Lands-/region- och språkval

Hållbar laserkylning för ett familjeföretag med regionala rötter

Martin Krämer avundas ibland för sitt jobb. Han grundade sitt företag, Krämer Brennteile, på sin fars gård – och denna ligger mitt i det vackra landskapet i Kinzigtal i Schwarzwald. Krämer började med laserbearbetningen i en gammal ladugård. Idag skär en TruLaser 5030 fiber plåtdelar i produktionshallen som byggdes 2019. Under de senaste 20 åren har Krämer Brennteile vuxit från en enmansverksamhet till ett blomstrande familjeföretag med 41 anställda. Lasern hjälpte till med detta. "Vi är snabba, pålitliga och kvalitetsmedvetna", säger Martin Krämer. Han är specialiserad på små serier på en till 25 stycken och levererar till kunder inom en radie på 70 kilometer med sin egen lastbil. "På så vis kan vi reagera extremt snabbt", säger han. Vid all denna tillväxt lägger den jordnära entreprenören stor vikt vid hållbarhet: ”Vi bor och arbetar här mitt i naturen och strävar efter att göra vårt för att bevara den så bra som möjligt.” Det är anledningen till att han redan tidigt satsar på fiberteknologi och sparar kväve med skärmetoden Highspeed Eco. Då passar det bra att TRUMPFs produktchef Fabian Staib i början av 2021 frågar honom om han vill testa den nya laserkylningen Eco Cooler.

Krämer Brennteile

www.kraemer-brennteile.de

2001 bygger Martin Krämer om sin fars gård och startar 2003 ett eget företag med en brännskärningsmaskin. Hans brännskurna delar är efterfrågade och antalet anställda ökar i takt med beställningarna. På mässan Blechexpo 2009 ser Krämer en TruLaser 1030 och köper den direkt. Med den lättmanövrerade maskinen lyckas han komma igång med laserbearbetning. Det påskyndar familjeföretagets snabba utveckling. Idag står en TruLaser 5030 fiber i produktionen och 41 fast anställda och deltidsanställda säkerställer en snabb, pålitlig och obyråkratisk orderhantering. Krämer levererar till ett brett utbud av regionala kunder - från konstnärer till fordons- och formbyggare.

Bransch
Plåtbearbetning
Antal medarbetare
41
Uppställningsplats
Hofstetten (Tyskland)
TRUMPF-produkter
  • TruLaser 5030 med Eco Cooler och Free Cooling
  • TruBend 5230
  • TruBend 5320
Tillämpningar
  • Laserskärning
  • Bockning

Utmaningar

Martin Krämer blir direkt nyfiken när Fabian Staib presenterar den nya utvecklingen från TRUMPF och Efficient Energy för honom. För Eco Cooler kyler lasermaskinen enbart med vatten. Den klarar sig utan skadliga F-gaser och förbrukar betydligt mindre energi för kylning. "Laserkylningen är alltid ett viktigt tema för oss eftersom den slukar mest energi", säger Krämer.

Lagkrav gör frågan ännu mer komplicerad: I Kigaliavtalet har de deltagande länderna åtagit sig att gradvis minska mängden miljöskadliga F-gaser som produceras till 2048. Bristen på kylmedel leder till en prisökning. Miljövänliga alternativ är därför efterfrågade. ”Vår EcoCooler är ett utmärkt alternativ för företag. Den arbetar endast med vatten – det mest miljövänliga, säkra och naturliga kylmedlet som finns”, betonar Fabian Staib.

Eco Cooler fungerar perfekt, den minskar energikostnaderna och har mindre påverkan på miljön. Det är helt enkelt en optimal lösning.

Martin Krämer
Verkställande direktör Krämer

Lösningar

Det räcker med destillerat vatten för att Eco Cooler ska kyla lasermaskinen. En annan fördel: Den förbrukar upp till 80 procent mindre energi än konventionella kylsystem. Den fungerar nämligen som en värmepump: I en sluten krets kyler vattnet de värmealstrande komponenterna i laseranläggningen, såsom laserdioder, optik, drivningar och styrskåp. Det uppvärmda vattnet rinner tillbaka till Eco Coolern, där det svalnar igen genom förångning, kompression och kondensation. Optionen Free Cooling sparar upp till 30 procent mer energi. För detta ändamål installeras en vatten-luft-värmeväxlare utanför byggnaden. Den använder omgivningstemperaturen för kylning. Är det under 17 grader kyler den helt utan förångaren i enhetens inre område. Om utetemperaturerna är högre startar förångaren automatiskt. När Free Cooling används kan användare få finansiering från Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Den miljövänliga kyllösningen är tillgänglig för TRUMPF laserskärmaskiner i serien 1000 till 5000 sedan EuroBLECH 2022. Med Eco Cooler stödjer TRUMPF sina kunder i att anpassa sin produktion för att spara energi och minska föroreningar för att förbättra hela branschens ekologiska fotavtryck och samtidigt spara kostnader.

 

Genomförande

I mars 2021 anlände TRUMPFs tekniker till firman Krämer och bytte ut den tidigare kylaren mot den nya Eco Cooler. "Vi behöll den gamla kylaren för säkerhets skull ifall något inte skulle fungera under testfasen", minns Martin Krämer. Men den behövde aldrig användas: Konverteringen och idrifttagandet av enheterna gick smidigt och efter minimal installationstid togs den nya kylaren i drift - och kyler sedan dess utan bortfall. Den sparar Krämer 5,4 ton CO2-emission och mer än 13 500 kilowattimmar el om året. "Med de nuvarande elpriserna är hållbarheten också en ekonomisk fördel", säger Krämer. ”Och eftersom vi inte längre använder kylvätska är även risken för miljön mycket lägre. Om en slang läcker är det bara vatten som rinner ut”. Optionen Free Cooling har visat sig särskilt effektivt hos firman Krämer. Martin Krämer förklarar: "Utomhuskylaren är mycket effektiv för oss. Den står i ett hörn där det alltid är skugga, även på sommaren. Därför har vi en extremt hög andel av Free Cooling på över 60 procent av användningstiden."

Framtidsutsikter

Martin Krämer är helnöjd med sin miljövänliga laserkylning. "Eco Cooler fungerar perfekt, den minskar energikostnaderna och har mindre påverkan på miljön. Det är helt enkelt en optimal lösning", säger han entusiastiskt. ”För oss som underleverantörer är det viktigt att vi alltid kan leverera. Vi behöver en partner som har en bra produkt och som alltid kan hjälpa oss när vi har problem. En som tar sig framåt när det gäller teknologi. Hos TRUMPF finns detta.” Den driftiga företagaren har redan nya planer: snart kommer en TruLaser 5030 fiber med 24 kilowatt effekt att ersätta den befintliga maskinen med 10 kilowatt. Naturligtvis vill han även beställa en Eco Cooler till sin nya maskin.

Ta reda på mer om våra produkter

Eco Cooler

Eco Cooler kyler lasermaskinen enbart med destillerat vatten. Miljöfarliga F-gaser används inte längre. Den sparar upp till 80 procent energi och minskar CO2-utsläppen. Med optionen Free Cooling blir det ännu mer effektivt: vatten-luft-värmeväxlaren använder omgivningsluften utanför byggnaden för kylning. Detta sparar ytterligare 30 procent av energin.

TruLaser 5030 fiber, produktiv maskin med fastkroppslaser
TruLaser 5030 fiber

TruLaser 5030 fiber har höga bearbetningshastigheter och hög detaljkvalitet. Särskilt effektivt arbetar den med Highspeed Eco. Tack vare en speciell design på dysorna reducerar förfarandet kvävgasförbrukningen med upp till 70 procent – vid dubbelt så hög plåtgenomströmning.