Lands-/region- och språkval

Option förvärmning 500 °C: Rätt första gången

Tänk dig följande: Du skriver ut större komponenter av titanlegeringen Ti6Al4V (Ti64) eller verktygsstålet H11 (1.2343) och får ett felfritt resultat direkt. Inga sprickor, mindre termiskt inducerad stress i komponenten och inga problem på grund av stödstrukturer som lossnar. Det är knappt du kan tro att det är sant. Men med TruPrint 5000 och  option förvärmning 500 °C.

Det är era fördelar

Med vår TruPrint 5000 och optionen förvärmning 500 °C på substratplattan har du alltid grepp om temperaturförhållandena i processkammaren. Genom den homogena värmefördelningen, som förhindrar spänningarna i komponenten, uppnår du tillförlitligt ett optimalt utskriftsresultat för din applikation. Även vid serietillverkning.

Mer kvalitet i produktionen

Låga egenspänningar ökar komponentkvaliteten märkbart särskilt vid Ti64. Samtidigt profiterar du på större designfrihet och en mycket robust produktionsprocess.

Bearbeta flera material

H11eller H13  – med vår förvärmningsfunktion kan du bearbeta avsevärt fler material och uppnå en bättre komponentkvalitet.

Mindre efterarbete

Eftersom komponenttillverkningen klarar sig med färre stödstrukturer tack vare förvärmningsfunktionen, så sparar du, utöver material, även tids- och kostnadsintensivt efterarbete.

Tillförlitlig serietillverkning

Med TruPrint 5000 och optionen förvärmning 500 °C skriver du ut på en nivå av en industriell tillverkningsstandard för serietillverkning. Den beprövade växelcylinderprincipen kan även användas med hög förvärmningstemperatur.

Se själv: Det ger förvärmning 500 °C

Dessa branscher har särskilt nytta av förvärmningen

Vissa material, t.ex. Ti64, H11 eller H13 förekommer oftare inom vissa branscher och är förutbestämda för 3D-utskrift med förvärmning 500 °C, särskilt när det gäller tillverkning av större komponenter.

TruPrint 5000 och förvärmning 500 °C: En perfekt kombination för din applikation

TruPrint 5000
TruPrint 5000

Tillverka 3D-printade detaljer med hög produktivitet och&nbsp perfekt kvalitet – och det i serie! Med TruPrint 5000 och&nbp;option förvärmning av substratplattan upp till 500 °C kan du förlita dig på hög komponentkvalitet och en robust tillverkningsprocess. Med integrerad växelcylinderprincip är det möjligt att rigga byggcylindrarna och avlägsna pulver från byggjobben parallellt med LMF-processen.

Ta reda på mer

Inga sprickor längre: Skriva ut Ti6Al4V

Hög hållfasthet, låg densitet, enastående korrosionsbeständighet, god tolerans i människokroppen – materialet titan erbjuder branscher som medicinteknik, flyg- och rymdindustrin eller energisektorn oräkneliga fördelar vid tillverkning av komponenter med hög noggrannhet. Hur skulle det vara om de kunde skrivas ut helt utan risk för spänningssprickor? Med tillvalet förvärmning 500 °C är det möjligt, eftersom de inre spänningarna i titan reduceras kraftigt vid så höga temperaturer. Komponenterna får även högre geometrisk noggrannhet, varvid stödstrukturer inte behövs. Detta öppnar upp för helt nya användningsmöjligheter för materialet i många branscher.

Vilka fördelar har förvärmningen för titan?

Lägre intern komponentspänning

På grund av de höga temperaturerna reduceras spänningen hos titan avsevärt, vilket erbjuder en stor fördel särskilt vid plösliga volymändringar och anslutning av stödstrukturer.

Större designfrihet

Dra nytta av hög konstruktionsfrihet, särskilt vid större komponenter, genom optionen förvärmning. Därmed ökas utbudet av delar som kan tillverkas med LMF.

Så kraftigt reducerar förvärmning egenspänningarna i konsolen

Mer exakt: Hur förvärmningen reducerar de inre spänningarna i komponenterna

200 °C, 300 °C, 400 °C eller 500 °C? Det här diagrammet visar tydligt från vilken förvärmningstemperatur egenspänningarna hos konsoler av Ti6Al4V minskar signifikant.

Beviset: Fler designmöjligheter, till exempel för en gimbal

Våra AM-experter förklarar hur de kan förbättra resultaten för flyg- och rymdindustrin genom att använda tillvalet 500 °C förvärmning. 

TruPrint 5000 och förvärmning 500 °C: En perfekt kombination för din applikation

TruPrint 5000
TruPrint 5000

Tillverka 3D-printade detaljer med hög produktivitet och&nbsp perfekt kvalitet – och det i serie! Med TruPrint 5000 och&nbp;option förvärmning av substratplattan upp till 500 °C kan du förlita dig på hög komponentkvalitet och en robust tillverkningsprocess. Med integrerad växelcylinderprincip är det möjligt att rigga byggcylindrarna och avlägsna pulver från byggjobben parallellt med LMF-processen.

Ta reda på mer

3D-utskrift i verktygs- och formtillverkning: Säg adjö till sprickor vid H11 och H13

Metall-3D-utskrift ger många fördelar vid tillverkning av formsprutningsverktyg eller forminsatser, inte bara ekonomiskt utan även när det gäller bättre kylegenskaper. Tidigare var man tvungen att göra verktygs- och formtillverkning med 3D-utskrift i 1.2709. Nu är det historia: Nu kan man även skriva ut med H11 (1.2343) och H13 (1.2344). Oavsett om man tillverkar av H11 eller H13 – så får du  ett optimalt, sprickfritt utskriftsresultat som även är mycket slitagebeständigt.

500 °C förvärmning: Det är fördelarna vid utskrift med H11 och H13

Färre sprickor

Med TruPrint 5000 och tillvalet förvärmning 500 °C uppnår du genast ett utskriftsresultat som man kan vara stolt över.

Större komponenter kan skrivas ut

Nu kan man även skriva ut komponenter med stor volym av H11 eller H13, som tidigare inte kunde tillverkas med additiv tillverkning.

Så förhindras effektivt sprickor i högglanspolerade kärnor

Vår AM-expert presenterar fördelarna med förvärmning med 500 °C för verktygs- och formtillverkning

TruPrint 5000 och förvärmning 500 °C: En perfekt kombination för din applikation

TruPrint 5000
TruPrint 5000

Tillverka 3D-printade detaljer med hög produktivitet och&nbsp perfekt kvalitet – och det i serie! Med TruPrint 5000 och&nbp;option förvärmning av substratplattan upp till 500 °C kan du förlita dig på hög komponentkvalitet och en robust tillverkningsprocess. Med integrerad växelcylinderprincip är det möjligt att rigga byggcylindrarna och avlägsna pulver från byggjobben parallellt med LMF-processen.

Ta reda på mer

Maskinen för funktionen: TruPrint 5000 med 500 °C förvärmning och växelcylinderprincip

Som semiautomatiserad medelformatsmaskin erbjuder TruPrint 5000 den industriella växelcylinderprincipen kombinerat med förvärmning av substratplattan upp till 500 °C. Det sparar pengar. Tack vare den snabba cylinderväxlingen – trots 500 °C heta komponenter inuti – svalnar cylindern utanför maskinen i kylstationen. TruPrint 5000 skriver ut nästa byggjobb direkt – därmed ökar 3D-skrivarens produktivitet.

Så drar du nytta av TruPrint 5000

Högre komponentkvalitet

Högre förvärmningstemperatur minskar de inre spänningarna avsevärt, särskilt om detaljen har plötsliga volymförändringar. Komponentdefekterna reduceras med upp till 95 %.

Nya material

Med TruPrint 5000 och optionen förvärmning med upp till 500 °C blir det möjligt att bearbeta speciella material.

Inga maskinstillestånd

Den industriella växelcylinderprincipen medför en hög maskintillgänglighet och virtuellt inga kostsamma avkylningstider.

Färre stödstrukturer

Det manuella efterarbetet reduceras avsevärt av att det behövs färre stöd. Därmed minskar produktionskostnaderna avsevärt.

Bara fortsätt att producera: Vad är det som gör den integrerade växelcylinderprincipen så unik?

Med vår snabbväxelbara byggcylinder får du en klar fördel jämfört med dina konkurrenter. I den stängda cylindern kyls komponenten som fortfarande är het i lugn och ro utanför maskinen i kylstationen – alltid under skyddsgas och övervakat av våra smarta Monitoring-optioner. Det är inte bara den snabbt utbytbara byggcylindern som ger hög maskintillgänglighet och en genomgående byggprocess utan även pulvercylindern byts snabbt så att den additiva tillverkningen kan fortsätta direkt. Därmed minskas stillestånds- och ställtiderna samtidigt som  3D-skrivarens produktivitet ökar

 Vår AM-expert förklarar funktionen hos förvärmning 500 °C

Live action: Upplev själv hur felfri utskrift går till – i vårt virtuella AM Showroom!

Vill du övertyga dig om de många fördelarna med vår TruPrint 5000 med optionen förvärmning 500 °C och den industriella pulver- och detaljhanteringen? Då ska du registrera dig för en maskindemonstration i vårt virtuella showroom.

Registrera nu

Detta kan också vara intressant för dig

Industrial part and powder management
Industriell pulver- och detaljhantering

Optimal hantering av pulver och komponenter är en förutsättning för en industriellt mogen additiv serietillverkning. Upptäck TRUMPF produkter för industriell pulver- och detaljhantering.

Showroom Additive Manufacturing

Additive Manufacturing Showroom på TRUMPF Campus i Ditzingen ger en direkt insyn i den additiva tillverkningen med Laser Metal Fusion och laserpåsvetsning samt åskådliga branschapplikationer och framgångshistorier från våra kunder – direkt konsultation från våra experter.

Certification

Do you want to use your TruPrint systems for production that requires certification? Our experts provide support for "Installation Qualification" (IQ) with an enhanced, standards-based installation process.

Kontakt
Försäljning additiv tillverkning
E-post
Service och kontakt