Lands-/region- och språkval

Våga ta steget in i den additiva världen

Smithstown& erbjuder traditionellt en serie tillverkningsmöjligheter, däribland fräsning, svarvning, slipning och erodering. Målet var att& utöka repertoaren med 3D-utskrift och bygga ut med ett additivcentrum. Därmed vill företaget erbjuda sina kunder inom medicinteknik additiva lösningar,& särskilt inom F&U-området.

Smithstown Light Engineering

https://sle.ie/

Smithstown& Light Engineering grundades 1974 och startade med en personalstyrka på fyra kompetenta verktygsmakare. Under det tidiga 1990-talet specialiserade sig företaget på tillverkning av medicinsk utrustning. Företaget är bland annat certifierade enligt ISO9001 (kvalitet), ISO13485 (medicinprodukter) och ISO14001 (miljö). Idag koncentrerar sig Smithstown på de tre anläggningarna i Irland och Polen på att tillhandahålla precisionstillverkad& medicinsk& utrustning, ortopediska instrument& och implantat, vanligtvis inom& kardiovaskulärt samt höft- och& knäledsområdet.

Bransch

Medicinteknik

Antal medarbetare

141

Uppställningsplats

Shannon, Irland

Visa mer
TRUMPF-produkter
  • TruPrint 2000
  • TruPrint Monitoring
  • Konsultation för additiv tillverkning
Tillämpningar
  • Additiv tillverkning

Utmaningar

I medicinbranschen kan det gå flera år från design- och testfasen till validerad produktion. Företaget vill skynda på den här processen och tillverka prototyper och prover av rostfritt stål 17-4 och 316 additivt för ett flertal av sina kunder. Därmed ligger fokus på& ytkvalitet och detaljnoggrannhet.

Det är även några av våra konkurrenter som har 3D-skrivare, men TruPrint 2000 ger definitivt oss en fördel.

Kevin Kelly
Manufacturing Engineer

Lösningar

Smithstown studerade ett flertal potentiella 3D-skrivare& innan de tog fram en & egen& kravlista som de skickade ut till presumtiva leverantörer. Det var kvaliteten på provet som tillverkades på TruPrint& 2000 som drog till sig vår uppmärksamhet. Dessutom var maskinens volym perfekt för våra behov och priset var konkurrenskraftigt”, sade Gerard King, Managing& Director hos& Smithstown. Det är de komplexa geometrierna som gör den additiva metoden& perfekt för Smithstowns medicinska produkter. ”Utan 3D-utskrift skulle det krävas flera processer, som skulle ta många timmar. Additiv tillverkning& öppnar även upp för möjligheten till individuella anpassningar, något som ger uppenbara fördelar för produkter som implantat.”  

Genomförande

Sedan TruPrint 2000 installerades hos Smithstown har& prototyper och prover för kunder inom medicinteknik tillverkats i& rostfritt stål& 17-4 och 316. Med den lilla laserstrålen med 55 µm diameter levererar TruPrint 2000 ett högvärdigt printresultat som övertygar med sin ytfinish och sin detaljnoggrannhet. Två TRUMPF& 300 W fiberlasrar säkerställer hög produktivitet över hela den cylinderformade konstruktionsvolymen med 200 mm i diameter och 200 mm höjd.& Med Melt Pool Monitoring& upptäcks avvikelser i lasersmältprocessen tidigt av sensorer, kritiska områden på komponenten kan visualiseras.& ”Vi är mycket nöjda med kvaliteten och hastigheten hos& TruPrint& 2000. Vi får optimalt stöd från TRUMPF;& de är alltid lyhörda för våra behov”, sade Gerard King.

Framtidsutsikter

”När vi& nått produktionsfasen för våra aktuella projekt har vi behov för flera 3D-skrivarsystem, så att vi kan tillhandahålla olika material för de olika maskinerna”, menar& Kevin Kelly, tillverkningsingenjör hos Smithstown.& Företaget har på sistone säkrat flera nya projekt, som ökar behovet av nya& medarbetare.& Dessutom går Smithstowns framtida affärsstrategi ut på att koncentrera sig på stora volymer av precisionskomponenter framför verktyg och små partier. De senaste tillverkningsteknologierna driver tillväxten& framåt i detta framtidsorienterade företag.&

Ta reda på mer om våra produkter