Lands-/region- och språkval
Fotocollage der Verfahren LMD und LM

Additiv tillverkning

Komponenter, oberoende av geometri. Prototyper, unika detaljer, små och stora serier. Den additiva tillverkningen präglar framtiden för tillverkningsindustrin mer än någon annan process. Med additiv tillverkning resp. lasersintring eller lasersmältning kan man tillverka, belägga eller reparera komponenter med högsta materialkrav. Jämfört med traditionella ablativa tillverkningsprocesser som svarvning eller fräsning bestämmer vid additiv tillverkning designen själva tillverkningsprocessen, därför talar man om ”Design for Additive Manufacturing” (DfAM).

Under de gångna 20 åren har TRUMPF utvecklat två lasermetoder för generativ tillverkning till industriduglighet, metoderna kan användas för att skapa komplexa former och individuella metallkomponenter lager-för-lager snabbt, flexibelt och till fördelaktiga kostnader från metallpulver: Laser Metal Fusion (pulverbäddsbaserad lasersmältning) och Laser Metal Deposition (laserpåsvetsning). Som pionjär inom generativa tillverkningsprocesser erbjuder TRUMPF helhetslösningar med maskiner, strålkällor och Services – alla utvecklade och producerade av TRUMPF själv. Detta ger kunderna en tydlig konkurrensfördel.

Flexibel

När det gäller additiv tillverkning finns det inga gränser när det gäller design – även funktioner som inte går att genomföra med konventionella tillverkningsmetoder kan integreras och kompletta enheter kan byggas upp i ett arbetsmoment.

Hållbar

Med additiv tillverkning skapas de önskade komponenterna och formerna exakt med bara det material som faktiskt behövs.

Kan individualiseras

Kundspecifika lösningar och personifierade komponenter kan förverkligas enkelt och flexibelt med additiv tillverkning – även i serieproduktion.

Utan verktyg

Eftersom det inte krävs några verktyg för additiv tillverkning blir tillverkningen kostnadseffektivare och både slitage och riggningstider reduceras

Effektivt

Den höga stabiliteten hos komplexa strukturer och den låga vikten på additivt tillverkade komponenter gör processen särskilt attraktiv för lättviktsdesign.

"Den additiva teknologin var och är en spännande utmaning och det är inte alltid det lyckas vid första försöket. I början blev vi tvungna att helt och hållet tänka om konstruktionen, göra tester och om och om igen göra övertygelsearbete i den egna fabriken. Med vårt kunskapsförsprång åtnjuter vi idag en ledande roll i vår bransch."

Klaus Eimann
Chef för gruppen för additiva tillverkningsmetoder hos Procter & Gamble

Vilka användningsexempel finns det för additiv tillverkning?

  • Tillverkning av ett individuellt skallimplantat eller uppbyggnad av tandkronor eller -bryggor (LMF)
  • Additiv tillverkning av värmeväxlare med extremt fina gitterstrukturer (LMF)
  • Beläggning av en kapskiva för en majsskördare för att förlänga livslängden (LMD)
  • Reparation av en kompressorskovel efter slitage (LMD)

Vilka är skillnaderna mellan de additiva tillverkningsmetoderna?

Allt fler varianter, ännu mindre serier – trenden är tydlig inom många tillverkningsbranscher. Laser Metal Fusion (LMF) och Laser Metal Deposition (LMD) är de båda laserbaserade metoderna som klarar utmaningarna och gör additiv tillverkning mer och mer attraktiv för industrin. Men hur skiljer sig metoderna åt tekniskt och vilka teknologier är lämpliga för vilka användningsområden?

Laser Metal Fusion (LMF)

I den här processen skapar lasern nya arbetsstycken av pulver skikt för skikt. Dessa är mycket stabila och samtidigt lätta. Metallkomponenten kan skapas från en pulverbädd baserad på en CAD-modell. Idag är pulverbäddsbaserad lasersmältning så långt kommen att den kan användas för serietillverkning av komplexa metallkomponenter.

Laserauftragschweißen
Laserpåsvetsning (LMD)

I den här processen skapar lasern ett smältbad på komponentytan till vilket ett metalliskt tillsatsmaterial i pulverform kontinuerligt tillförs och smälts. På så sätt uppstår sammansvetsade strängar som bygger strukturer på befintliga grundstommar för reparation eller beläggning, eller som blir helt nya komponenter. Inom fältet LMD kan höghastighets-laserpåsvetsning (HS-LMD), som TRUMPF har varit med om att utveckla, belägga ytor snabbt och extremt tunt.

Vi ger dig gärna råd

Våra experter på additiv tillverkning bistår gärna med rådgivning. 

Detta kan också vara intressant för dig

Showroom Additive Manufacturing

Additive Manufacturing Showroom på TRUMPF Campus i Ditzingen ger en direkt insyn i den additiva tillverkningen med Laser Metal Fusion och laserpåsvetsning samt åskådliga branschapplikationer och framgångshistorier från våra kunder – direkt konsultation från våra experter.

TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000

Kompakt och ytterst exakt: med den femaxlade lasermaskinen TruLaser Cell 3000 skär eller svetsar du två- och tredimensionellt.

[Translate to sv_SE:]
Låt dig inspireras av exempeldetaljerna!

Letar du efter förslag på komponenter som kan produceras effektivt med TRUMPFs verktygsmaskiner och lasersystem? Här kan du söka efter exempeldetaljer från praktiken och filtrera utifrån olika parametrar som t.ex. bransch och material.

Kontakt
Nerladdningar
Service och kontakt