Lands-/region- och språkval

Med de här maskinerna gör du amorfa utskrifter – till och med i serie

Ett verkligt dream team: 3D-tryck och amorfa metaller. Med andra ord: TruPrint-systemet från TRUMPF och de högrena, specialoptimerade pulvren från Heraeus AMLOY. TruPrint 1000 och 2000 lämpar sig särskilt väl för tryck på amorfa metaller Den lilla stråldiametern möjliggör högsta yttäckning. Detta förenklar, eller avlägsnar till och med behovet av, efterbehandling av applikationerna. Överskottspulver kan återanvändas ”inert” i processen, även vid skyddsgas. Detta skyddar materialet mot skadlig påverkan som syrgas, som reagerar snabbt med metalliskt glas. Med en stråldiameter på 55 µm skapar lasern ett litet smältbad. Värmen leds snabbt bort och den kritiska avkylningshastigheten på 200 Kelvin per sekund bibehålls. Det innebär att metallen inte kan kristalliseras. I TruPrint 2000 täcker två stycken lasrar på 300 Watt vardera parallellt hela byggvolymen. På så sätt kan amorfa komponenter serietillverkas med hög kvalitet och produktivitet. Tack vare Dank Condition Monitoring, Powder Bed Monitoring och Melt Pool Monitoring kan dessutom fel i processen upptäckas tidigt. Saken är rund.

Ask the Expert: Vår materialspecialist Christian Schauer förklarar

Christian Schauer berättar om de nya metalliska glasen och deras särskilda egenskaper och tillämpningar.

Få all information om tillverkning av amorfa komponenter

Hur kan amorfa metaller bearbetas med additiv teknik? Vilka amorfa legeringar och materialegenskaper finns det? Dessa och många andra frågor – underbyggda av tekniska data – hittar du i den gemensamma vitboken från TRUMPF och Heraeus AMLOY.

Fyll bara i nedanstående formulär och få exklusiv bakgrundsinformation och mer information i vårt White Paper.


Hörlurshölje i amorf legering för evigheten

Heraeus AMLOY och Sennheiser visar vad 3D-utskrift, högpresterande ljudteknik och den nya materialklassen amorf legering har gemensamt. Den gemensamma vägen från de första proverna via kvalitetsstandarder och valideringsiterationer till den slutliga toppmoderna tillverkningsprocessen i additiv serieproduktion av det amorfa metallhöljet för IE 600.

Fyll bara i nedanstående formulär och få exklusiv bakgrundsinformation och mer information i vårt White Paper.


Detta kan också vara intressant för dig

Showroom Additive Manufacturing

Additive Manufacturing Showroom på TRUMPF Campus i Ditzingen ger en direkt insyn i den additiva tillverkningen med Laser Metal Fusion och laserpåsvetsning samt åskådliga branschapplikationer och framgångshistorier från våra kunder – direkt konsultation från våra experter.

TruPrint 1000
TruPrint 1000

Vill du tillverka mindre serier eller prototyper med Laser Metal Fusion? Upptäck då vår kompakta maskin TruPrint 1000 för3D-utskrift av metallkomponenter.

TruPrint 2000, ekonomisk 3D-printing av högsta kvalitet från TRUMPF
TruPrint 2000

Vill du ha kostnadseffektiv 3D-utskrift a högsta kvalitet? Med laserns lilla stråldiameter på 55 µm erbjuder TruPrint 2000 ett högvärdigt tryckresultat som övertygar med sin ytkvalitet och detaljnivå.

Service och kontakt