Lands-/region- och språkval
Automatisering

SortMaster Compact

Utlastning och sortering

Utlastning och sortering

SortMaster Compact för TruPunch 1000 och TruMatic 1000 fiber är liten och behöver nästan ingen plats utanför maskinen. Den är därmed även perfekt som instegslösning till automatisering. Separat styrbar sugkopp griper tag i och lastar ut i stort sett alla delar. SortMaster Compact sorterar och staplar färdiga detaljer på pallar. Beroende av axelkombinationen lastas pallen därmed antingen helt eller delvis. Därmed är det möjligt att direkt transportera delarna vidare till efterföljande processer

Lastar ut delarna tillförlitligt

Sugkopparna kan styras separat – en fördel särskilt vid smådelar.

Mycket litet platsbehov

Automatiseringen är integrerad i maskinen, pallvagnen befinner sig innanför säkerhetsljusridån.

Sorterar på pallen

Delarna är direkt redo för fortsatt bearbetning.

Arbetar tillförlitligt

En skanner upptäcker om en del tas bort och startar själv nästa försök.

Hög detaljkvalitet

Sugteknik och koordinerad detaljhantering förhindrar repor.

SortMaster Compact: Smart automatisering på mycket trångt utrymme
SortMaster Compact
Ta ut  
Min. detaljstorlek (stansdetaljer) 140 mm x 120 mm
Min. detaljstorlek (laserdetaljer) 70 mm x 30 mm
Max. detaljstorlek 600 mm x 400 mm
Max. stapelhöjd 250 mm
Olika storlekar på sugkopparna

Delar med en storlek från 600 x 400 mm lastas ut av de olika stora sugkopparna.

Separat styrbara sugkoppar

De separat styrbara sugkoppar lastar ut alla detaljgeometrier.

Förlängning av X-axeln som tillval.

Med tillvalet förlängning av X-axeln fyller SortMaster Compact själv hela pallen. Det krävs inte något manuellt ingrepp.

SortMaster Compact med TruMatic 1000 fiber

TruMatic 1000 fiber + SortMaster Compact + SheetMaster Compact

SortMaster Compact med TruPunch 1000

TruPunch 1000 + SortMaster Compact +SheetMaster Compact

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Kontakt
Nerladdningar
Service och kontakt