Lands-/region- och språkval

Ert specialistområde – vår kompetens

Era krav

TruMark Station, TRUMPF märklasersystem
Nyckelfärdig märklösning

Medicinprodukter måste vara märkta med en entydig UDI-kod (Unique Device Identification) som kan spåras genom hela leveranskedjan.

Bildbehandling för märkning
Positionsnoggrann märkning och lasersvetsning med positionsavkänning

Intelligent bildbehandling: Bildbehandlingsprogrammet VisionLine hög processäkerhet och ökad produktivitet hög processäkerhet och ökad produktivitet.  genom automatisk positionsavkänning

UDI TRUMPF märkningssystem
Återläsbarhet/kvalitetssäkring

Märkningen av medicinprodukter möjliggör spårbarhet genom hela produktionskedjan och hela produktens livscykel. Koder och texter kan dessutom läsas tillbaka och kontrolleras direkt med bildbehandlingslösningarna.

Automatisering

Lösningarna är lika många som kraven på produkterna inom medicinteknik. Utöver standardiserade programvaru- och maskinvarumoduler utvecklar TRUMPF-experterna även kundspecifika helhetslösningar för att uppnå maximal produktivitet.

Utrustnings-kvalificering IQ/OQ

För att uppfylla de lagstadgade förordningarna och riktlinjerna som exempelvis medicinproduktdirektivet 93/42/EEG, MDR-förordningen eller FDA-riktlinjerna, måste TRUMPF-anläggningar som märklaser, 3D-skrivare eller laserbearbetningsanläggningar kvalificeras inom ramarna för processvalideringen.

Det säger våra kunder: Christoph Miethke GmbH & Co.KG

"Vill man åstadkomma hög kvalitet behöver man man köpa in bra kvalitet som kan förverkliga hög kvalitet. Och då hamnade vi direkt hos TRUMPF."

Jörg Knebel
Avdelningschef, kvalitetsstyrning
Service och kontakt