You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Bearbeta ytor | TRUMPF
Ytbearbetning med TRUMPF laser

Bearbeta ytor med laser

Behandlade ytor gör komponenterna mer motståndskraftiga mot påfrestningar. Utöver många konventionella metoder finns det lasermetoder även för detta. Laserhärdning, laseromsmältning och laserbeläggning gör att komponenterna tål mer belastning: de ökar hårdheten och trögheten, förändrar ytstrukturen, genererar tryckspänningar i ytan eller applicerar skyddsskikt. Även lasermärkning och lasermikrobearbetning förändrar ett arbetsstyckes yta.

Dessa teman kan kanske också intressera dig