Lands-/region- och språkval
TruMatic 7000
TruMatic 7000
Stans/ lasermaskiner

TruMatic 7000

Produktiv High-End-maskin

TruMatic 7000 med SheetMaster och ToolMaster
TruMatic 7000 med SheetMaster och ToolMaster
Stans/ lasermaskiner

TruMatic 7000

Helautomatiserad TruMatic 7000 med SheetMaster och ToolMaster

TruMatic 7000, laserskärhuvud
TruMatic 7000, laserskärhuvud
Stans/ lasermaskiner

TruMatic 7000

Högsta tänkbara produktivitet vid bästa tänkbara kantkvalitet tack vare extra axlar

TruMatic 7000, stans- och laserhuvud
TruMatic 7000, stans- och laserhuvud
Stans/ lasermaskiner

TruMatic 7000

Stansteknik för toppeffekt perfekt kombinerad med laserbearbetningens höga dynamik

Produktiv High-End-maskin

TruMatic 7000 kombinerar fördelarna med stans- och laserbearbetning mycket ekonomiskt. High-End-kombimaskinen uppfyller anspråksfulla krav på detaljkvalitet, produktkvalitet och flexibilitet. Med den aktiva dynan producerar du repfritt och drar dessutom fördel av högsta tänkbara kvalitet vid omformningen.

Kvalitet i ny dimension

Den aktiva dynan ger en repfri bearbetning och nya möjligheter till omformning tack vare aktiva omformningsslag underifrån.

Bästa tänkbara kantkvalitet

CO2-lasern garanterar mycket exakta skärresultat tack vare enastående strålkvalitet.

Extra laseraxlar

De extra axlarna ger dig en tydlig produktivitetsvinst och dessutom extremt hög produktivitet.

Automatisk växling av dysor

För nya jobb tar den automatiska dysväxlaren den gamla dysan och sätter in en ny dysa – detta sparar tid i automatiserad drift.

Säker utmatning

Mata ut detaljerna processäkert via sensorsäkrade luckor.

Automatiserad produktion

Med SheetMaster lastar du in, lastar du ut och sorterar detaljer processäkert och automatiserat.

TruMatic 7000
Kombinerade teknologier – kombinerade fördelar: Hur du ska ta din tillverkning framåt med stans-/lasermaskiner, till exempel dina detaljkostnader, kan du se i videon.
Fasning av laserkanter
Snabbare skärning och högre avkastning på materialet med extra axlar
SheetMaster på TruMatic 7000
TruMatic 7000, produktiv High-End-maskin
Komplett bearbetning av detaljen – efterbearbetning är för det mesta onödig

Det elektrohydrauliska stanshuvudet bearbetar dina detaljer komplett och gör efterkopplade arbetssteg, t.ex. avgradning, överflödiga för det mesta.

TruMatic 7000, fallucka
Säker utmatning

Utmatning som är skonsam för materialet, snabb och därmed produktiv garanteras tack vare sensorövervakningen av luckorna.

TruMatic 6000, vaxkaksliknande komponent

Flexibel omformning

Med det aktiva omformarslaget nerifrån formar du hittills ouppnådda storlekar och höjder och 360° rotation av stanshuvudet möjliggör flexibla bearbetningsmöjligheter för dig.

Med lasern skär du de högklassiga ytterkonturerna och de mycket fina innerkonturerna.

På denna komponent har följande verktyg använts: vårtverktyg, genomföringsverktyg, gängningsverktyg, präglingsverktyg – symbol (plåtens undersida), bryggverktyg, MultiBend storlek 5 och inställningsverktyg storlek 5.

TruMatic 6000, komponent flexibilitet

Stor konturflexiblitet

Bearbeta plåtar upp till 8 mm med stor konturflexibilitet inklusive gängning, försänkning och svetspositionering.

På denna komponent har följande verktyg använts: präglingsverktyg, genomföringsverktyg, centrervårtverktyg, specialstansverktyg.

TruMatic 7000, husdel

Imponerande möjligheter

Med alternativ rullteknologi och gängformning tillverkar du dessutom komplexa komponenter.

På denna komponent har bl.a. följande verktyg använts: genomföringsverktyg nerifrån, MultiBend, rullansatsverktyg, rullsickningsverktyg.

Mönsterdetalj, plåt 1-12 mm

Mycket små konturer, väldigt fina detaljer

TruMatic 7000 bearbetar plåtar med högsta tänkbara produktivitet tack vare extraaxlarna. Tack vare detta kan även mycket små konturer eller väldigt fina detaljer skäras mycket dynamiskt.

TruMatic 7000 stort format
TruMatic 7000 medelstort format
Mått    
Bredd 10190 mm 1 10190 mm 1
Djup 8898 mm 1 8450 mm 1
Höjd 2328 mm 1 2328 mm 1
Max. slagfrekvens    
Stansning (E = 1 mm) 1200 1/min 1200 1/min
Signering 3000 1/min 3000 1/min
Arbetsområde    
Stansdrift X-axel 3050 mm 2500 mm
Stansdrift Y-axel 1550 mm 1250 mm
Laserdrift X-axel 3050 mm 2500 mm
Laserdrift Y-axel 1550 mm 1250 mm
Kombinerad drift X-axel 2500 mm 2500 mm
Kombinerad drift Y-axel 1550 mm 1250 mm
Max. plåttjocklek 8,0 mm 8,0 mm
Max. arbetsstycksvikt 280 kg 200 kg
Max. stanskraft 220 kN 220 kN
Verktyg    
Verktyg-växeltid MultiTool 0,3 s 0,3 s
Antal verktyg / klovar 21 Styck / 4 Styck 22 Styck / 3 Styck
Laserspecifika data - TruFlow 4000    
Max. lasereffekt 4000 W 4000 W
Max. plåttjocklek kolstål 8 mm 8 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål 8 mm 8 mm
Max. plåttjocklek aluminium 6 mm 6 mm
Detaljutmatning    
Max. detaljstorlek detaljbortförsellucka stansning 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
Max. detaljstorlek fast ränna stansning (med mobilt bord) 80 mm x 50 mm 80 mm x 50 mm
Max. detaljstorlek detaljbortförsellucka laser 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
Förbrukningsvärden    
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruFlow 4000 28,5 kW 28,5 kW
Avstängningsautomatik aktiv - TruFlow 4000 1,5 kW 1,5 kW

TruMatic 7000 uppfyller mycket anspråksfulla krav på detaljkvalitet, produktivitet och flexibilitet med talrika tillval och möjligheterna till automatisering ger dig alla de möjligheter som modern stans-/laserbearbetning har att erbjuda.

Kvalitet

Aktiv dyna
Aktiv dyna

Den aktiva dynan möjliggör i det närmaste repfri stans- och omformningsbearbetning. Vid positioneringen sänks dynan ner så att plåten inte har någon kontakt med dynan – både vid stans- och vid förhöjda omformningsdynor. Vid omformningar neråt finns det ingen risk för låsningar längre. Dessutom kan du utföra ett slag nerifrån med den aktiva dynan som utökar ditt spektrum av möjligheter till omformning.

TruMatic 7000, borstbord
Kulbord eller borstbord

Vid känsliga material som inte får ha några repor på undersidan ska du använda borstbord i kombination med den aktiva dynan. Detaljer som senare ska lackeras kan även bearbetas på det praktiska kulbordet.

Produktivitet

Dysväxlare

Om maskinen behöver en andra skärdysa för bearbetning av ett nytt jobb tar den automatiska dysväxlaren bort den gamla dysan och sätter in en ny dysa från dysmagasinet. I skiftdrift är detta mycket användbart: Din maskin arbetar automatiskt.

Processäkerhet

Smart Functions: Smart Load

Smart Load stöttar dig vid riktningen av plåten på maskinen. En sensor i klovarna upptäcker om dessa inte griper plåten optimalt. Om så är fallet flyttar maskinbordet och plåten.

Smart Functions: Smart Unload

Om en färdig del mot förmodan inte faller genom falluckan vid utmatningen upptäcks detta av en sensor och avhjälps av maskinen – din detalj lossas och slussas ut säkert.

Smart Functions: Smart Punch Monitoring

Före verktygsväxlingen kontrollerar Smart Punch Monitoring om ett hål faktiskt har stansats i plåten. Tack vare detta upptäcker maskinen ett eventuellt stansbrott i god tid och vidarebefordrar denna information till operatören. Särskilt under natt- och helgskift undviker du därigenom anslutning.

Kostnadseffektivitet

Integrerad riktning

Vid stansning av plåtar förs tryck- och dragspänningar in i arbetsstycket som kan leda till deformationer i plåten på grund av stansningen. Maskinfunktionen Integrerad riktning och det tillhörande verktyget gör det möjligt att jämna ut ojämnheter redan under stansningen.

Flexibilitet

MobileControl App

Med MobileControl App från TRUMPF kan du manövrera och kontrollera dina maskiner enkelt och flexibelt, för appen överför standardmanöverpanelens gränssnitt till pekskärmen på din surfplatta. På så sätt har du ytterligare en möjlighet att övervaka och styra maskinen, utöver den stationära manöverpanelen.

Bearbetning av stora format

Maskinen finns flexibelt i stort format och medelstort format. Vid varianten med stort format är en bearbetning av dina plåtar möjlig i ett arbetsområde på upp till 3 050 x 1 550 mm. Detta ökar antalet möjliga detaljgeometrier och gör dig ännum mer flexibel.

TruTops Boost

Konstruera och programmera dina laser-, stans- och kombinerade stans-/lasermaskiner intelligent med TruTops Boost, din All-in One-3D-lösning. Med hjälp av olika automatiseringsfunktioner slipper du tidskrävande rutinprocesser och den gemensamma paketpoolen sparar tid och material. Dessutom behåller du alltid översikten över alla produktionsjobb och jobbrelaterade arbeten.

Programvara

Den omfattande TruTops programvaruportföljen hjälper dig genom hela produktionsprocessen. Styr enkelt och målinriktat verksamheten, från administration av kundorder och inköpsprocesser till leverans av de färdiga delarna. Tack vare direkt anslutning till maskinstyrningen har du ständig överblick över status för dina jobb.

Flerfaldigt verktyg för integrerad riktning
Flerfaldigt verktyg för integrerad riktning

Stansa och rikta i en arbetsgång med det flerfaldiga verktyget för integrerad riktning. Arbetsstyckena förblir då inte bara helt utan deformationer utan du sparar dessutom även mycket tid.

Folieklippverktyg med mönsterplåt
Folieklippverktyg

Separera skyddsfolier från plåtar direkt på maskinen.

Översikt över stansverktyg

TRUMPF har det största utbudet av verktyg över hela världen. Du hittar en passande lösning för alla stans- och omformningsarbeten.

Med automatiseringen av din TruMatic 7000 drar du fördel av ett högre utnyttjande av maskinen och högre processäkerhet vid automatiserad flerskiftsdrift. Exakta automatiseringslösningar ger klarhet i dina processer och du arbetar mer ekonomiskt och får ekonomiskt spelrum.

SheetMaster

Inlastning + utlastning + sortering

SheetMaster ger snabb och processäker inlastning och utlastning, stapling och sortering av dina färdiga detaljer.

SheetMaster, vagnssystem med remdrivning

Inlastning + utlastning

Vagnssystem med remdrivning för lastning och utlastning är den individuella lösningen för komplettering av din SheetMaster. Plåtämnen förbereds automatiskt för inlastning i maskinen och en koppling till olika lagersystem skapas.

SortMaster Box

Sortering

SortMaster Box är till för automatisk sortering av smådelar som slussas ut genom stans- eller laserluckan.

GripMaster

Avfallshantering

GripMaster ger en komfortabel restgitterhantering. Den tar restgitter och restremsor och staplar dessa på ett saxbord.

ToolMaster, ett flexibelt verktygssystem

Verktygshantering

ToolMaster har dessutom plats för 40 till 70 verktyg som positioneras automatiskt i din maskin. Den används för att färdigställa till och med komplexa jobb med många verktygsväxlingar automatiserat och snabbt.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Fotnoter
  • Måtten är cirkamått, måtten som uppges i uppställningsritningen är de som gäller.

Detta kan också vara intressant för dig

Kontakt
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Training courses Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Stansverktyg Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer Appen PunchGuide Ta reda på mer E-Shop Orginaldelar Ta reda på mer
Nerladdningar
Service och kontakt