Lands-/region- och språkval

TRUMPF automatisering och Smart Factory: Laserteks väg till framgång

”Som ett ledande företag, med all utveckling av sina maskiner och sin mjukvara, spelar TRUMPF en avgörande roll för Lasertek på dess resa mot Smart Factory.” Felipe González (delad vd-post för Lasertek) anser att om man vill bli ett riktmärke för tillverkning och montering av metalldetaljer behöver man omge sig med de bästa. Därför litar de på TRUMPF och förlitar sig på maskinsystem, automatisering, mjukvara och Smart Factory-lösningar.

Lasertek grundades 2002 av Miguel Ruiz och Manfred Spatz som ett personligt projekt och hade då endast tre anställda. Företaget, som är specialiserat på tillverkning och montering av metalldetaljer av rostfritt stål, aluminium eller järn, har förlitat sig på TRUMPFs system och teknik från första början. Idag har företaget över 70 anställda och erbjuder laserskärning av plåt och rör, bockning av plåt, lasersvetsning och märkningstjänster. Företaget utmärker sig för sitt respektfulla tillvägagångssätt och sin förmåga att erbjuda sina kunder färdiga detaljer av hög kvalitet på kort tid.

Bransch
Tillverkning och montering av metalldetaljer
Antal medarbetare
70
Uppställningsplats
Madrid (Spanien)

Utmaningar

Sedan grundandet 2002 har Lasertek verkat för "att behandla kunden med respekt, säkerställa högsta kvalitet hos de tillverkade delaljerna samt att aldrig missa en leveranstid", förklarar Miguel Ruiz, partner och medgrundare av Lasertek. Lasertek har alltid varit medvetna om att dessa mål endast kan uppnås med de mest kompletta och moderna maskinerna på marknaden: system från TRUMPF. Efterhand utökades fabriken med laserskärningssystem för plåt och rör, bockmaskiner och även maskiner för lasermärkning och lasersvetsning.

Utrymmeskraven och produktionskontrollerna innebar att Lasertek 2017 behövde genomföra förändringar och fatta beslut för att få ökad kontroll över processerna. Efter att ha besökt TRUMPFs Smart Factory i Chicago fann de lösningen på företagets behov. ”Vi såg att vi kunde uppfylla de identifierade behoven på ett mycket snabbt och enkelt sätt och få bättre kontroll över våra produktionsprocesser, kostnader och utrymmeskrav”, förklarar Felipe González, som innehar en delad vd-post för Lasertek.

Vi vill vara det mest moderna och tekniskt avancerade företaget i Spanien inom vår sektor.

Miguel Ruiz
Partner och medgrundare till Lasertek

Lösningar

”Under 2018 genomförde vi den första TruConnect-konsultstudien och kartlade alla Laserteks processer, från det tekniska kontoret till fabriken”, förklarar González. Med införandet av TruTops Fab genomfördes den första automatiseringen av maskinerna som gjorde det möjligt att bättre kontrollera processerna och koppla ihop maskiner och anläggningar med varandra.

 

Genomförande

”Vi har installerat två TruStores som är anslutna till två TruLaser 5030 för att automatiskt bearbeta plåtarna och placera dem på skärbordet”, förklarar Miguel Ruiz. I tornen har de totalt 37 nischer där råmaterial (31 nischer) och skärande material (6 nischer) förvaras. "Dessutom har en Part Master installerats för att lasta ut de skurna delarna, vilket underlättar för operatörerna vid utlastning", avslutar Miguel Ruiz. Detta har möjliggjort en bättre kontroll av produktionen, kostnadsbesparingar, kortare leveranstider och högre kvalitet, samt en ökning av produktionen på en mindre yta.

Framtidsutsikter

Lasertek fortsätter att växa och det är uppenbart att detta kommer att ske hand i hand med TRUMPF, deras maskiner och mjukvara. ”Vårt mål är att föra Lasertek ännu närmare Smart Factory och bli det mest flexibla, moderna och tekniskt avancerade företaget i vår sektor”, säger Felipe González entusiastiskt.

Ta reda på mer om våra produkter

Synapsbild som visar Smart Factory
Smart Factory

Med moduluppbyggda uppkopplingslösningar från TRUMPF hjälper vi våra kunder att få ett kontinuerligt flöde i tillverkningen och att göra hela processen flexiblare, mera transparent och mer lönsam inom ramen för Industri 4.0.

Smart Factory Consulting

Var och i vilken form profiterar du för närvarande mest av en uppkopplad produktion? Just där kommer vi in med vår consulting. I vår portfolio finns den rätta lösningen för varje steg – tillsammans tar vi reda på vad som lönar sig mest för er just där och då.

TRUMPF Oseon Keyvisual
Mjukvara

Hur överblickar du alla processteg och hur tillverkar du i ett flöde? Hur programmerar du fler jobb på kortare tid? Som maskintillverkare utvecklar vi sedan 50 år mjukvara för alla områden inom plåtbearbetning – för att du ska kunna utveckla hela potentialen i din tillverkning.