Lands-/region- och språkval

TRUMPF verksamhetsår 2020/21

De som arbetar med försäljning och service lever ett liv på vägarna. De många kilometer som de reser varje år kan ta dem flera gånger runt jorden. De är TRUMPFs ansikte ”där ute” Det är även titeln på årets årsredovisning som lägger fokus på de personer hos TRUMPF som ställts inför stora utmaningar under coronapandemin och som genom sina outtröttliga insatser stått för en stor del av vårt positiva resultat för 2020/21.

Presentation: Våra hjältar där ute

De ger råd, säljer, bygger upp och tar i drift, reparerar och underhåller – inte sällan på de mest avlägsna platserna på vår jord. Det är dags att lyfta fram våra många medarbetare inom försäljning och service. Här möter du 14 personer som är där ute varje dag. För TRUMPF; för våra kunder.

Denna årsredovisning tillägnas alla de medarbetare som man sällan såg i medierna under pandemin. Medarbetare som trots svåra förhållanden förverkligade ett enastående verksamhetsår med en rekordstor orderingång.

Dr Nicola Leibinger-Kammüller
CEO TRUMPF-koncernen

Verksamhetssiffror

Omsättning
(miljoner €)
Orderingång
(miljoner €)
FoU andel
(i procent)

Resultat före skatt
(miljoner €)
Medarbetare den 30 juni 2021
(antal)

Nerladdningar

Din mediakontakt

Dr. Andreas Möller, Leiter Unternehmenskommunikation und Politik, TRUMPF
Dr. Andreas Möller
Chef företagskommunikation, policy och varumärke
Marleen Kledig
Assistent företagskommunikation, policy och varumärke
Fax +49 7156 303930408