You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Räkenskapsår 2019/2020 | TRUMPF

TRUMPF räkenskapsår 2019/2020

Nya konkurrenter, en affärsmodell i förändring, ökad digitalisering och mer fokus på hållbarhet: fram till början av det aktuella kalenderåret var detta de dominerande koordinaterna för förändringen. Sedan kom coronaviruset och förändrade allt. ”Värld i förändring” – mottot för årets verksamhetsberättelse – fick helt plötsligt en helt ny dimension. Ändå upprätthöll TRUMPF stora delar av sin produktion och service under ”krisen i krisen”. Med facit i hand var det rätt val. Så lyckades vi att realisera ett positivt resultat för 2019/2020.

Omsättning
(miljoner €)
Orderingång
(miljoner €)
F+E andel
(i procent)

Resultat före skatt
(milj. €)
Medarbetare den 30 juni 2020
(antal)

"Trots alla utmaningar ser vi framåt med tillförsikt. Det finns det goda anledningar till: Först och främst ska vi nämna våra medarbetare men även våra trogna kunder och affärspartners. Jag vill tacka dem speciellt för deras insatser och lojalitet!"

Dr Nicola Leibinger-Kammüller
CEO TRUMPF-koncernen

Nerladdningar

Din mediakontakt

Dr. Andreas Möller, Leiter Unternehmenskommunikation und Politik, TRUMPF
Dr. Andreas Möller
Chef företagskommunikation, policy och varumärke
Marleen Kledig
Assistent företagskommunikation, policy och varumärke
Fax +49 7156 303930408