Lands-/region- och språkval

Hållare för Heinrich-Hertz-satellit

Hållaren till Heinrich-Herz-satelliten gjordes om och optimerades topologiskt för att klara belastningarna och förbättra den totala effekten. Resultaten: Viktreduktion med 55 %, förhöjd styvhet med 79 % och reduktion av spänningarna med 31 %.

Konventionell konstruktion

AM Design


Kostnadsreduktion
Viktbesparing
Gestaltningsfrihet med additiv tillverkning

Ta kontakt med våra AM-experter!

Har du en komponent som du gärna vill skriva ut i 3D? Vill du veta hur stor besparingspotentialen är och vilka fördelar som kan förverkligas med additiv tillverkning? Då ska du kontakta oss och boka ett rådgivningsmöte med våra experter.

Till kontakten

Exempeldelens data och fakta

Konventionell komponent

Material:  Aluminum

Vikt: 168 g

Max. belastning: 8,9 MPa
 

Komponent optimerad för 3D-utskrift

Material: AlSi10Mg

Skikttjocklek: 30 µm

Vikt: 72,9 g

Max. belastning: 6,15 MPa

Komponent från: Tesat-Spacecom GmbH & Co.KG

AM optimerad av: AMendate

Komponentens design optimerades utifrån den tillgängliga platsen för att göra det möjligt att skapa en andra nivå för montering av extra utrustning. Detta gör att nyttolasten kan nyttjas mera flexibelt.

Matthias Müller
TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH

Ta reda på mer om produkten

TruPrint 3000, flexibel lösning för industriell 3D-utskrift
TruPrint 3000

TruPrint 3000 är en universell maskin i medelformat (LMF/PBF/LPBF) med industriell pulver- och detaljhantering. Så får du ännu mer nytta av din additiva serieproduktion, med ökad flexibilitet, kvalitet och produktivitet – nu även med Fullfield Multilaser-option med två 500 Watt lasrar från TRUMPF. Produktiviteten nästintill fördubblas, oberoende av komponentgeometrin, och detaljkostnaderna sänks betydligt.

Till produkten
Service och kontakt