Lands-/region- och språkval

Vet hur det går till – effektiv tillverkning med 3D-printing

Swiss m4m Center är ett additivt tillverkningscentrum för medicinska tillämpningar& och samlar&alla kunskaper i en validerad omgivning – från hjälp& med& detaljkonstruktionen till pilottillverkning.& Teknologitransfercentret har tagit på sig uppgiften att underlätta för kunder inom medicinteknik att komma igång med 3D-teknologin. För detta ändamål har Swiss m4m Center& utbildningar, information& samt fortbildningsmöjligheter inom temat additiv tillverkning& och sätter& dessutom upp& kompletta tillverkningsprocesser& för tillverkning av medicintekniska produkter med hjälp av additiv tillverkning& för kunderna. För detta förlitar sig teamet runt vd Nicolas& Bouduban& inte bara på den egna expertisen: 45 partners& från industri och vetenskap utgör alla temaområden runt 3D-printing för medicinteknisk utrustning och& implantat.& En av dessa partners är TRUMPF. Den hos Swiss m4m& Center& installerade och kvalificerade& TruPrint& 2000 visar överskådligt& för kunderna& hur bekvämt, flexibelt och& snabbt& även& komplexa detaljer& kan tillverkas med hjälp av 3D-printing.& & 

Swiss m4m Center

www.swissm4m.ch

Swiss m4m Center i schweiziska& Bettlach& är ett additivt tillverkningscentrum för medicinska tillämpningar. Samtidigt fungerar företaget som ett teknologitransfercentrum för att underlätta övergången till additiv tillverkning för kunder inom& MedTech-branschen.& I slutet av 2020 klassade det schweiziska departementet för näringsliv, utbildning och forskning (SBFI) Swiss m4m Center som "Forskningsinstans av nationell betydelse".& & 

Bransch
Medicinteknik
Antal medarbetare
6
Uppställningsplats
Bettlach (Schweiz)
TRUMPF-produkter
  • TruPrint 2000
  • Industriell detalj- och pulverhantering
  • TruMark
Tillämpningar
  • Additiv tillverkning
  • Lasermärkning

Utmaningar

2019 sålde den schweiziska& MedTech-branschen produkter och tjänster till ett värde av nästan 18 miljarder Frank. Den additiva tillverkningen& erbjuder stora& möjligheter för de ungefär& 1 400 företagen i landet.& Det är fortfarande många som ser& risker med att ta& steget över& till teknologin:& Stora investeringskostnader i maskiner& och kompetenta medarbetare, som& redan vid detaljkonstruktionen kan tänka om& och& förstå vilka detaljer som effektivt kan tillverkas med 3D-printing, avskräcker. Swiss m4m Center har tagit på sig uppgiften,& att leda in kunderna i alla områden för 3D-printing.& Teamet& runt vd& Nicolas& Bouduban& erbjuder dessutom kompletta, individuella processer för tillverkning av medicintekniska produkter med hjälp av additiv tillverkning.& 

Användare behöver utöver 3D-skrivaren även nödvändiga kunskaper om lönsam drift och säkerhet även en snabb, kvalitativ produktionsstart.

Nicolas Bouduban
Verkställande direktör för Swiss m4m Center

Lösningar

Utöver utbildningar och fortbildningsmöjligheter inom temat additiv tillverkning, visar Swiss m4m Center även helt praktiska tillämpningsexempel. För det har företaget även investerat i en& TruPrint& 2000.& Swiss m4m Center producerar detaljer av& rostfritt stål&  1.4542/17-4PH i en kvalificerad produktionsmiljö enligt ISO 13485.& ”Maskinen”, förklarar& Nicolas& Bouduban, ”är& mycket& flexibel. Därmed kan man printa såväl enstaka detaljer som små till medelstora serier med lönsamhet.” Den& förhållandevis& stora byggrummet i& TruPrint& 2000 möjliggör en byggvolym på 200 x 200 millimeter. 300 watts fiberlaser& med en stråldiameter på& 55 mikrometer& garanterar enastående resultat och ytkvaliteter& även för komplexa, filigrana detaljer.& TruPrint& 2000& erbjuder möjlighet att& öka& produktiviteten med & tillvalet multilaser. Fullfield& Multilaser& är utrustad med två 300 watts fiberlasrar, som exponerar hela byggvolymen samtidigt. Den helautomatiska kalibreringen av multilaser-skanningsfälten mot varandra garanterar därmed högsta precision.& 

Genomförande

Speciellt för demonstrationssyften har Swiss m4m Center designat en medicinsk tång. Dess filigrana och komplexa struktur och former ska visa kunderna möjligheterna med 3D-printing. ”TruPrint& 2000 har& printat det kirurgiska instrumentet& sju gånger& av rostfritt stål 1.4542/17-4PH& på mindre än två timmar”,& berättar& Bouduban& och fortsätter: ”Detta exempel ska göra det tydligt för våra kunder hur enkelt prototyptillverkningen kan vara med hjälp av additiv tillverkning.& TruPrint& 2000& erbjuder även& möjligheten att snabbt och lönsamt tillverka mindre serier av specialprodukter.”& Den enkla manövreringen av maskinen samt den okomplicerade detalj- och pulverhanteringen& gör anläggningen till en perfekt nybörjarmaskin för Bouduban. ”TruPrint 2000 kräver inte så mycket av användaren men erbjuder tillräckliga möjligheter för att inte uppnå kapacitetsgränserna direkt.”

Framtidsutsikter

Intresset är stort för tjänsterna som Swiss m4m erbjuder. Nicolas& Bouduban&är optimistisk: ”Det finns stora möjligheter för 3D-printing inom MedTech-branschen & och allt fler företag vill sätta sig in i teknologin. Vi levererar starthjälp.& Maskintillverkare& vet& bäst vilka parametrar& som ska väljas för vilken tillämpning& och hur lasern måste styra en komponent.& TRUMPF är redo att dela med sig av denna kunskap med oss och våra kunder. Det är en viktig förutsättning för att vi ska kunna övertyga våra kunder.” 

Ta reda på mer om våra produkter

TruPrint 2000, ekonomisk 3D-printing av högsta kvalitet från TRUMPF
TruPrint 2000

Vill du ha kostnadseffektiv 3D-utskrift av högsta kvalitet? Med laserns lilla stråldiameter på 55 µm erbjuder TruPrint 2000 ett högvärdigt printresultat som övertygar med sin ytfinish och sin detaljnoggrannhet.

Industriell pulver- och detaljhantering

Optimal hantering av pulver och komponenter är en förutsättning för en industriellt mogen additiv serietillverkning. Upptäck TRUMPF produkter för industriell pulver- och detaljhantering.