Lands-/region- och språkval

Smart Material Flow – intralogistiklösningar för smidiga processer och kortare ställtider

Icke värdeskapande uppgifter tar liksom tidigare upp till 40 % av resurserna i anspråk. Så behöver det inte vara: Med ett transparent materialflöde och förarlöst transportsystem optimerar du verkstaden. Grunden till klara bokningar och en digital avbild av er produktion. Upptäck modulära lösningar för en maximalt effektiv intralogistik.

Minska genomloppstiderna och detaljkostnaderna

Tack vare den digitala avbildningen av er produktion planerar och styr ni produktionsprocessen systematiskt.

Stora potentialer även för små serier

Med effektiv intralogistik gör ni produktionen smidigare – utan komplex infrastruktur.

Modulära lösningar banar väg

Passande komponenter underlättar era dagliga uppgifter när det gäller intralogistik.

Ökad omsättning tack vare digitaliserat materialflöde

Transparens och förbättrade processer får alla resurser i materialflödet i samklang.

Med digitaliserat materialflöde för högre omsättning

Transparens och förbättrad intralogistik ökar er totala utnyttjandegrad. I detta sammanhang har samtliga maskiner, förlopp, avstämningar och medarbetare en viktig roll. Få allt allt klaffa med lösningar från TRUMPF.

Maskinvara

Lägg grunden för ert transparenta materialflöde med manuella och automatiserade lagersystem, lagerytor, dockningsstationer och FTF (förarlösa transportfordon eller Automated Guided Vehicles) – i samarbete med tillverkarna

Programvara

På kontoret och mobilt på verkstadsgolvet: använd mjukvaran för att administrera tillgångar och materialflöde, effektivt styra transporter och som gränssnitt till förarlösa transportfordon.

Tjänster

Passande till er verksamhet och era projekt hjälper vi er med analyser och simulering av ert materialflöde, materialflödesrådgivning och -planering, installation och idrifttagning av intralogistiklösningar och produktionsövervakning.

Digitalisera materialflödet – skapa mervärde

För att bli konkurrenskraftig på lång sikt är produktivitet och& effektivitet viktiga faktorer på verkstaden. Oplanerade extrainsatser stör produktionsflödet och minskar er totala utnyttjandegrad. Följden: detaljkostnaderna ökar – och försvårar era beräkningar.

Från den manuella bokningen till helt uppkopplat materialflöde

Varje enskild arbetsplats måste ha ett optimalt koordinerat jobb- och materialflöde. Tack vare standardiserade processer minimerar digitala verktyg bokningsarbetet. Måste du ibland gå emellan med en brådskande order? Inget problem: det är alltid möjligt att göra manuella ingrepp. Anpassad mjukvara underlättar arbetsdagen. Tack vare öppna gränssnitt kan ni ansluta andra maskiner från olika tillverkare. Använd utbyggnadssteg som passar er drift.

1. Bokar ni order och materialrörelser manuellt på surfplattan eller med handskanner?

 • Funktionen Storemate hjälper er med manuella lager- och logistikuppgifter i verkstaden. Du visar t.ex. var vilka detaljer ska lagras och får tips om lagring.

2. Planerar, styr och kontrollerar ni manuella transporter på verkstadsgolvet?

 • Systemet skickar automatiskt transportjobb till operatören
 • Dockningsstationerna hjälper till eller ersätter era manuella bokningar
 • Möjlighet att blanda manuell och automatiserad transport

3. Registrerar ni automatiskt bokningar på maskiner och dockningsstationer, tar FTF automatiskt hand om transporterna?

 • Systemet skickat transportjobb till FTF& med anslutning till ett litet lager (manuell utlagring)
 • Dockningsstationer, TRUMPF verktygsmaskiner och digitalt anslutna arbetsplatser får jobb- och tillgångsinformation synkroniserat. Därmed uppstår ett kontinuerligt materialflöde
 • Möjligt att blanda manuell transport (personal) och automatiserade fordon (FTF)

Modulära lösningar banar väg

1. Anslutning till buffertlager

Om det för närvarande inte finns någon plats vid den efterföljande stationen, planerar systemet automatiskt transporten av material till en fördefinierad buffert.

2. Integrera manuella arbetsplatser

Med hjälp av dockningsstationer inkluderar ni t.ex.& leverans, montering och kvalitetskontroll i det digitala optimerade materialflödet. Dockningsstationerna& är moduluppbyggda och finns i olika varianter, t.ex. som station för& den& pallvagnar eller golvstationen.

3. Inkludera maskiner från godtyckliga tillverkare i materialflödet

Dockningsstationerna automatiserar administration och försörjning av material till alla arbetsplatser på verkstadsgolvet.

4. Hjälp med materialleveranser till arbetsplatsgrupper

Produktionsstyrningen och dockningsstationerna möjliggör en optimal metod även för sammanfattade arbetsområden.

5. Styrning av materialflödet

Oseon transportledningssystem övertar& planering, styrning och administration av transporterna.

6. FTF-anslutning

Utöver styrningen av manuella transporter möjliggör det öppet utformade snittstället enkel och tillverkaroberoende anslutning av förarlösa transportfordon.

7. Automatiserat materialflöde

Dockningsstationerna automatiserar materialbokningar och fungerar som kommunikationslänk mellan automatiserad planering, FTF& och mänsklig växelverkan.

8. Styrsystem för manuell transport

Utöver helautomatiserade transporter via& FTF& kan mjukvaran skicka anvisningar till medarbetare som bokar dessa direkt på surfplattan.

Exempel på arbetsflödet: inte några detaljer/råmaterial mer vid maskinen

Arbetsflödet erhålls genom den totala översikten med Smart Material Flow. Här ser du hur enkelt denna intralogistiklösning fungerar.

Dockningsstationer: lagerplatser med mervärde

Dockningsstationer är sensoriskt uppkopplade lagerplatser som underlättar intralogistiken.

Fördelar för dig:

 • identifierar pall-id och återkopplar aktuell status till systemet
 • underlättar leverans/hämtning av material
 • integrerar valfria arbetsplatser, maskiner eller lagerplatser i det automatiserade materialflödet
 • är modulärt tillgängligt, t.ex. som pallvagnar eller golvstation

Autonomt materialflöde tack vare förarlösa transportfordon (FTF)

En självorganiserad materialtransport? Det som för några år sedan lät som science-fiction hör till vardagen på allt fler tillverkningsställen. Förarlösa transportfordon (FTF), på engelska Automated Guided Vehicles (AGV), som tack vare sensorer navigerar exakt till målet på verkstadsgolvet. Full-& eller delautomatiserad lastning och lossning av maskinerna och transport av färdiga detaljer till utleverans.

Bra att veta: med Oseon styr du även rörliga enheter som FTF& och koordinerar därmed hela intralogistiken.

Bra att veta ...

Vad är intralogistik?

Begreppet intralogistik betecknar det interna material- och varuflödet: från leverans av materialet på verksamhetsområdet via tillverkning och lagring fram till tidpunkten då den tillverkade produkten åter lämnar området.

Vilka uppgifter uppfyller intralogistiken?

Intralogistikens centrala uppgiftsområde är det interna materialflödet. Materialet levereras, genomgår olika produktionssteg och lagras däremellan. Vid utleveransen lämnar produkterna intralogistiken och överlämnas till den externa logistiken.

Hur lyckas ett autonomt materialflöde?

Automatisering är nyckeln till ett autonomt materialflöde, även kallat Intralogistik 4.0. Tillverkningsanläggningarna får en order och beställer automatiskt det material som behövs. Materialförsörjningen sker allt oftare direkt med förarlösa transportfordon.

Nu fungerar materialflödet

Med TruTops Fab Logistics kombinerat med ett förarlöst transportsystem från Jungheinrich arbetar DAX effektivare.

Läs berättelsen

Smart Factory Consulting – Utnyttja möjligheten till consulting!

Vi supportar dig på din väg mot den uppkopplade framtiden. Vilken potential innebär uppkoppling för dig? Hur ser din rutt mot uppkopplad tillverkning ut? Oavsett om du börjar enkelt, önskar en stegvis anpassning eller föredrar en komplett uppkoppling - med vårt erbjudande om konsultation hittar du den optimala lösningen för varje situation.

Be om rådgivning

Detta kan också vara intressant för dig

Synapsbild som visar Smart Factory
Smart Factory

Med moduluppbyggda uppkopplingslösningar från TRUMPF hjälper vi våra kunder att få ett kontinuerligt flöde i tillverkningen och att göra hela processen flexiblare, mera transparent och mer lönsam inom ramen för Industri 4.0.

Keyvisual seriestorlek 1
Seriestorlek 1

Ingen tillverkning är den andra lik, men alla har ett gemensamt – seriestorlekarna blir allt mindre. Samtidigt blir leveranstiderna allt kortare. Därför har vi experter som analyserar förhållanden på plats och optimerar så pass att även seriestorlek 1 blir lönsamt igen.

Transparens – Förlora aldrig mer översikten över Smart Factory

Morgondagens uppkopplade produktion kräver nya koncept för intralogistik så att du alltid har fullständig översikt över verkstadsgolvet. Läs mer om TRUMPF:s lösningar som ger en aldrig tidigare skådad översikt.

Kontakt
Uwe Cichowicz
Smart Factory Consultant
E-post
Nerladdningar
Service och kontakt