Lands-/region- och språkval

E-postmarknadsföring (e-postutskick)

För att kunna lyssna på dina önskemål och intressen används din e-postadress av olika företag i TRUMPF-gruppen för marknadsföringtilltal. Med TRUMPFs nyhetsbrev och andra e-postutskick informerar vi dig om oss och våra erbjudanden. För att hantera vår e-postmarknadsföring effektivt används dina data internt inom koncernen.

Om du loggar in via vår webbplats säkerställer vi din identitet genom en bekräftelse via e-post med en Double-Opt-In-metod.

 Abonnemang på e-postutskick kan du anpassa när som helst eller avsluta med omedelbar verkan utan att ange några orsaker till detta. För detta klickar du på länken "personlig profil" som finns längst ner i varje e-postutskick eller skickar ett e-postmeddelande till info@se.trumpf.com. I din personliga profil kan du avbeställa abonnemanget fullständigt eller anpassa och komplettera dina lämnade uppgifter. Dessutom går det att bearbeta eller välja bort abonnemanget för de olika intresseområdena.

Vi använder verktyget Episerver Campaign (Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Tyskland) för våra e-postprocesser. Genom aktivering av en tracking-pixel vid öppningen av vårt e-postmeddelande hämtas information som gör det möjligt för oss att göra en utvärdering av användningen (öppning av e-postmeddelande, e-postadress, tidpunkt, IP-adress). Länkarna i våra e-postmeddelanden är utformade så att vi kan spåra om någon har klickat på dem. Med hjälp av denna information kan vi anpassa våra erbjudande ännu bättre till dina intressen.

Deltagande i pristävlingar

Genom deltagande i pristävlingar förklarar sig deltagaren uttryckligen införstådd med att TRUMPF-gruppen sparar de uppgifter som är nödvändiga för att genomföra tävlingen under tiden som pristävlingen varar och längre. Deltagarna samtycker dessutom till att deras fullständiga namn publiceras på de deltagande webbplatserna vid en vinst. En rättighet på publicering finns ej. De uppgifter som samlats in under pristävlingen används av TRUMPF-gruppen för produktreklam enbart i den omfattning som lagen tillåter. En överföring till tredje part görs ej.

Förfrågan med hjälp av kontaktformulär

På olika platser på våra webbsidor erbjuder vi besökarna under "Kontakt" möjligheten att ställa frågor till oss som hänger samman med våra produkter. Genom att klicka på displayknappen "Skicka" samtycker du till insamling, bearbetning och användning av dina uppgifter. Uppgifterna behandlas för bearbetning av din fråga, sparas och används samt används för marknadsföringsändamål vid förfrågningar i ett affärsrelaterat sammanhang (B2B) under förutsättning att detta är tillåtet utan samtycke. Denna användning kan du motsätta dig när som helst vid de ovan nämnda kontaktuppgifterna. Efter bearbetningen av din fråga raderas uppgifterna hos oss.

Uppladdning av innehåll om webbplatsen/e-post

På denna webbplats kan du ladda upp ritningar eller låta ladda upp dem via vår försäljningsavdelning. Det uppladdade innehållet raderas när affärsförhållandet upphör. I och med uppladdningen eller överföringen till TRUMPF deklarerar du att du har alla rättigheter som krävs för detta.

Anmälan till digitala evenemang

Du har möjlighet att boka digitala evenemang via våra webbplatser. Uppgifterna som lämnas vid bokning av digitala evenemang bearbetas för förberedelse och genomförande av evenemangen. De inloggningsuppgifter som du har angivit (e-postadress och lösenord som du angivit själv) sparar vi för framtida bokningar. Lagringen av lösenordet sker naturligtvis inte som klartext utan som hash-värde. Vi sparar dina data tills du meddelar oss att du vill att vi ska radera dina uppgifter. Om ingen bokning görs under en längre tid raderar vi uppgifterna automatiskt.

Service och kontakt