You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Ert specialistområde – vår kompetens | TRUMPF

Ert specialistområde – vår kompetens

Whitepaper: Bildbehandling för TRUMPF märksystem inom medicinteknik för UDI-överensstämmande lasermärkning

Laser används inom medicinteknik för att förse produkter som implantat och verktyg med en permanent märkning. Märkning av implantat, kirurgiska verktyg och medicinteknisk utrustning som instrumentväskor måste uppfylla mycket höga krav. TRUMPF erbjuder nyckelfärdiga helhetslösningar för UDI-överensstämmande lasermärkning erbjuder som uppfyller de medicintekniska kraven på bildbehandling. Fyll i nedanstående formulär och få spännande exklusiv bakgrundsinformation och detaljer i vårt whitepaper.

Teknologibroschyr: BrightLine WeldEra krav

TruMark Station, TRUMPF märklasersystem
Nyckelfärdig märklösning

Medicinprodukter måste vara märkta med en entydig UDI-kod (Unique Device Identification) som kan spåras genom hela leveranskedjan.

Bildbehandling för märkning
Positionsnoggrann märkning och lasersvetsning med positionsavkänning

Intelligent bildbehandling: Bildbehandlingsprogrammet VisionLine hög processäkerhet och ökad produktivitet hög processäkerhet och ökad produktivitet.  genom automatisk positionsavkänning

UDI TRUMPF märkningssystem
Återläsbarhet/kvalitetssäkring

Märkningen av medicinprodukter möjliggör spårbarhet genom hela produktionskedjan och hela produktens livscykel. Koder och texter kan dessutom läsas tillbaka och kontrolleras direkt med bildbehandlingslösningarna.

Automatisering

Lösningarna är lika många som kraven på produkterna inom medicinteknik. Utöver standardiserade programvaru- och maskinvarumoduler utvecklar TRUMPF-experterna även kundspecifika helhetslösningar för att uppnå maximal produktivitet.

Utrustnings-kvalificering IQ/OQ

För att uppfylla de lagstadgade förordningarna och riktlinjerna som exempelvis medicinproduktdirektivet 93/42/EEG, MDR-förordningen eller FDA-riktlinjerna, måste TRUMPF-anläggningar som märklaser, 3D-skrivare eller laserbearbetningsanläggningar kvalificeras inom ramarna för processvalideringen.

Det säger våra kunder: Christoph Miethke GmbH & Co.KG

"Vill man åstadkomma hög kvalitet behöver man man köpa in bra kvalitet som kan förverkliga hög kvalitet. Och då hamnade vi direkt hos TRUMPF."

Jörg Knebel
Avdelningschef, kvalitetsstyrning
Service och kontakt