Lands-/region- och språkval

Vad är metallisk 3D-dentalutskrift och vilka metoder finns det?

Från gjutning via fräsning till 3D-utskrift: utvecklingshistorien för metallbearbetning återspeglas även i tandtekniken. Metallisk tandprotes, som uppstod med gjuttekniken, kommer idag ut från 3D-skrivaren. Metoden är ännu fördelaktigare och snabbare än frästekniken. För additiv tillverkning av tandproteser finns det olika metalliska 3D-utskriftsmetoder tillgängliga för dentalbranchen. Vid Laser Metal Fusion (LMF) skapar lasern nya arbetsstycken skikt för skikt av pulver. Denna metod, som även betecknas som Selective Laser Melting (SLM) eller Powder Bed Fusion (PBD), används till exempel för den mycket exakta tillverkningen av implantatburna tandproteser. Totalt sett kan man enkelt förverkliga många olika individuella geometrier. Separationen mellan bryggdelar bortfaller, eftersom det inte längre behövs någon fräsradie. Fördelen: mer plats i viktiga objektområden. Dessutom kan man utan problem förverkliga retentioner för plastbeklädnad och baksnitt.

Vilka fördelar har den metalliska 3D-dentalutskriften?

Snabbare, fördelaktigare och nya dentala indikationer tack vare hybrid processkedja. Investeringen i additiv tillverkning lönar sig för dentallaboratorium i många avseenden.

Individuell tandprotes – serietillverkad

Pulverbäddsbaserad lasersmältning (LMF) kan enkelt och produktivt omsätta många individuella geometrier. Funktioner som Multilaser och Multiplate sörjer för en produktiv tillverkning av individuella dentalkomponenter.

Snabbt resultat

En dental 3D-skrivare producerar tandproteser avsevärt snabbare än konventionella metoder som till exempel frästekniken. Det är dock inte bara inom tillverkningen som 3D-skrivare ger många fördelar, även förberedelsen av arbetet går snabbare tack vare den digitala processkedjan. Tandtekniker kan därmed arbeta med digitala dataposter, som överförs till dentallaboratorierna i realtid. Genom den digitala utformningen behövs inte gipsmodeller och silikonavtryck.

Brett indikationsspektrum

Med dental 3D-utskrift tillverkar du en stor mängd dentala indikationer materialsnålt och exakt. Tack vare den digitala anslutningen mellan TruPrint-anläggningar och fräsmaskiner kan indikationer som implantatburna kronor och bryggor, teleskopkronor och sekundärdelar tillverkas kostnadseffektivt med hybrida metoder. Här används även direktutskrifter av individuella Single Abutments på speciella grunddelar (preforms) av titan eller kobolt-krom.

Mindre material, högre kvalitet

Eftersom 3D-skrivaren endast bearbetar så mycket metallpulver som rent faktiskt behövs sparar användaren material och pengar. Samtidigt får miljön fördel av den hållbara hanteringen av material som kobolt-krom. Överflödigt pulver kan enkelt återanvändas efter utskriften. 3D-skrivare kan optimalt utarbeta komplexa geometrier som hörn och kanter på minimalt utrymme. Det innebär&en avsevärd ökning av kvaliteten på tandteknikerns tillverkade detaljer.

Kostnadseffektiv tillverkning i hybrid process

Tack vare öppna gränssnitt kan 3D-skrivaren integreras optimalt i befintliga CAD-/CAM-processkedjor. Dentallaboratorium behöver alltså inte ställa om hela systemet. Fördelarna med det hybrida arbetsflödet: kortare produktionstider, lägre kostnader.

3D-dentalutskrift av metall – frågor och svar

Hur många dentaldelar får plats på en substratplatta (Ø 100 mm)?

På en standardplatta (diameter ca 100 mm) finns det beroende av formen plats för upp till 100 kronor.

Hur lång tid tar det att printa en fullt bestyckad byggplatta (Ø 100 mm) med kronor och bryggor?

En byggplatta med ca 100 kronor printas på ungefär tre timmar med en dubbellaser. En enkellaser behöver ungefär fem timmar.

Vilka tillämpningar kan jag förverkliga med en metallisk 3D-skrivare?

Kronor, bryggor och superkonstruktioner samt alla implantatstödda objekt som Single Abutments, teleskopkronor, primära och sekundära detaljer, KFO-detaljer, klämmodellgjutgods och delproteser.

Vilka material används för 3D-utskrift av tandproteser?

Kobolt-krom och titan kan utan problem bearbetas av en 3D-skrivare. Tack vare den öppna systemarkitekturen finns det generellt sett inga begränsningar vad gäller de använda materialen. Dessutom möjliggör plug-and-play-lösningar en enkel och snabb start för många pulver.

Hur mycket plats behöver jag min 3D-skrivare i laboratoriet?

Det är mycket enkelt att ställa upp 3D-skrivare i dentallaboratorier och de får plats i en normal standarddörr och i en hiss. Den behöver ingen tryckluft och drivs med normal elektrisk ström (230 V). Vikten på en maskin är ungefär 650 kg (inklusive pulver).

Behöver jag en gasanslutning för drift av 3D-skrivaren?

TruPrint 1000 och TruPrint 2000 fungerar med en gasflaska.

Nu är det dags att boka in vårt AM Showroom – personligt eller digitalt!

Dyk in i dentalbranschens additiva framtid tillsammans med våra branschexperter och upplev våra maskiner live! Eller utnyttja chansen till en online maskinpresentation i vårt virtuella AM Showroom.

Registrera nu

Hybridarbetsflöde

Hybridarbetsflöde: så här rustar du dentalproduktionen för framtiden

På vägen mot automatiserad serietillverkning i tandtekniken är anslutningen till fräsmaskinen en viktig milstolpe.

Ta reda på mer
Service och kontakt