Lands-/region- och språkval

VCSEL-baserade sensorsystem för fordonsindustrin

VCSEL blir allt viktigare i moderna 3D-sensortillämpningar i fordonsbranschen.

Med VCSEL-laserteknologi för innovativ 3D-sensorsystem i fordon

Fordonsbranschen drar nytta av VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser) i många olika sensortillämpningar i och utanför fordonet. Förarövervakningssystem, kupéövervakning, intelligent belysning, LiDAR, autonom körning och moderna förarassistanssystem (ADAS) är bara några exempel på fordonstillämpningar, idag och i framtiden. 

Varför VCSEL för 3D-sensorer i fordonet?

Inom fordonstillverkning och i autonoma fordon blir 3D-sensortillämpningar som LiDAR, förar- och passagerarövervakning och förarstyrsystem allt populärare. I branschen är VCSEL-sensorlösningar oumbärliga när man vill ha kompakt, produktiv och tillförlitlig komponentdesign.

Kompakta mått

VCSEL-lösning levereras i små paket. Basytan är upp till 5-10 gånger lägre än konkurrerande teknologier.

Utökade funktioner

Genom att lägga till intelligenta funktioner till VCSEL-dioderna som t.ex. monolitisk integration av mikrooptik, får VCSEL en liten basyta och användaren mer frihet vid den optiska designen.

Lösningar i och utanför fordonet

VCSEL stöder sensorlösningar i och utanför fordon. De ger belysningslösningar för lång och kort räckvidd.

Mycket snabbt pulserande läge

Perfekt för LiDAR-teknik eftersom låga öknings- och minskningstider för de optiska pulserna ger ultrakorta pulser med höga toppeffekter. 

VCSEL-arrays för lösningar inom bilindustrin kommer att vara standard inom ett par år. Produkt- och processutvärderingen är i full gång, likaså fastställandet av officiella normer, för att VCSEL blir standardkomponenter i fordon.

Ralph Gudde
VD MARKETING OCH FÖRSÄLJNING HOS TRUMPF PHOTONIC COMPONENTS

Kontakta oss!

Kontakta våra experter på 3D-sensorsystem i fordonsbranschen om dina tillämpningars krav och utmaningar.

Be om rådgivning

Hur används VCSEL-teknik i fordonssensorsystem?

Optiska 3D-sensorsystemlösningar är avgörande för att säkerställa säkerheten på grund av utvecklingen inom autonom körning. VCSEL är extremt ögonsäker för fordonssensorer och kan understödja övervakningen i fordonskupén, särskilt förarövervakningen. VCSEL har också stöd för tillämpningar utanför förarkupén – t.ex. med hjälp av LiDAR-system för övervakning av omgivningen runt fordonet. VCSEL med monolitiskt integrerad optik har en lång livslängd och litet platsbehov. Dessutom kan de skalas upp för tillämpningar med större räckvidd. VCSEL-understödda fordonssensorsystem har till exempel stöd för temperatursensorer, syresensorer, hastighetssensorer, bildsensorer, kameror, radar och många andra funktioner.

Lösningar för användning i och utanför förarhytten

Sensortillämpningar för fordonskupén

Med den snabba utvecklingen inom autonoma och självkörande fordon inom fordonsindustrin är system för övervakning av föraren och passagerarna samt för förarstyrning av avgörande betydelse. VCSEL-fordonssensorer kan användas för övervakning av fordonssäkerheten samt för geststyrning för att utforma olika konsumenttillämpningar i fordon automatiserat, säkrare och bekvämare. Optiska sensortillämpningar i fordon kan lita på högpresterande VCSEL för att säkerställa förarens säkerhet. 

LiDAR-sensorer

LiDAR (Light Imaging, Detection and Ranging) används för avståndsmätning eller för hastighetsmätning. Vid autonom körning är LiDAR en obligatorisk teknologi. VCSEL-array är perfekt lämpade för LiDAR-tillämpningar. Mycket låga öknings- och minskningstider för de optiska pulserna möjliggör ultrakorta pulser med höga toppeffekter. Adresserbarheten av olika segment på VCSEL-arrayen kan förbättra systemeffekten avsevärt.

Detta kan också vara intressant för dig

Optiska (3D-)sensorsystem i tillämpningar som förbrukare, industri och bilar

Den optiska sensortekniken används över hela världen i industriella sensorsystem och inom bilindustrin samt i andra användningar så som internet. VCSEL är en prisvärd, mångsidig och ytterst tillförlitlig ljuskälla som stöder moderna tekniker som behövs för (3D-)sensortillämpningar med optiska sensorer.

autonomous driving with a e-car
BILNÄTVERK DRAR ÄVEN FÖRDEL AV VCSEL OCH FOTODIODER

Förutom innovationer på området 3D-sensorsystem erbjuder VCSEL och fotodiodlösningar även datakommunikationsanvändningar för bilnätverk. Tekniken för autonom körning kräver en omfattande databearbetning och optiska förbindelser till dataflödeshanteringen. Optiska signaler kan använda VCSEL som ljuskälla för att skicka krypterade överföringar som dekrypteras i andra änden av en fotodetektor.

ViBO produktbild framifrån
ViBO: VCSEL integrated Backside Optics

ViBO är en modern och kostnadseffektiv VCSEL-array-teknologi som är enkel att integrera och har monolitiskt integrerade mikrooptiska element. 

Kontakt
Industry management TRUMPF Photonic Components
E-post
Service och kontakt