Lands-/region- och språkval

Dysring för kompressor

Dysringar för kompressor- eller turbinsektionen hos turbomaskiner är användningsområden där additiv tillverkning tillämpas väldigt ofta. Det krävdes dock många stödstrukturer omkring fram- och bakkanten hos en dysa. Med anpassade processparametrar kan man till och med skriva ut vinklar på endast 15° utan stödstrukturer. 

De nya funktionerna hos TruTops Print gör att det nu är möjligt att skriva ut delar med färre stödstrukturer och mindre efterbehandlingsarbete. 


Färre stödstrukturer
Reduktion av egen spänning
Gestaltningsfrihet med additiv tillverkning

Ta kontakt med våra AM-experter!

Har du en komponent som du gärna vill skriva ut i 3D? Vill du veta hur stor besparingspotentialen är och vilka fördelar som kan förverkligas med additiv tillverkning? Då ska du kontakta oss och boka ett rådgivningsmöte med våra experter.

Till kontakten

Exempeldelens data och fakta

Vikt: 1,9 kg

Tillverkningstid:  9,9 h

Skiktantal: 736 à 60 µm

Material: Ti6Al4V

Nya och förbättrade parametrar tillåter bättre överhängsmöjligheter och hjälper kunder till ekonomiskt fördelaktiga Business Cases. Det visar den fortlöpande förbättringen av LPBF-teknologin.

Matthias Müller
TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH

Ta reda på mer om produkten

TruPrint 5000
TruPrint 5000

Det högproduktiva, delvis automatiserade 3D-utskriftssystemet TruPrint 5000 gör dig redo för industriell serieproduktion – med funktioner som en valfri 500 °C-förvärmare och Fullfield Multilaser-utrustningen med tre 500 watt TRUMPF. Tack vare optionen Preform stöder TruPrint 5000 den hybrida komponentproduktionen. Komponentstrukturerna som ska tillverkas additivt läggs då på ett råämne.

Till produkten
Service och kontakt