Lands-/region- och språkval

Transparens med realtidslokalisering (RTLS)

Komplicerade företagsprocesser, varierande antal order, alltid små stycktal och olika delar – hela logistikbranschen står inför allt större utmaningar. Dessutom tillkommer de aktuella globala störningarna i leveranskedjorna och den ökade personalbristen. Detta gäller nästan alla branscher: Från tillverkningsindustrin till hälso- och transportsektorn och detaljhandeln. En central punkt för att optimera dessa processer är den transparens som inte bara begränsas till en enda byggnad utan som omfattar hela försörjningskedjan: Var är stilleståndstiderna? Hur långa är söktiderna och vart tar det tid? Hur kan arbetet mellan AGV/AMR och medarbetarna organiseras så säkert som möjligt så att det inte blir några kollisioner?

Svar på dessa frågor får man från lokaliseringsdata som genereras med hjälp av "Real Time Locating Systems" (RTLS). TRUMPF Tracking Technologies satsar här på den öppna industristandarden omlox, för att erbjuda interoperabla lösningar.

Genom att använda den omlox-kompatibla och därmed fullständigt flexibla RTLS-lösningen blir våra logistiska förlopp transparenta och söktiderna minskar med ca. 17%. TRUMPF är en förebild för oss och vi föredrar dem som leverantör för omlox infrastrukturen och är oss ett stöd som stark partner när det gäller ekosystem och experter på området inomhuslokalisering.

Andreas Lange
Manager Logistics Outbound Speyer, MANN+HUMMEL GmbH

Så kan du sammanställa ett omlox-kompatibelt skräddarsytt RTLS-komplettpaket till dina kunder

Med TRUMPF skapar du flexibla lokaliseringslösningar för framtidsbranschen. Få alla detaljer om vårt flexibelt kombineringsbara erbjudande som baserar på världens första öppna lokaliseringsstandard omlox och som möjliggör interoperabilitet i ett brett ekosystem.

Ta reda på mer

Lokaliseringsdata ger transparens

För att spåra varor eller som bas i hanteringen av förarlösa transportsystem – lokaliseringsdata är grundläggande för en fungerande Smart Factory och för många andra områden som kräver transparens om processerna. Men vad är RTLS, lokaliseringstekniker och -standarder exakt och hur fungerar dessa tillsammans? omlox bildar snittstället mellan lokaliseringsinfrastrukturen (satelliterna) och mobila enheter som taggar, fordon och verktyg. På så sätt kan användare välja fritt mellan hårdvaror från olika tillverkare.

Vad kan realtidslokalisering leda till

1. Asset Tracking

Med Asset Tracking kan användare följa arbetsbelastningen på maskiner/AGV och hämta äldre transportdata och tracks. På så sätt ökar användaren produktiviteten och förbättrar arbetsbelastningen.

2. Automated booking

Med hjälp av Geo-Fences kan vissa händelser som automated booking utlösas med hjälp av triggern. På det här sättet kan jobb automatiskt bokas direkt när dessa kommer in i en viss zon. Intralogistiska medarbetare har automatiskt prioritet. Detta ökar produktiviteten, minskar samtidigt avfallet och jämnar vägen för en papperslös fabrik.

3. Machine Navigation (AGV)

AGV kan öka och minska hastigheten beroende på avstånden mellan medarbetarna vilket ökar säkerheten på ditt shopfloor.

4. Human Navigation (VR)

Navigartionen via AR minskar kraven på medarbetarna och underlättar spårningen av delar och artiklar. Fördelen: mindre skolning för medarbetare och ökad produktivitet.

5. Automated Documentation

Automated Documentation möjliggör en automatiserad inventering för utrustning och maskiner. Dessutom dokumenteras tids- och platsangivelser för serviceinsatser samt maskinanpassningar och uppdateringar.

Ta kontakt med våra experter!

Vill du veta mer om hur du integrerar omlox-kunniga komponenter för att skapa öppna och flexibla RTLS-lösningar? Kontakta oss!

Be om rådgivning

Detta kan också vara intressant för dig

Utveckling av omlox-kompatibla lösningar för realtidslokalisering (RTLS)

Vi gör det möjligt för systemintegratörer eller infrastrukturleverantörer att erbjuda kompletta lösningar för realtidslokaliseringen, baserande på världens första öppna lokaliseringsstandard omlox. Med vår framtidssäkra systeminfrastruktur möjliggör vi en enkel och prisvärd lokalisering inom omlox core zonen. Hårdvara, mjukvara, tjänster och rådgivningstjänster inklusive.

omlox – en milstolpe för företag som är på väg mot en industri 4.0

Du hittar alla nyheter om omlox, den öppna och ineroperabla standarden, som revolutionerar lokaliseringen i realtid på webbsidan.

Synapsbild som visar Smart Factory
Smart Factory – många vägar, en lokaliseringsstandard

TRUMPF är din partner på vägen till Smart Factory, som förenklas med hjälp av den öppna lokaliseringsstandarden omlox. Tills din tillverkning fungerar så som du önskar dig.

Kontakt
Service och kontakt