Lands-/region- och språkval
TRUMPF tillämpning anlöpning

Anlöpningsmärkning: Permanent märkning av metall med lasern

Anlöpning är en etablerad metod för permanent märkning av stål och metaller. Det beror på att de här materialen visar anlöpningsfärg när de värms upp med lasern. Färgerna beror till stor del på temperaturen som metallen värms upp till. Vid anlöpning bildas oxidskikt på ytan vars egenskaper bestämmer färgintrycket.

Den huvudsakliga fördelen med anlöpningsmärkning: ytan förblir helt intakt, märkningen är lättläst, hållbar och motståndskraftigt mot slitage. Anlöpningsmärkning är perfekt överallt där passningar måste bibehållas eller där materialet inte får bucklas. Därför är den här metoden optimal för förbrukningsartiklar som köksredskap eller medicinska produkter.

Så här fungerar anlöpningsmärkning: Förfarandet för lasermärkning av metaller

TRUMPF tillämpning lasermärkning: process anlöpning

För att skapa en anlöpningstext värmer lasern upp metallen lokalt till precis under smältpunkten. Då förändras strukturen hos atomgittret. Det bildas oxidskikt på arbetsstyckets yta, vilket yttrar sig genom olika anlöpningsfärger. Dessa färger är temperaturstabila upp till ungefär 200 °C. Vid högre temperaturer återgår atomgittret åter till sitt ursprungstillstånd – märkningen försvinner. Ytans beskaffenhet förändras inte.

I princip är anlöpningsmärkning endast möjligt på metaller som ändrar färg vid påverkan av värme och syre, alltså stål och titan, men inte aluminium eller icke-järnmetaller. Det är inte heller möjligt att märka hårdmetaller med en mörk kontrast med anlöpningsmärkning.

Vilka fördelar har anlöpningsmärkning med lasern?

Skonsamt för materialet

Materialytan påverkas nästan inte alls av märkningsprocessen och förblir slät även efter märkningen.

Rent, helt enkelt

På grund av den släta ytan är det svårt för organiska rester att fästa vid anlöpningsmärkningen. Den är därför särskilt lämplig för föremål som ofta rengörs.

Förblir läslig

Med rätt parameterval förblir anlöpningsmärkningarna intakta och lätta att läsa – även efter många rengöringscykler, vilket är vanligt bland många medicinska produkter.

Etablerad och lämplig för produktmärkningar

Anlöpningsmärkning har etablerat sig inom medicinteknik under de gångna åren och är utöver modern Black Marking med ultrakortpulslaser det första valet för produktmärkningar för entydig spårbarhet, även i enlighet med UDI-riktlinjerna.

Tillämpningsexempel vid anlöpningsmärkning

Anlöpningsmärkning på gjutjärn

Anlöpning per laser används ofta när QR-koder eller datamatriskoder ska appliceras på metalliska ytor. Lasern skapar en mycket kvalitativ, svart markering. Genom att skapa en vit bakgrund bakom det markerade området kan kontrasten och synligheten ökas ytterligare. Förutom den ökade kontrasten ökar också betraktningsvinkeln under vilken markeringen kan läsas ut.

Tillämpning TRUMPF lasermarking

Märkning av konsumentgods

Vid anlöpning förblir ytan intakt, märkningen är lättläst, varaktig och motståndskraftigt mot slitage. Därför är anlöpningsmärkning som gjort för märkning av köksredskap.

TRUMPF tillämpning av lasermarking: process anlöpning

Dekorativa syften

Anlöpningsmärkning av bruksföremål kan även ha rent dekorativa syften, till exempel på den här osthyveln. Märkningen är lätt att se även efter många rengöringscykler.

TRUMPF tillämpning av anlöpningsprocessen på bronkoskop

Anlöpningsmärkning för applicering av linjer, punkter och skalor

Lättläst, kontrastrik och väl skyddad mot slitage: Så måste märklinjer, -punkter och skalor på föremål vara så som på detta bronkoskop.

TRUMPF laser tillämpning av anlöpningsprocessen på medicinska produkter

Produktmärkning, produktlogga

Lasern skapar lättläsliga och kontrastrika anlöpningsmärkningar, som är optimala för produktmärkning och logotyper.

Lasermärkt design på titan

Framställning av anlöpningsfärger

Genom att selektivt ställa in lasereffekten kan man få fram exakta anlöpningsfärger på många ståltyper och därmed även skapa färgbilder.

Rena ytor

Framför allt inom det medicinska området är rena ytor grundläggande. Tack vare anlöpningsmärkningen håller sig släta ytor fria från organiskt material även på de markerade ställena.

Handbok: Lasermärkning kompakt

Upptäck den omfattande  handboken "Lasermärkning kompakt" och få information om den tekniska bakgrunden till processerna, lasersystemen och en handledning till praktisk märkning. Klicka här för att ladda ner!

Fyll bara i nedanstående formulär och få exklusiv bakgrundsinformation och mer information i vårt White Paper.


Detta kan också vara intressant för dig

Närbild av ytstrukturen vid Black Marking
Black Marking

Tack vare extremt korta laserpulser kan du skapa permanenta och djupsvarta märkningar utan att skada materialytan genom ablation. Den perfekta metoden för att skapa korrosionsbeständig märkning, t.ex. inom medicinteknik.

Medicinskt instrument med UDI-kod, Black Marking med TRUMPF lasrar
UDI-överensstämmande märkning

Enligt EU- och USA-standarder måste medicinprodukter vara märkta med en spårbar, entydig UDI-kod (Unique Device Identification). För detta erbjuder TRUMPF det optimala paketet med märklaser och mjukvara.

TruMark 6030
TruMark 6030

Med märklasern TruMark 6030 har du nytta av fördelarna av nästa märklasergeneration från TRUMPF. Laserns höga prestanda och enastående strålkvalitet garanterar briljant lasermärkning för tillämpningar i alla branscher.

Kontakt
Nerladdningar
Service och kontakt