkvalitet. För att åstadkomma detta är en sensor utrustad med en kamera placerad i skärenheten. Systemet ser rakt igenom skärdysan ner i skärsnittet och övervakar skärprocessen i realtid. Utifrån vad systemet registrerar anpassas skärhastigheten utifrån materialets kvalitet, säger Anes, så snittet blir optimalt för just den plåten. Operatören behöver inte manuellt justera skärhastigheten och även i de tjockaste variationerna av plåt eller vid rost eller andra ytföroreningar försäkrar systemet ett rent skärsnitt. På så sätt erhåller man bästa kvalitet på detaljen till högsta produktivitet.  

Kundfördelar

Active Speed Control systemet mäter hundratals gånger per sekund i realtid, registrerar datan och justerar skärningen. För kunden generar detta en betydande ökning av processtillförlitlighet, färre kasseringar på grund av materialpåverkan och minskad arbetsbelastning för operatören i kritiska situationer och inställningsarbete. Systemet kan användas i de flesta material men lämpar sig allra bäst i svart plåt och rostfritt, säger Anes, från 4 millimeter där variationerna oftast finns.

Automatisk dysväxlare för dysor i bästa kondition

Automatisk dysväxlare

Försäkra att linser och dysor är i bästa möjliga kondition är avgörande förutsättningar att uppnå tillförlitliga processer och hög detaljkvalitet. Om dysan inte arbetar som den ska kan det resultera i gradbildning och extraarbete. Unikt för TruLaser 5030 fiber är även - Smart Nozzle Automation, det vill säga en automatisk funktion för dysväxling i maskinen. Det säkerställer hög dyskvalitet även i helautomatisk drift. Här har vi återigen en kamerafunktion där det tas ett foto på dysan och sedan kontrolleras särskilda parametrar, säger Anes. Är dysan ok fortsätter maskinen att skära med den – annars byts den ut automatiskt till en korrekt och status samt strålcentrering kontrolleras. Operatören slipper momentet att regelbundet stänga av, kontrollera dysan och byta ut den manuellt. Dysväxlaren kan dras ut medan maskinen skär och ställas in parallellt med produktionen.

Intelligent strålövervakning

Smart Beam Control är ytterligare något TRUMPF utrustat maskinen med. En sensor övervakar laserstrålen och analyserar den. Algoritmer kalkylerar fram strålkvalitet och fokalpunkt. Lasereffekten justeras efter tjocklek och materialkvalitet så maskinen alltid levererar perfekt laserstråle med rätt fokalpunkter. Det här sker med bara ett knapptryck under skärprocessen. Även under kritiska förhållanden är skärning möjlig med höga matningshastigheter och en konstant detaljkvalitet och hög processtillförlitlighet. Det här underlättar också fjärrdiagnostiken av optiken i maskinen.

TruLaser 5030 fiber är förmodligen en av världens mest utvecklade fiberlasrar, och den som har den senaste tekniken för högsta produktivitet och kvalitet, säger Anes. Det är maskinen med flest smarta funktioner och därmed en exceptionellt stabil skärprocess.

Kontakta oss

Vill Du veta mer om våra produkter eller komma i kontakt med en säljare - klicka här!

Ta kontakt nu
TruLaser 5030 fiber
Ta reda på mer
Kontakt
Service och kontakt