Lands-/region- och språkval
TruFlow, tillförlitlig, robust och mångsidig
TruFlow, tillförlitlig, robust och mångsidig
CO2-laser

TruFlow

Tillförlitlig, robust och mångsidig

En äkta universallösning

TRUMPF CO2-lasrar i TruFlow-serien har använts under många år som universella standardverktyg för materialbearbetning i industrin. Flödeslasern skär, svetsar och behandlar ytor på två- eller tredimensionella detaljer på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt. Våglängden på 10,6 µm och det stora effektspektrumet på 2 till 20 kW möjliggör stor frihet vid valet av materialtyp och -tjocklek. TruFlow-lasrarna bearbetar inte bara metall utan även organiska material, kompositmaterial och glas.

Stabil konstruktion

Tack vare den kvadratiska konstruktionen är resonatorn mekaniskt robust och temperaturbeständig.

Spara energi

Kylkonceptet och den intelligenta energihanteringen gör TruFlow-lasern till den energieffektivaste lasern i sitt slag.

Minimalt slitage

Förslitningsfri laserdrift med hänsyn på gascirkulation och HF-aktivering.

Integrerad strålgång

Optimalt format laserljus med hjälp av den integrerade och inkapslade strålgången.

Alltid säker

Kontinuerlig övervakning av temperaturen och nedsmutsningsgraden.

Kvadratisk grunduppbyggnad av resonatorn
Robust och kompakt

I CO2-lasrar är hög lasereffekt och god strålkvalitet direkt beroende av resonatorns längd. Den speciella konstruktionen av TruFlow viker de flera meter långa urladdningsrör i en kvadratisk krets i två nivåer. Detta – och det nästan slutna systemet – gör TruFlow-lasrarna till kompakta, termiskt och mekaniskt hållbara strålkällor för de dagliga industriapplikationerna.

Resonator i TruFlow CO2-lasrar
Hållbar och mångsidig

Även under de hårdaste förhållandena arbetar TruFlow-lasrar med hög tillgänglighet och extremt kostnadseffektivt. Effektspektrumet sträcker sig från 2 000 W till 20 000 W – så lasern täcker ett brett användningsområde.

Montering av TruFlow laserresonatorer i renrum
Livslång grundjustering

TruFlow laserresonatorer monteras i renrum där de även grundjusteras. Tack vare det patenterade fästet till omlänkningsspegeln håller grundjusteringen under hela livstiden. Systemet utesluter temperaturpåverkan av justeringen: alla resonatorns mekaniska och optiska komponenter är direkt eller indirekt vattenkylda. Kylare som har utvecklats speciellt för TruFlow produktgrupp håller kylvattentemperaturen konstant på +/- 0,5 °C och garanterar därmed optimal parameterstabilitet.

Integrerad, inkapslad strålformning av TruFlow CO2-lasrar
Integrerad, inkapslad strålformning

Optiska element för strålformning kan integreras platsbesparande direkt i lasern, t.ex. en fasskiftare, cirkulärpolarisator, diameterinställningsspegel eller ett teleskop. På så sätt kan utgångsstrålen ställas in individuellt. Den inkapslade konstruktionen gör att de optiska komponenterna hålls rena och lasereffekt, samt att fokusgeometri hålls absolut konstant.

TruFlow, förslitningsfri gascirkulation
Förslitningsfri gascirkulation

Med upp till 60 000 varv/min skapar turbofläkten enastående gasflödeshastigheter. Därmed skapar de förutsättning för en energieffektiv omvandling av elektrisk excitationsenergi till lasereffekt. Den integrerade fläkten arbetar med magnetlagring varvid en kontakt mellan resonatorns inre och världen utanför förhindras och systemet arbetar förslitningsfritt. Dessutom utesluter magnettekniken skador på fläkten vid strömavbrott eller nödavstängning och förhindrar kontaminering från smörjmedel. Ytterligare en fördel jämfört med mekaniska drivningar.

Tunn- och tjockplåtstillämpningar med TruFlow

Genom tjock och tunn

På grund av de enastående strålegenskaperna samt den stora effektbandbredden är TruFlow-lasrarna inte bara väl lämpade för tunnplåtsapplikationer utan även för tjockplåt. Processfönstret som är stort på grund av våglängden säkerställer god bearbetningskvalitet även vid stora plåttjocklekar och hög matningshastighet.

Laserbearbetade rör och profiler

Rör och profiler

Med TruFlow CO2-lasrar från TRUMPF kan du skapa porfria kontinuerliga fogar utan avlagringar av uppkastad smält metall på transportvalsarna för rör och profiler - dygnet runt. Därmed visar TruFlow sin höga prestanda i kontinuerlig drift.

Lasersvetsade växellådskomponenter

Differentialväxlar

Vid tjockplåtssvetsning kan man uppnå mycket goda applikationsresultat med TruFlow. TRUMPF:s CO2-lasrar kan användas för djupa svetsar av fogar som utsätts för hög belastning till exempel på differentialväxlar på lastbilar och används ofta inom industrin.

Laserskuren komponent av kompositmaterial (CFK)

CFK-komponent

Med hjälp av TruFlow-lasrar är det möjligt att skära fiberarmerad komposit, till exempel CFK, utan mekanisk belastning. Här kan CO2-lasrar visa upp sina fördelar på grund av den goda absorptionen i plastmaterialets grundstruktur.

Träbearbetning med hjälp av TruFlow-lasrar från TRUMPF

Träbearbetning

Tack vare sin specifika våglängd uppnår CO2-lasern mycket god absorption med organiska material. Redan vid låg lasereffekt erhålls bra bearbetningsresultat. Fria konturer och exakta kanter är möjliga vid träskärning med TRUMPF CO2-laser.

TruFlow-laserförstärkare för EUV-applikationer

EUV-applikation

Som en del av EUV-applikationen fokuseras CO2-laserljuset på en liten droppe flytande tenn i en vakuumkammare. Detta skapar en het plasma som emitterar EUV-ljuset (våglängd 13,5 nm). Med denna korta våglängd kan man skapa de finaste strukturerna i halvledarlitografi. Denna banbrytande teknologi möjliggör miniatyrisering och ökad prestanda för halvledarelement.

Tjockplåtsvetsning inom varvsindustrin

Genom att använda CO2-lasrar kan man reducera vikten även inom skeppsbyggnation och därmed öka nyttolasten. Den distorsionsreducerade lasertillverkningen och höga automatiseringsgraden minskar tillverkningskostnaderna avsevärt.

Coiljoining med TruFlow

Sammanfogning av coils

Även extrema omgivningsförhållanden i stålverken världen över trotsar TruFlow vid coiljoining-applikationer.

Laserparameter                      
Typ. effektkonstant vid märkeffekt ± 2 % ± 2 % ± 2 % ± 2 % ± 2 % ± 2 % ± 2 % ± 2 % ± 2 % ± 2 % ± 2 %
Konstant inställbart effektområde 100 W - 2000 W 135 W - 2700 W 160 W - 3200 W 200 W - 4000 W 250 W - 5000 W 300 W - 6000 W 400 W - 8000 W 500 W - 10000 W 600 W - 12000 W 750 W - 15000 W 1000 W - 20000 W
Strålkvalitet standard (K / M²) 0,55 / 1,82 0,55 / 1,82 0,55 / 1,82 0,55 / 1,82 0,55 / 1,82 0,55 / 1,82 0,55 / 1,82 0,52 / 1,9 0,26 / 3,8 0,24 / 4,2 0,22 / 4,5
Strålkvalitet tillval (K / M²) 0,9 / 1,11 0,9 / 1,11 0,9 / 1,11 0,9 / 1,11 0,9 / 1,11 0,35 / 2,86 0,35 / 2,86 - - - -
Våglängd 10,6 μm 10,6 μm 10,6 μm 10,6 μm 10,6 μm 10,6 μm 10,6 μm 10,6 μm 10,6 μm 10,6 μm 10,6 μm
Inställbar pulstid 10 µs … kontinuerlig drift 10 µs … kontinuerlig drift 10 µs … kontinuerlig drift 10 µs … kontinuerlig drift 10 µs … kontinuerlig drift 10 µs … kontinuerlig drift 10 µs … kontinuerlig drift 10 µs … kontinuerlig drift 10 µs … kontinuerlig drift 10 µs … kontinuerlig drift 10 µs … kontinuerlig drift
Modell                      
Mått strålningsalstrare (B x H x T) 1185 mm x 615 mm x 1150 mm 1185 mm x 615 mm x 1150 mm 1185 mm x 615 mm x 1150 mm 1185 mm x 615 mm x 1150 mm 1185 mm x 615 mm x 1150 mm 1185 mm x 615 mm x 1150 mm 1185 mm x 615 mm x 1150 mm 1185 mm x 615 mm x 1150 mm 1665 mm x 1100 mm x 1524 mm 1665 mm x 1100 mm x 1524 mm 1665 mm x 1100 mm x 1524 mm
Mått HF-generator och styrning (B x H x D) 1420 mm x 2100 mm x 800 mm 1420 mm x 2100 mm x 800 mm 1420 mm x 2100 mm x 800 mm 1420 mm x 2100 mm x 800 mm 1800 mm x 2100 mm x 800 mm 2000 mm x 2100 mm x 800 mm 2000 mm x 2100 mm x 800 mm 3000 mm x 2100 mm x 800 mm 3000 mm x 2100 mm x 800 mm 3000 mm x 2100 mm x 800 mm 5200 mm x 2100 mm x 800 mm
Uppställning                      
Omgivningstemperatur standard 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C

Med TRUMPF har du tillgång till flera tillval för att anpassa TruFlow exakt efter dina behov. Du kan till exempel uppgradera din strålgång med extra komponenter som pilotlaser, cirkulärpolarisator, teleskop med mera. TRUMPF erbjuder även flera alternativ för kylvattenkretsar. Vid behov kan du använda aktiv lasereffektreglering för att hålla processen än mer konstant eller öka flexibiliteten i produktionen med en rörlig, flyttbar resonator.

Integrerade strålgångskomponenter

Utöver själva strålkällan kan du välja från ett omfattande sortiment av optiska komponenter och annat tillbehör. Många av dessa strålformningskomponenter får plats under laserhuven, till exempel cirkulärpolarisator, teleskop, pilotlaser eller diameterinställningsspegel. Ventilationen av komponenterna med flerstegs-filtrerad luft förhindrar att gasen kontamineras utifrån.

Kvadratisk grunduppbyggnad av resonatorn
Mångsidiga kylkoncept

För kylning av lasern väljer du mellan vatten-vatten- eller vatten-luft-kompressorkylare. Om du redan har en egen kylkrets kan du även använda en plattvärmeväxlare.

TruFlow-laser i ett rörligt system
Rörlig resonator

På grund av dess mekaniska stabilitet kan du potentiellt även använda TruFlow på rörliga system Det finns två möjligheter: antingen flyttar bara resonatorn och försörjs via en flexibel högfrekvenskabel. Det andra alternativet är att generatorn rör sig tillsammans med resonator.

Aktiv lasereffektreglering

Den aktiva lasereffektregleringen stabiliserar lasereffekten till avvikelser på +/- 1 % och håller därmed processen konstant oberoende av påverkan från omgivningen.

Laser och lasersystem – ett perfekt par hos oss. Alla strålkällor är optimalt anpassade till kraven hos TRUMPF lasersystem. Välj mellan många olika varianter och tillval. Då får ni en anläggning som är skräddarsydd för era uppgifter. TruFlow-laser är lämplig såväl för 2D- som 3D-laserskärningsmaskiner och kan även integreras i stans-lasermaskiner.

TRUMPF hjälper dig med den individuella anpassningen av strålgången efter de aktuella kraven. För detta finns enstaka optiska komponenter av TRUMPF-kvalitet tillgängliga för integrering i befintliga eller nya tillverkningsanläggningar. Till exempel kan stråldelare eller omlänkningsspegel, men även ett teleskop eller en cirkulärpolarisator integreras i den externa strålgången.

TRUMPF omlänkningsspegel

Dessa speglar erbjuder 90° omlänkning och finns med aperturer på 43 mm till 80 mm och en maximal belastningsförmåga på upp till 20 kW. Deras höga, termomekaniska stabilitet möjliggör förverkligande av krävande strålgångsuppgifter över stora avstånd.

TRUMPF 2-vägs strålväxel

2-vägs-strålväxeln består av ett strålningsbeständigt skyddshölje med integrerad säkerhetsdetektering. De på en precisionslinjärstyrning pneumatiskt flyttbara omlänkningsspegelblocken är utrustade med snabbyteshållare samt elektrisk spegelövervakning. En ASI-box används som elektriskt snittställe.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Chips tillverkat med TRUMPF Laser Amplifier
EUV-litografi

Utan extremt ultraviolett ljus – inga moderna datorchips. Vilken roll CO2högeffektslasersystem från TRUMPF har när det gäller att skapa halvledarstrukturer kan du läsa om här.

Hybridschweißen von riesigen Schiffsdecks
Hybridsvetsning

För krävande fall: vid hybridsvetsning kombinerar du lasersvetsning och MIG-, MAG-, TIG- eller plasmasvetsning för specialapplikationer inom stålkonstruktioner och den tunga industrin.

Optikkonstruktion för TruDisk
Skivlaser

Från att borra de finaste hålen med samma diameter som ett hårstrå till svetsning av fartygspaneler: skivlasern från marknadsledaren TRUMPF har använts i tiotusentals installationer världen över och imponerar med högsta komponentkvalitet och lasertillförlitlighet.

Kontakt
Tjänster
Training courses Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Orginaldelar Ta reda på mer Process Optimization Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Nedladdningar
Service och kontakt