Lands-/region- och språkval
Lasermarkierter Herzschrittmacher
Aktiva implanterbara medicinska apparater (AIMD)

Producera AIMD effektivare med laserteknologi

Att producera implanterbara medicinska apparater är extremt komplicerat – framför allt på grund av den känsliga elektroniken inuti dem. Vi visar er hur ni kan använda lasertekniken för att skapa stabila elektriska anslutningar och heliumtäta svetsfogar, som klarar höga belastningar.

Vilka utmaningar finns det vid framställningen av medicinska implantat?

Implanterbara medicinska apparater, som exempelvis pacemakrar, består av mycket små detaljer och känsliga, elektriska komponenter. I människokroppen måste de fungera problemfritt och får samtidigt inte orsaka någon skada. De ska uppfylla en mängd tekniska krav och ställer därför höga anspråk på produktionsprocesser och -anläggningar: Eftersom de använda komponenterna är mycket filigrana och produktionsstegen mycket komplexa använder sig många tillverkare av handarbete vid implantatens montering. Detta är å ena sidan problematiskt eftersom det blir allt svårare att hitta kvalificerade medarbetare. Å andra sidan försvårar det en utbyggnad av framställningen – framför allt med fler produktionsplatser. Dessutom är tillverkare förpliktade att se till att samtliga produktionssteg dokumenteras spårbart

Implanterbara medicinska apparater måste finnas i tillräcklig mängd eftersom de är livsnödvändiga för många människor. För att garantera detta bör produktionsanläggningar fungera tillförlitligt, endast ha minimala driftstopp och möjliggöra en snabb (underhålls-)service . I detta sammanhang blir det allt viktigare att framställningskapaciteter och teknik går att  utöka modulärt med nödvändiga systemkomponenter så att de kan användas flexibelt för diverse produkter.

Exempel på aktiva implantat är pacemakrar, defibrillatorer eller neuronala sensorer. De består av flera komponenter (t.ex. batterier, ledningar eller kopplingskretsar) som först tillverkas var för sig och sedan sätts ihop. Husen till dessa implantat måste vara hermetiskt tätade för att skydda så väl den känsliga elektroniken som patientens kropp.

Vilka fördelar ger laserteknik vid utvecklingen och framställningen av implanterbara medicinska apparater?

Lasersystem erbjuder en lösning på många komplexa, tekniska utmaningar och begränsningar vid utveckling och produktion av aktiva implantat. Deras användning möjliggör en exakt och automatiserad 3D-svetsning av ledningar. Det blir då möjligt att hålla små toleranser och att förbinda nya typer av material, som glas och keramik, hos apparathusen. Lasersystem och -användningar ger tydliga fördelar i förhållande till vanliga svetsprocesser när det handlar om att producera förlustfria elektriska anslutningar och stabila, heliumtäta svetsfogar, som samtidigt klarar av höga mekaniska belastningar.

Laser säkerställer sterilitet och biokompatibilitet

Lasrar kan bearbeta biokompatibla material perfekt. Dessutom skapar de släta fogar, där baciller inte fastnar, och inte porösa ytstrukturer. Det gör det lättare att hålla medicinska produkter sterila. 

Lasrar uppnår hermetisk tätning

Lasersvetsfogar är heliumtäta. Otäta ställen hos implantat är därför uteslutna. Det skyddar apparatens inre delar och även patientens hälsa.

Lasrar producerar förlustfria elektriska anslutningar

Patienters liv är ofta avhängiga av att implanterbara apparater fungerar korrekt. Med hjälp av laserpulssvetsning får ni stabila och förlustfria elektriska anslutningar som uppfyller de höga kvalitetsanspråken för medicinska produkter.

Laser ger er ett kvalitetsförsprång

Innovativa lasersystem från TRUMPF innehåller en mängd funktioner för kvalitetssäkring inom medicintekniken, t.ex. sensorer för processövervakning och den visuella kontrollen av geometrin, självlärande system samt artificiell intelligens.

Hur kan ni använda laser vid framställningen av aktiva implantat?

Ta reda på hur vår kund Miethke tillverkar sina neurokirurgiska implantat med lasrar från TRUMPF

Vill man åstadkomma hög kvalitet behöver man man köpa in bra kvalitet som kan förverkliga hög kvalitet. Och då hamnade vi direkt hos TRUMPF.

Jörg Knebel
Avdelningschef kvalitetsmanagement, Christoph Miethke GmbH & Co. KG

Letar ni också efter den bästa lösningen för tillverkningen av era implanterbara medicinska apparater?

Vi visar er hur ni kan dra nytta av att använda lasertekniken. Skriv till oss, eller boka in en tid på vårt Laser Application Center (LAC), för att bearbeta er provdel direkt på plats.

Be om rådgivning

Vi har den passande lösningen för framställningen av er implanterbara medicinska apparat

Som globalt ledande leverantör av industrilasrar vet vi vilka utmaningar ni står inför och hittar garanterat den riktiga lösningen för utvecklingen och framställningen av er medicinska produkt. 

Kortpulslaser

Kortpulslaser har en pulstid som ligger inom nanosekundområdet och kan användas i många arbetsförlopp inom industrin. Den erbjuder en enastående flexibilitet för processer som svetsning, skärning, borrning, markering, ablationen eller rengöringen.

Ultrakortpulslaser

Det kan gälla strukturering, skärning, borrning eller slipning av material – ultrakortpulslasrar är ett oumbärligt verktyg för mikrotillverkningen inom medicintekniken. Ett av dess speciella kännetecken: De överför nästan ingen värme till materialet (kallbearbetning).

Automatiserade fleraxelsystem

Inom 3D-framställningen används ofta automatiserade fleraxelsystem till skärning, svetsning eller till ytbehandling. Dessa system kan kombineras och konfigureras med fiberlasrar, skivlasrar och ultrakortpulslasrar.

Märklaser

Hitta den perfekta märklasern för era behov: Svara bara på några frågor om er användning och vår Produktfinder berättar vilken märklaser som är det rätta valet.

Sensorik & mjukvara

Sensoriken från TRUMPF reglerar och övervakar kvaliteten i era processer enligt era anvisningar. Modulära mjukvarulösningar gör det bland annat möjligt att generera och applicera korrekta UDI-koder från era databaser.

Detta kan också vara intressant för dig

Tillverka medicinska produkter med lasern

Det kan vara inom ortopedi, plastikkirurgi, dentalteknik eller vid tillverkningen av medicinska apparater och instrument – med hjälp av lasrar kan medicinska produkter framställas snabbare, bättre och effektivare. Vi visar hur det går till.

Lasermarkiertes Endoskop
Lasertillverkning för kirurgiska instrument

Kirurgiska instrument som endoskop eller katetrar måste klara av starka belastningar, höga temperaturer och aggressiva rengöringsmedel. Ta reda på hur lasern sörjer för släta ytor och starka anslutningar hos medicinska instrument och därmed garanterar maximal sterilitet och stabilitet.

Utveckla medicinska produkter med TRUMPF

Ta reda på hur våra medicinteknik- och laserexperter stöttar er i varje fas av er medicinska produkts livscykel – från idé, till serieproduktion och ända fram till slutfasen. 

Kontakt
Branschmanagement Medicinteknik
E-post
Nerladdningar
Service och kontakt