Lands-/region- och språkval

Med den perfekta vågen till ljusets hastighet

Bakom fasaden på en envåningsbyggnad i Stutensee i närheten av Karlsruhe arbetar de på inget mindre än lösningen på centrala utmaningar för hälsan och forskningen. TRUMPF Hüttinger tillverkar här så kallade transistorbaserade Solid-State-effektförstärkare. De utgör drivningen i partikelacceleratorer som gagnar grund- och materialforskning samt cancerbehandling. Med tekniken skapar de vågorna som skickar in de laddade elementär-partiklarna i acceleratorerna. Man använder sig i själva verket av kraftelektronik och partiklarna accelereras så att de nästan når ljusets hastighet genom att man förstärker radiofrekvens och mikrovågor.

Så ser en Solid-State-effektförstärkare ut inifrån

1. Effektförstärkare

lagrar sin energi på olika ställen i acceleratorn.

2. Övervakningssystem

övervakar varje enskild förstärkarenhet.

3. Rack

Om flera av dessa rack kopplas ihop kan det kompletta förstärkarsystemet leverera en effekt på hundra kilowatt och mer i partikelacceleratorn.

4. Chipteknologi

Integrerade transistorer sörjer för den nödvändiga effektförstärkningen.

5. Modulkonstruktion

Tekniker kan byta förstärkarenheterna snabbt vid behov.

6. Partikelkälla

genererar partiklarna som ska accelereras.

7. Linjär accelerator

Effektförstärkarna accelererar den riktade partikelstrålen i vakuum.

8. Cirkelaccelerator

I den ringformade delen av acceleratorn når partiklarna enorma hastigheter tack vare effektförstärkarna.

9. Elektromagneter

genererar extremt starka elektromagnetiska fält. Dessa buntar ihop och styr partikelstrålen.

10. En patient får tumörbehandling

Patienten ligger exakt placerad så att partikelstrålen endast avger sin energi i cancercellerna och förstör dem. Frisk vävnad berörs inte.

Partikelacceleratorernas potential i siffror

(miljarder €)

Så stor är marknaden för strålningsutrustning inom tungjons- och protonbehandling av cancer.

Faktor

Mängden atomavfall skulle kunna sänkas med denna faktor tack vare partikelacceleratorer.

Mann schaut durch ein Mikroskop
Mikroskop von unten

Upptäck andra framtidsteman