Lands-/region- och språkval

Med de här maskinerna gör du amorfa utskrifter – till och med i serie

Ett verkligt dream team: 3D-tryck och amorfa metaller. Med andra ord: TruPrint-systemet från TRUMPF och de högrena, specialoptimerade pulvren från Heraeus AMLOY. TruPrint 1000 och 2000 lämpar sig särskilt väl för tryck på amorfa metaller Den lilla stråldiametern möjliggör högsta yttäckning. Detta förenklar, eller avlägsnar till och med behovet av, efterbehandling av applikationerna. Överskottspulver kan återanvändas ”inert” i processen, även vid skyddsgas. Detta skyddar materialet mot skadlig påverkan som syrgas, som reagerar snabbt med metalliskt glas. Med en stråldiameter på 55 µm skapar lasern ett litet smältbad. Värmen leds snabbt bort och den kritiska avkylningshastigheten på 200 Kelvin per sekund bibehålls. Det innebär att metallen inte kan kristalliseras. I TruPrint 2000 täcker två stycken lasrar på 300 Watt vardera parallellt hela byggvolymen. På så sätt kan amorfa komponenter serietillverkas med hög kvalitet och produktivitet. Tack vare Dank Condition Monitoring, Powder Bed Monitoring och Melt Pool Monitoring kan dessutom fel i processen upptäckas tidigt. Saken är rund.

Ask the Expert: Vår materialspecialist Christian Schauer förklarar

Christian Schauer berättar om de nya metalliska glasen och deras särskilda egenskaper och tillämpningar.

Detta kan också vara intressant för dig

Service och kontakt