You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Seriestorlek 1 | TRUMPF
Keyvisual seriestorlek 1

Ända ner till seriestorlek 1: serierna blir allt mindre

Ingen tillverkning är den andra lik, men alla har ett gemensamt – seriestorlekarna blir allt mindre. Samtidigt blir leveranstiderna som krävs allt kortare. Därför har vi experter som analyserar processerna på plats och optimerar så pass mycket att även seriestorlek 1 blir lönsamt.

Så mycket kan du spara – utnyttja din potential!

Planering & administration

Med en intelligent produktionsstyrning planerar du inte bara effektivare utan bearbetar order snabbare och mer automatiserat.

Intralogistik & riggning

Rigga dina maskiner automatiserat och hantera både ditt lager och dina verktyg digitalt.

Operatörens egenorganisation

Dra nytta av elektroniska analyser i realtid och ha alltid överblick över all information som är relevant för tillverkningen.

Allt beror på helheten

Erfarenhet visar: Plåtspecialister saknar ofta transparens i orderstatus, kapacitet eller utnyttjandegraden. Samtidigt är den manuella koordinations- och avstämningsinsatsen hög och medför risk för fel. För att arbeta mer ekonomiskt och reducera genomloppstiderna måste även de indirekta processerna optimeras. Tillsammans med dig skapar vi ett flexibelt och sammanhängande system, från offert till utleverans.

Porträtt av Robert Herold

Tillsammans med er arbetar vi fram målinriktade lösningar för en hållbar optimering av era processer och implementerar ert individuella Smart Factory steg för steg.

Robert Herold
Smart Factory Consultant

Stor eller liten: så blir varje order lönsamt

Varför tillverka uppkopplat?

För en timmes bearbetning tillkommer ungefär fyra timmar indirekta arbetsuppgifter. Konsekvens: Med kontinuerligt minskande seriestorlekar tar insatsen för indirekta processer över. De utgör nämligen ungefär 80 % av alla processer. Just här visar sig potentialen med uppkopplad tillverkning. Om du lyckas anpassa insatsen för indirekta processser till de minskande seriestorlekar blir även seriestorlek 1 lönsamt igen.

Varför är lasern det perfekta verktyget 4.0?

Laser vid skärningsförloppet

Snabbt, direkt, flexibelt: Digitaliseringen behöver ett verktyg som är likadant som digitaliseringen själv

I Smart Factory är arbetsstycken exempelvis försedda med en datamatriskod. Med den kan systemet hämta information hur detaljen rör sig genom produktionen och hur den skall bearbetas. Transportsystem och bearbetningsstationer arbetar enligt planlagda scheman. För att detta ska fungera behöver produktionen ett mycket flexibelt och lätt styrbart verktyg som lasern. Själva koderna appliceras av en märklaser: Entydigt läsbar på alla ytor, med kamerastödd bildbehandling under märkningsprocessen. Koden innehåller all annan information till komplett efterföljande bearbetning och spårbarhet.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Service och kontakt