You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Induktionslödning | TRUMPF

Induktionslödning

Induktiv uppvärmning har använts i flera år för mjuk- och hårdlödning samt vid svetsning. Den senare särskilt vid längsgående svetsning av rör.

hög-temperatur-lödning

Induktionslödning används såväl för mjuk- som för hårdlödade förbindelser. Skalningen av arbetsstyckena kan reduceras genom korta lödtider. Helt skalfri lödning kan erhållas under skyddsgas. Eftersom komponenten endast värms upp lokalt påverkas intilliggande områden minimalt. Värt att framhäva är automatiseringskapaciteten hos induktionslödning samt en hög reproducerbarhet. I kombination med pyrometrisk temperaturreglering kan rätt lödningstemperatur bestämmas exakt genom att lodet blir flytande vid induktionslödning. Därmed uppnås hög processäkerhet.