You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Fördelar med rörlaserskärningsmaskiner | TRUMPF

Fördelarna med våra rörlaserskärningsmaskiner

Trycket på lönsamhet ökar inom konventionell rörbearbetning. Med laser sparar du processteg – och därmed reda pengar. Samtidigt utökar du ditt detaljspektrum och därmed din kundkrets. Som ledande på världsmarknaden inom laserteknik och inom verktygsmaskintillverkning är vi den innovativa föregångaren på marknaden och erbjuder därmed perfekta lösningar för rörlaserskärningens värld.

1. Inlastning

Metallrörens och metallprofilernas väg genom TruLaser Tube-maskinerna börjar vid inlastningen. Korta riggningstider, mycket god åtkomst och meningsfullt maskinkoncept med många funktioner gör detaljhanteringen snabb och enkel.

Ta reda på mer

2. Skärning

Skonsamt för materialet, tidsbesparande och förstklassigt: Många optioner gör det möjligt för dig att skära dina plåtrör och -profiler med TruLaser Tube.

Ta reda på mer

3. Utlastning

Även vid utlastningen är TruLaser Tube ytterst effektiv och visar återigen prov på de fördelar som framkom redan vid inlastningen – smart lösning, enkel åtkomst, ergonomiskt.

Ta reda på mer

4. Mjukvara

TRUMPF erbjuder mjukvara inte bara för programmering utan även för styrning av tillverkningen och för en process som avlöper smidigt.

Ta reda på mer

1. Inlastning

2. Skärning

3. Utlastning

4. Mjukvara

Rörlaserskärning erbjuder nya designoptioner som rörbearbetare kan imponera på sina kunder med. Innovativa konstruktioner möjliggör dessutom en stor besparingspotential.

Norbert Beier
Chef försäljning rörlaserskärning hos TRUMPF

Värld av rör

Konstruera på ett annat sätt:

Med meningsfulla rörkonstruktioner tillverkar du kompletta komponenter. Samtidigt som trycket ökar mer och mer inom konventionell rörbearbetning så sparar du tid och pengar – och öppnar upp för nya kundgrupper.

Vi använder rör oftare än vi tror i vardagen ...

... det är just det som gör rörlaserskärning så lönsamt: De många användningsmöjligheterna och den effektiva bearbetningen med TRUMPF-maskiner.

  • Utnyttja konturflexibiliteten: Med laserstrålen kan du skära alla geometrier. Med den enkla manövreringen av TruTops Tube-maskiner ställer du snabbt om till små serier.
  • Spara in på verktyg: Du behöver bara ett verktyg – din TRUMPF laser. Den bearbetar olika typer av material, tjocklekar och profilgeometrier. Det krävs ingen verktygsväxling.
  • Sänk dina detaljkostnader: rörlaserskärning sparar in på hela processteg som sågning, borrning eller fräsning. Med rätt TRUMPF-funktioner kan du t.ex. forma gängor direkt i TruLaser Tube – det minskar även behovet av hantering och lagring. Jämfört med konventionell rörbearbetning minskar detaljkostnaderna kraftigt.

Goda förutsättningar – bra rådgivning

 

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Norbert Beier
Försäljning, support
E-post
Nedladdningar
Service och kontakt