Lands-/region- och språkval

Lasermagi för batteriet

Det är bråttom. För att etablera elmobiliteten ytterligare måste tillverkarna sänka kostnaderna för batterierna ännu mera. Den magiska gränsen ligger på under 100 dollar per kilowattimme batterieffekt. Förklaring: De flesta medelklass-E-bilar förfogar över en batterikapacitet på 45 till 60 kilowattimmar, toppmodeller mer än 100 kilowattimmar. För detta måste batteritillverkare å ena sidan använda så lite råmaterial som möjligt, som aluminium eller koppar. Men framför allt måste de också få in mer energitäthet i de enskilda cellerna och spara rejält med plats. Lasern har en avgörande betydelse när det gäller att komma under 100 dollar-gränsen. Överallt i Europa, Asien och USA byggs fabriker med gigawatt-kapacitet. Investeringsvolymen i laser är gigantisk.

På så sätt är ett E-bilsbatteri uppbyggt

1. Kraftelektronik

sköter kommunikationen mellan elmotor och batteri i bilen. Den komplexa elektroniken produceras bäst med lasrar från TRUMPF.

2. Batterimodul

består av flera battericeller som är förbundna med varandra. Förbindningen av dessa celler innebär precisionsarbete. Misslyckas man med något vid svetsningen får tillverkarna problem. Lasern måste arbeta mycket noggrant.

3. Battericell

är den minsta enheten i batteriet.

4. Batteripaket

består av extra fast aluminum. Det gör paketet krocksäkert, samtidigt som det är svårt att bearbeta. Med laser från TRUMPF blir det möjligt för tillverkarna att försluta batteripaketet tätt till 100 procent.

5. Katod och anod

Ett batteris elektriska laddning befinner sig i katoden. Under färd vandrar laddade partiklar – joner – därifrån och till anoden. Då laddar batteriet ur sig. Hos laddaren ändras processen däremot. Med lasrar säkerställer tillverkarna att anod och katod fungerar felfritt.

6. Metallfolier

Inuti en battericell befinner sig skira metallfolier. De omvandlar kemisk energi till elektrisk. Detta uppnås med atomer och molekyler som vandrar från ena sidan till den andra.

7. Hus

Lasern får inte orsaka metallstänk vid förslutningen av cellerna. Följden skulle bli farliga kortslutningar som skulle kunna göra att batteriet slutar fungera, eller leda till en brand.

Elmobilitetens framtid i siffror

(miljarder $)

Med detta "penningregn" vill USA främja elmobiliteten.

Terawatttimmar

De europeiska batterifabrikerna ska förfoga över denna produktionskapacitet innan 2030.

Grüne Lichter spiegeln sich in Glas
Technisches Gerät im Vordergrund und Hände die eine Schraube festziehen im Hintergrund

Upptäck andra framtidsteman