Lands-/region- och språkval

Kvant-skaparna

Gas, vätska eller pulver – kvantsensorerna hos TRUMPF Start-ups Q.ANT möjliggör mätning av partiklar som inte är möjlig med klassisk teknik. Den teknologiska kärnpunkten hos dessa sensorer är en speciell ljusstråle som specifikt genererar kvanteffekter. Sensorerna är den första produkten hos ett företag som har stora planer för framtiden. Detta årtionde markerar en vändpunkt där kvantteknolgin lämnar forskningslaboratorierna och når industrin. Det är bara en tidsfråga innan kvantteknologier hör till industristandard inom sensorik, datakommunikation och databearbetning.

Kvantsensorn i detalj

1. Laserdrivenhet

genererar laserstrålen.

2. Ljusledare

leder laserstrålen.

3. Linjära ljusvågor

träffar optiken.

4. Optik

fokuserar laserstrålen och omvandlar de linjärt ankommande ljusvågorna till sammanflätade vågor.

5. Ickelinjärt ljus

strålar mot mätcellen.

6. Mätcell,

i vilken partiklarna i gas, vätskor, eller som pulver, strömmar genom ett ljusgenomsläppligt litet rör.

7. Kubus

omvandlar de sammanflätade ljusvågorna tillbaka till linjära ljusvågor.

8. Mätutgång,

genom vilken datan från ljusmätningen skickas till en mjukvara där det genereras information om den uppmätta artikeln.

Så mycket pengar läggs på kvantteknologier

(miljarder €)

Så väl Start-ups i Kanada som också i USA erhöll denna summa i stöd.

(miljarder $)

Med denna summa stöder enbart USA kvantteknologier under de kommande tio åren.

Roter Laserstrahl
Mann beugt Kopf über Arbeit
Frau in weißem Kittel arbeitet in Labor
2 Hände halten eine Platine

Upptäck andra framtidsteman