Lands-/region- och språkval

TRUMPF verksamhetsår 2021/22

Det gångna räkenskapsåret 2021/22 var en framgång för TRUMPF, trots mycket stora utmaningar runt om i världen. Leveranssvårigheter, högre priser, den snabba tekniska förändringen och Rysslands överfall på Ukraina är bara några av ramvillkoren som krävde en rejäl kraftsamling hos hela TRUMPF-familjen. Totalt drar vi fördel av en extremt stigande efterfrågan på våra produkter och därmed en rekordstor orderingång på 5,6 miljarder Euro (föregående år 3,9 miljarder). Detta motsvarar ett plus på 42 %. Omsättningen växte till 4,2 miljarder Euro (föregående år 3,5 miljarder) och avkastningen låg med 11,1 % (föregående år 10,5 %) över föregående års nivå.

Pionjärmod

Quote

"Att ligga i framkant – så väl teknologiskt som kulturellt – har varit vår credo i alla tider, men nu gäller detta ännu mera med tanke på de aktuella förändringarna inom näringsliv och samhälle."

Dr Nicola Leibinger-Kammüller
CEO TRUMPF-koncernen

Att våga ge sig ut i det okända – gång på gång

Ibland måste man visa pionjärmod och helt enkelt bara  våga ge sig ut i det okända. Pingvinerna på omslaget till vår årsredovisning för detta år promenerar modigt i ordande led över ett antarktiskt isflak och faller ner i det livshotande iskalla vattnet i Sydatlanten mellan Argentina och Antarktis. Den brasiliansk-franska monumental-fotografen Salgado skapar imponerande bilder som ger effekt. Så även med detta imponerande foto som har titeln "Chinstrap Penguins. South Sandwich Islands". Ligga i framkant, vara modig, inspirera. Det vill Salgado med sina projekt. Och TRUMPF som företag, som alltid har riktat blicken framåt.

The future is near!

Uthållighet kan resultera i teknologier som kan nå långt. Detta visar också våra tre framtidsberättelser. Laser från TRUMPF sörjer för ännu mer säkerhet inom batteritekniken i elbilar. Vår elektronik är till hjälp vid cancerbehandling, och kanske även oskadliggör radioaktivt avfall i framtiden. Och moderna kvantchip kommer förmodligen inom kort att leda till en gigantisk beräkningskraft hos industriella stordatorer.

Digitalt sammankopplade lasrar är oumbärliga för serietillverkningen av batterier. Vi utformar produktionsprocessen individuellt för varje ny användning.

Philipp Scheible
Som ansvarig applikatör (applikateur) för lasersvetsning sörjer ingenjören för säkra batterier.

Vi tar just nu det avgörande steget från produktion av enstaka exemplar till industrialisering.

Marcus Lau
Branchdirektören sörjer för att partikelacceleratorerna får den nödvändiga kraften i kampen mot cancer.

Det är något annat än att bygga en ny bil. Vi gör saker här som ingen har gjort före oss.

Victor Brasch
Fysikern arbetar med kvantdatorchip som i rumstemperatur skulle kunna användas i stordatorer.

Verksamhetssiffror

Omsättning
(miljoner euro)
Orderingång
(miljoner euro)
FoU-andel
(i procent)
Resultat före skatt
(miljoner euro)
Medarbetare den 30 juni 2022
(antal)

Nerladdningar

Din mediakontakt

Dr. Andreas Möller, Leiter Unternehmenskommunikation und Politik, TRUMPF
Dr. Andreas Möller
Chef företagskommunikation, policy och varumärke
Marleen Kledig
Assistent företagskommunikation, policy och varumärke
Fax +49 7156 303930408