Lands-/region- och språkval

Konturnära kyld insats för uttagsskydd

Att ersätta den ursprungliga, tvådelade konventionella konstruktionen med en hel, utskriven insats och lägga till en konturnära kylning har haft stor påverkan på cykeltiden vid plastsprutgjutningen av uttagsskydd. Det fastställdes ingen påverkan på detaljkvaliteten eftersom en högglanspolering av hela kaviteten var möjlig tack vare den höga densiteten hos AM-insatsen. Det genomfördes också en diffusionsbehandling för att skydda de polerade områdena genom ökad hårdhet och slitagestyrka.

De konturnära kylda insatserna från ABB Schweiz möjliggör en stabil och säker produktion av plastdelar med högglansyta, och förkortar cykeltiden avsevärt.


Sprickfri
Densitet > 99,9 %
Reduktion av cykeltiden >20 %

Ta kontakt med våra AM-experter!

Har du en komponent som du gärna vill skriva ut i 3D? Vill du veta hur stor besparingspotentialen är och vilka fördelar som kan förverkligas med additiv tillverkning? Då ska du kontakta oss och boka ett rådgivningsmöte med våra experter.

Till kontakten

Exempeldelens data och fakta

Vikt: 3 410 g

Tillverkningstid:  26,5 h

Antal lager: 806 à 60 μm

Material: 1.2709

Denna insats användes för att demonstrera den konturnära kylningens möjligheter med avseende på reduktion av cykeltiden. Den användes också för att kontrollera om de utskrivna delarna skulle uppnå den högsta densiteten för poleringen. Det totala resultatet var imponerande.

Denis Fischer
ABB Schweiz AG

Ta reda på mer om produkten

TruPrint 5000
TruPrint 5000

Det högproduktiva, delvis automatiserade 3D-utskriftssystemet TruPrint 5000 gör dig redo för industriell serieproduktion – med funktioner som en valfri 500 °C-förvärmare och Fullfield Multilaser-utrustningen med tre 500 watt TRUMPF. Tack vare optionen Preform stöder TruPrint 5000 den hybrida komponentproduktionen. Komponentstrukturerna som ska tillverkas additivt läggs då på ett råämne.

Till produkten
Service och kontakt