Lands-/region- och språkval

Smart Factory – vad innebär det?

En Smart Factory – eller på svenska "intelligent fabrik" – står för en produktionsmiljö där människor, maskiner, automatisering och mjukvara samspelar perfekt. Föreställningen om en ideal industri 4.0-tillverkningsmiljö sätter press på många plåtbearbetande företag. Innan ett högeffektivt, flexibelt och transparent verkstadsgolv, som klarar de högsta kvalitetskraven, kan realiseras måste man i de flesta fall först städa upp och organisera. För "kaos" kan inte digitaliseras. Vi hjälper dig att skapa ordning i din tillverkning och ta nästa logiska steg i den  teknologiska evolutionen: Konsekvent sammankoppling av materialflöde, informationsflöde, automatisering och processoptimering.

Vad är Industri 4.0?

Industri 4.0 representerar den fjärde industriella revolutionen – även kallad "Digital Transformation" som skall förbereda den industriella tillverkningen optimalt för framtiden.

Vad är en Smart Factory?

En Smart Factory – eller på svenska "Intelligent fabrik" – står för en produktionsmiljö där människor, maskiner, automatisering och mjukvara samspelar perfekt.

Vår väg till Smart Factory

Vi erbjuder modulära lösningsmiljöer för din Smart Factory. Med detta koncept förbereder tillverkare inom plåtbranschen sin produktion på marknads- och kundkraven som ändrar sig i ett rasande tempo.

Smart Factory Consulting
Vad är Industri 4.0?

Kärnan i Industri 4.0 är den digitala uppkopplingen som genom en genomgripande användning av informationsteknologier inom tillverkningen och genom utveckling av digitala affärsplattformar erbjuder en enorm potential för en ökning av flexibilitet och produktivitet. Den kopplar ihop olika komponenter inom en tillverkning och med andra enheter utanför denna. Framtidens fabrik optimerar aktiviteter långfristigt och förkortar processer drastiskt.

Kontrollrum i Smart Factory i Chicago
Vad är en Smart Factory?

Vilka konkreta fördelar erbjuder en Smart Factory? Genom intelligent uppkoppling blir tillverkningen transparent. Därför har du som tillverkare alltid kännedom om det aktuella läget i din produktion och kan planera bättre. Indirekta processer optimeras. Ägare av en digital fabrik producerar snabbare och mer flexibelt och deras processer går att kontrollera bättre. En avgörande fördel – i synnerhet vid mindre seriestorlekar. Basis för Smart Factory är kommunikation via Internet of Things (IoT). För på "sakernas Internet" kommunicerar allt med allt. Produkten överför den för tillverkningen nödvändiga informationen till den intelligenta fabriken.

Bild av en Smart Factory
Vår väg till Smart Factory

Passande till situationen erhåller Smart Factory-kunder skräddarsydda lösningar i tre steg: Från enkla första steg via en stegvis anpassning till komplett uppkoppling. Oavsett var dessa befinner sig är målet på vägen till den komplett uppkopplade Smart Factory tydligt: att göra hela processen mer transparent, mer flexibel och framför allt mer lönsam.

Potential hos industri 4.0: Hur kan maskiner kommunicera i Smart Factory?

KeyVisual TruConnect

Ett gemensamt språk förbinder – detta gäller även för maskiner i Industrial Internet of Things. Ju enklare de utbyter information desto effektivare arbetar de. VDW (föreningen för tyska verktygsmaskinbyggare) har därför tillsammans med TRUMPF och ytterligare 16 andra projektpartner utvecklat umati (universal machine tool interface). Ett universellt gränssnitt som kan integrera verktygsmaskiner och anläggningar säkert, sömlöst och utan problem i kund- och användarspecifika IT-ekosystem. En standard inte bara i Tyskland utan för användare i hela världen – för exploatering av nya potentialer i tider av Industrie 4.0.

Smarta processer – Smart Factory