Lands-/region- och språkval

Första steget, stor effekt

Att Schmidt GmbH i Dahlewitz som kom på obestånd 2016 har potential erkände Ralf Stirl redan efter en snabb inspektion. Men Stirl var från början på det klara med att verkstaden måste genomgå stora förändringar. Kunna producera snabbare och flexiblare: Det var det tydliga målet från legotillverkaren från Brandenburg. Lösningen: att stegvis anpassa den egna tillverkningen efter Industri 4.0 standarderna. Alla processteg analyserades tillsammans med TruConnect-experterna och man inledde optimeringsåtgärder. De första resultaten? Imponerande!

FBT Feinblechtechnik

www.feinblechtechnik.de
Logga FBT

Från idé via montering av enskilda detaljer till serietillverkning: FBT Feinblechtechnik tillverkar högkvalitetsdetaljer för maskintillverkning, elindustrin, rälsfordonsteknik, medicinteknik, kemisk industri, maskinbyggnad, apparat- och behållartillverkning samt anläggningsbyggnad.

Bransch
Maskintillverkning
Antal medarbetare
10
Uppställningsplats
Dahlewitz (Tyskland)

Utmaningar

I den brandenburgska maskinparken koncentrerar sig FBT Feinblechtechnik på laserdetaljer, kantdetaljer och svetskomponenter av rostfritt stål, aluminium, koppar och mässing upp till 5 mm tjocklek. För att i framtiden kunna reagera flexibelt på kundorder och tillverka snabbare kom FBT till TRUMPF för att gemensamt våga ta det första steget till Smart Factory.

Lösningar

TruConnect-experterna belyste alla processtegen i maskinparken& – från förfrågan via orderbekräftelse, arbetsförberedelse och programmering till varuleverans. Man kunde snabbt identifiera de första optimeringsåtgärderna hos FBT: En ny hall-layout skulle ge ett optimalt processflöde. Detta så kallade Lean Management innebar att processerna utformas så att de medför så lite slöseri som möjligt, dvs. kortare vägar eller eliminering av söktider.&

VD på företaget FBT

Steg för steg mot Smart Factory – tillsammans med TRUMPF som partner. Det är min devis och det första steget har tagits.

Ralf Stirl
FBT Feinblechtechnik GmbH

Genomförande

I centrum för TRUMPF rådgivning finns hjälp att få för självhjälp. Det innebär att TruConnect-rådgivare visar lösningsförslag som undersöks, diskuteras, vidareutvecklas och slutligen implementeras tillsammans med kunden. Konkret innebar det för FBT att sälja maskiner som inte längre passar in i produktionsprofilen för att lämna plats åt nya. Andra maskiner placerade FBT i en U-form i hallen längs processtegen. På så sätt har allt sin optimala plats och processerna löper på enligt definierade standarder. Med deras nya TruLaser 3030 – programmerad med programvaran TruTops Boost – klarar företaget den externa tillskärningen på en i stället för tidigare 15 dagar.

Laser vid skärningsförloppet
Medarbetare manövrerar maskinen
Medarbetare sorterar detaljer
Företaget FBT uppifrån
Maskinoperatör vid maskinen
Medarbetare vid maskinen

Framtidsutsikter

Att bygga upp systemen genomgående är nästa steg, som har skissats av TruConnect-experterna. FBT vill inte förnya för mycket på en gång. ”Steg för steg mot Smart Factory& – tillsammans med TRUMPF som partner” – Det är företagets devis och det första steget har tagits.

Ta reda på mer om våra rådgivningstjänster

Smart Factory Consulting

Från den första idén till det konkreta genomförandet – TRUMPF är din ledsagare till SmartFactory. När det gäller detta vet vi följande: Ingen väg är den andra lik. Därför är våra lösningar lika individuella som din tillverkning är. Du planerar, tillsammans med våra experter, systematiskt de nödvändiga stegen för din uppkopplade plåttillverkning.