Lands-/region- och språkval

Liten, men perfekt!

Hos Mebak Metallbau GmbH är flexibilitet viktigt, förklarar verkställande direktör Ronny Freitag: “Vi producerar en mängd olika produkter och använder många olika material. Då blir den passande automatiseringen det avgörande steget.“ Trots detta lade han och hans direktörskollega André Barten ner mycket arbete vid anskaffningen av en ersättningsanläggning för två existerande maskiner. “Vi ville ha en 2D-laser som arbetar snabbt samt material- och energieffektivt. Vi ville också ha en automatiseringslösning som passar oss och inte påverkar våra inarbetade processer.“ Barten och Freitag letade på marknaden i mer än tre år innan de äntligen hittade vad de sökte. “När TruLaser 1030 fiber med den nya automatiseringslösningen materialbuffert dök upp tvekade vi inte länge“, förklarar Barten. “Denna kompakta lösning passar perfekt till oss och våra processer.“

Mebak Metallbau GmbH

www.mebak.de

Mebak Metallbau GmbH grundades 1958 som produktionskooperativ för hantverket. 1990 skedde en ombildning till ett GmbH. På den tiden var företaget fortfarande verksamt inom områdena metallkonstruktion, motorfordon samt värme och ventilation men Ronny Freitag och André Barten koncentrerade sig enbart på metallkonstruktion efter köpet av företaget 2011. Idag erbjuder Mebak Metallbau som systemleverantör tjänster för den kompletta processkedjan plåt: från konstruktion, över bearbetning och förädling, ända till montering och leverans. Kunderna kommer från kontorsmöbelbranschen, affärsbyggnation och medicinteknik.

Bransch

Metallbearbetning

Antal medarbetare

39

Uppställningsplats

Schönberg (Tyskland)

Visa mer
TRUMPF-produkter
  • TruLaser 1030 fiber
  • TruLaser Tube 5000
  • TruArc Weld 1000
  • TruBend 7050
Tillämpningar
  • Laserskärning
  • Bockning
  • Laser-rörbearbetning
  • Lasersvetsning

Utmaningar

Mebak finns sedan 1958. I motsats till det nya företaget som är byggt på den gröna ängen är det ont om plats. När det är dags för en ersättningsinvestering för två existerande maskiner är de verkställande direktörerna Ronny Freitag och André Barten, trots alla funderingar, medvetna om att en stor lösning inte är aktuell. “En av våra existerande maskiner förfogade över en en-pall-materialtillförsel. Något liknande ville vi ha igen. Men snabbare och mera material- och energieffektivt“, förklarar Freitag. “Dock inte större. Större ombyggnadsåtgärder ville vi inte ge oss in på och våra inarbetade processer ville vi inte ändra.“ Marknaden erbjöd dock inte många kompakta och kraftfulla lösningar. Efter att ha letat i tre år hittade Freitag och Barten den optimala lösningen.

Bredvid de fyra lagerytorna i materialbufferten har vi två tompallar. På den ena kan vi förbereda påfyllningsmaterial tidsparallellt och från den andra kan färdiga detaljer plockas.

Ronny Freitag
Verkställande direktör, Mebak Metallbau GmbH

Lösningar

Den nya kompakta materialbufferten från TRUMPF är den optimala automatiseringslösningen när det är ont om plats. “Materialbufferten försörjer vår TruLaser 1030 fiber. Den är så snabb att utan automatiseringen skulle vi ha haft problem med att försörja den med material utan att stoppa den“, säger André Barten. Materialbuffertens fyra lagerytor passar optimalt till produktionsprocessen hos Mebak. “De båda lagerytorna i mitten fyller vi med de standardplåtar som vi behöver oftast. Längst ner lagrar vi material för dagsaktuella jobb och längst upp hamnar de färdiga detaljerna eftersom det är lättast att plocka dem därifrån“, förklarar Ronny Freitag. Materialbufferten styrs över produktionsplanen. Driftschefen anger endast ordningsföljden för genomarbetningen av jobb och materialbufferten fylls sedan på enligt detta. “Allt efter jobbens omfattning och typ kör TruLaser 1030 fiber sedan obemannat i upp till sex timmar“, säger Freitag. “Det har fördelen att våra medarbetare kan manövrera två maskiner samtidigt.“ När det ibland finns utrymme kan färdiga detaljer enkelt plockas från extrapaletten eller nytt material förberedas för materialbufferten på en annan extrapall – tidsparallellt och komplett flexibelt.

Genomförande

När Ronny Freitag och André Barten bestämt sig för att köpa TruLaser 1030 fiber med materialbuffert gick allt snabbt, förklarar Freitag: “TRUMPF hjälpte oss från första början. Demonteringen av de existerande maskinerna, leveransen och idrifttagningen av den nya lösningen – allt utfördes under en kort period.“ En operatörsutbildning för två medarbetare gjorde det möjligt att arbeta produktivt med anläggningen redan från början. “Detta övertygade oss om att vi tagit ett bra beslut med detta komplettpaket, och med TRUMPF som partner“, glädjer sig Ronny Freitag.

Framtidsutsikter

Ronny Freitag och André Barten är helt nöjda med sina nya investeringar. “Allt fungerar som det ska. Vad mer kan man önska sig“, sammanfattar Barten och Freitag tillsammans. “Vi tittar inte enbart på investeringen som krävs i början utan framför allt på hur fortsättningen ser ut. Där känner vi att vi är i mycket goda händer hos TRUMPF.“

Ta reda på mer om våra produkter

Materialspeicher
Materialbuffert

Materialbufferten ökar tillverkningskapaciteten – dag som natt. När råmaterialet har fyllts på i mikrolagret transporteras detta till laserskärmaskinen med en automatiserad inlastningsenhet. De skurna plåtarna lastas också ut till materialbufferten. Allt efter jobbtyp och -omfattning kör lasermaskinen i timmar utan manuellt ingrepp. Under den här tiden kan maskinoperatören ägna sig åt andra uppgifter.

TruLaser 1030 fiber, Hauptproduktbild
TruLaser 1030 fiber

Med TruLaser 1030 fiber utförs laserskärning per knapptryckning. Teknologiskt erbjuder den många funktioner och lönar sig redan vid låg nyttjandegrad. Låga investerings- och driftkostnader tillsammans med maximal genomströmning sörjer för detta.