Lands-/region- och språkval

Lödning

Vid lödning beror kvaliteten på temperaturen på delarna som ska förenas.

Tillsatsmaterialet, lodet, förbinder detaljerna vid laserlödning. Lodmaterialets smälttemperatur är lägre än komponentmaterialet. Därför smälter endast lodet vid bearbetningen.

Delarna som ska sammanfogas värms endast upp. När lodet är flytande flyter det in i fogspalten och förenas med ytan på arbetsstycket (diffusionsfog). För att kunna löda en fog behöver endast en sida vara tillgänglig. Den tunna spalten mellan komponenterna fungerar som en kapillär. Den lödade fogen är lika stark som lodmaterialet. Med hårdlod, till exempel av koppar och zink, kan ungefär samma höga hållfasthet uppnås som vid svetsning. Ytan på den lödade fogen är slät och ren och bildar snyggt böjda övergångar till arbetsstycket. Därför behöver den inte efterarbetas. Denna fördel används i bilindustrin. Lödade fogar finns i bakluckor eller på biltak. Innan karossdelarna målas behöver de bara rengöras. Det flytande lodet dras in i spalten.

Laserlödad komponent

Flera användningsområden finns i blandade konstruktioner. Komponenter av olika material är ofta svåra eller helt omöjliga att svetsa, eftersom de har så olika smältpunkter. Ett sådant exempel är sammanfogning av aluminium och stål. Lödning är ett lämpligt alternativ för denna och liknande sammanfogningsuppgifter.

Kontakt
Service och kontakt