Lands-/region- och språkval
TruDiode, den energieffektiva diodlasern
TruDiode, den energieffektiva diodlasern
Diodlaser

TruDiode

Den energieffektiva diodlasern

Sparsamma svetsexperter

De extremt energieffektiva diodlasrarna TruDiode imponerar med optimala resultat och låga driftskostnader. Oavsett om det är för djupsvetsning, värmelednings- och laserpåsvetsning, lödning eller plastsvetsning: Lasern levererar enastående fogkvaliteter med lasereffekter upp till multikilowattområdet. Den platsbesparande modulkonstruktionen gör det enkelt att integrera TruDiode i produktionssystemen. I lasernätverket kan du flexibelt försörja upp till fyra arbetsstationer.

100 % konstant effekt

Stabila processer tack vare integrerad, aktiv lasereffektreglering säkerställer reproducerbara resultat.

> 40 % verkningsgrad

TruDiode sparar resurser med den höga verkningsgraden och intelligenta energihanteringen.

Flexibel användning

Svetsexperten sammanfogar plaster eller metaller med eller utan tillsatsmaterial.

Extremt kompat

Med den direkta diodprincipen imponerar TruDiode med en uppställningsyta som är mindre än 1 m2.

Alltid redo

Lång livslängd genom passivt kylda diodmoduler

Energieffektiv konstruktion av TruDiode-optiken
Ekonomiskt mirakel

TruDiode laser har praktiskt taget inga förslitningsdelar Det intelligenta kylkonceptet med integrerad värmeväxlare innebär att det ofta inte finns något behov av en extern laserkylare. Man kan även kyla optik och laserljuskabel med kylvattnet för dioderna. Tillsammans med den höga energieffektiviteten hos TruDiode laser leder det till mycket låga investerings- och driftskostnader.

Optikkonstruktion hos TruDiode
Modulkonstruktion

Den modulära och platsbesparande konstruktionen möjliggör enkel och snabb integration av TruDiode-lasern i det befintliga produktionssystemet. Det är även enkelt att senare uppgradera TruDiode. Det gör det möjligt att anpassa lasereffekten eller antalet utgångar på plats om behoven ändras.

Laserlödad komponent
Många möjligheter för materialet

TruDiode diodlaser är lämplig för bearbetning av metaller och plaster. Tack vare den höga stråkvaliteten och uteffekterna på 150 till 6 000 W kan du räkna med perfekta resultat vid svetsning och lödning.

Plastsvetsning med TruDiode

Plastsvetsning med TruDiode

Diodlasern TruDiode möjliggör kontaktfri svetsning av termoplaster med transmissionssvetsning. Här uppnås extremt starka, täta och estetiska förbindelser. Transmissionssvetsningen möjliggör nästan alla svetsgeometrier med överlappande fog. Exakt energitillförsel leder till minimal termisk och mekanisk belastning.

Värmeledningssvetsad gastronomibehållare

Värmeledningssvetsad gastronomibehållare

Vid värmeledningssvetsning smälter TruDiode delarna som ska svetsas samman längs fogstället. Smältorna flyter samman och stelnar till en svetsfog. Denna är slät och avrundad och kräver därmed inte något efterarbete. Metoden används för att förbinda tunnväggiga delar, till exempel för hörnfogar vid synliga kanter.

Bockningsverktyg som härdats med TruDiode

Laserhärdat bockningsverktyg

TruDiode är perfekt för laserhärdningsprocessen. Tack vare den låga värmetillförseln är distorsionen av komponenten låg vilket reducerar eller eliminerar behovet av efterarbete. Dessutom möjliggör lasern bearbetning av oregelbundna, tredimensionella arbetsstycken.

Laserpåsvetsning med TruDiode

Transportskruv tillverkad genom laserpåsvetsning

Vid laserpåsvetsning (kort LMD för Laser Metal Deposition) skapar lasern ett smältbad på komponentytan. Via automation förs metallpulver in genom ett munstycke. Det bildas strängar som är hopsvetsade med varandra, som sen bildar strukturer på de befintliga stommarna eller hela komponenterna. Här appliceras en skruvtransportör lager för lager på ett rör med hjälp av LMD. Jämfört med andra generativa processer har LMD hög uppbyggnadshastighet och därmed hög processhastighet.

Laserlödad komponent

Lödning

Vid lödning med laser förenas delarna optimalt med hjälp av lod. Tack vare lodmaterialets lägre smälttemperatur jämfört med komponentmaterialet smälter endast lodet vid bearbetningen med lasern. Det flyter in i fogspalten och förenas med ytan på materialet (diffusionsfog).

Laserparameter        
Lasereffekt på arbetsstycket 150 W 300 W 600 W 900 W
Typ. effektkonstant vid märkeffekt ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 %
Konstant inställbart effektområde 3 W - 150 W 6 W - 300 W 12 W - 600 W 18 W - 900 W
Strålkvalitet 8 mm▪mrad 8 mm▪mrad 16 mm▪mrad 16 mm▪mrad
Numerär apertur 0,12 0,12 0,12 0,12
Våglängd 920 nm - 970 nm 920 nm - 1050 nm 920 nm - 1050 nm 920 nm - 1050 nm
Min. diameter laserljuskabel 150 μm 150 μm 300 μm 300 μm
Modell        
Mått (B x H x D) - - 1036 mm x 1250 mm x 709 mm 1036 mm x 1250 mm x 709 mm
Mått, version 19" (B x H x D) 483 mm x 495 mm x 513 mm 483 mm x 495 mm x 513 mm - -
Max. antal ljuslaserkablar 2 2 4 4
Uppställning        
Kapslingsklass - - IP54 IP54
Omgivningstemperatur 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
TruControl styrning

TruControl

TruControl är styrprogrammet för TRUMPF fastkroppslaser – för snabb och enkel manövrering. Pulsformer programmeras individuellt anpassade efter tillämpningen. Lasereffekten regleras i realtid för högsta reproducerbarhet av processresultaten. För att kunna spåra viktiga kvalitetsdata för de producerade delarna även efter flera år registrerar tillvalsmodulen DataStore alla kvalitetsrelevanta data. Om det finns externa styrningar så kommunicerar TruControl med dem via alla vanliga gränssnitt. Inmatningar görs via pekskärmen på manöverpanelen eller en paneldator. Via Ethernet kan ni ansluta era lasrar till nätverket och ansluta flera datorer.

Med TRUMPF kan du flexibelt anpassa din fastkroppslaser efter inbyggnads- eller driftsituationen. Det gäller till exempel för alla strålgångskomponenter samt styrningen. Det finns även flera alternativ till kylvattenförsörjningen. Gränssnitt för olika typer av optik finns redan från starten. För att spara kostnaderna kan strålkällan försörja flera arbetsstationer samtidigt. TRUMPF fjärrservice hjälper dig att se till att ditt system är tillgängligt, överallt och alltid.

Aktiv lasereffektsreglering för TRUMPF fastkroppslaser
Aktiv lasereffektreglering

Oberoende av åldern på laseraggregatet eller omgivningsförhållanden hålls lasereffekten på ett inställt värde (med en typisk avvikelse på ±1 %). Det säkerställer reproducerbara processresultat över hela laserns livslängd.

Med fast optik som kan kombineras med TruDiode
Kylning av bearbetningsoptik/lasersljuskabel

Bearbetningsoptik och laserljuskablar kan kylas enkelt och bekvämt med laserns kylvatten. Därmed behövs inte någon separat kylning.

TRUMPF fjärrservice
Fjärrservice

Vid störningar ansluter TRUMPF serviceexperter sig till lasern via en säker fjärranslutning. I de flesta fallen kan störningen åtgärdas direkt eller så kan laserns konfiguration ändras så att produktionen kan fortsätta tills reservdelen anländer. Detta möjliggör maximal tillgänglighet

Många gränssnitt hos TRUMPF fastkroppslaser
Många gränssnitt – för enkel integrering

Gränssnittet är avgörande för att integrera en TruDiode laser i maskinen eller produktionslinan. Därför erbjuder halvledarlasrar från TRUMPF gränssnitt till alla vanliga fältbussystem. Dessutom finns: realtidsgränssnitt, parallell/digital I/O, gränssnitt för processensorer, OPC UA programvarugränssnitt, analoga ingångskort, gränssnitt för intelligent TRUMPF-optik, t.ex. CFO eller PFO.

TruFiber har ett gränssnitt för anslutning av TRUMPF bearbetningsoptik, t.ex. PFO 20.
Intelligent ända till arbetsstycket

TruDiode har gränssnitt för styrning av intelligent TRUMPF-optik, t.ex. den övervakade fokuseringsoptiken CFO eller skanneroptiken PFO. Bearbetningsoptiken programmeras via laserstyrningen helt utan en extra dator eller extra styrning. Fastställda data och tillhörande gränsvärden inkl. varnings- och felmeddelanden kan visualiseras i laserstyrningen TruControl.

Optikkonstruktion hos TruDiode
Flexibel strålgång

Det finns många olika tillval för strålgången som möjliggör flexibel planering med lasern. Strålgången är integrerad i det kompakta huset. Via Plug & play ansluts laserljuskabeln helt enkelt till olika arbetsstationer. Du kan välja antal fiberutgångar upp till max. två eller fyra. Tack vare modulkonstruktionen kan såväl lasereffekten som antalet laserutgångar eftermonteras på plats.

TRUMPF LaserNetwork
TRUMPF LaserNetwork

I lasernätverket kan du koppla samman en eller flera TruDiode lasrar med upp till två eller fyra arbetsstationer vardera. Därmed delas antingen laserns effekt upp på flera stationer eller så försörjs dem växelvis med full effekt. Det ökar utnyttjandegraden av lasern, minskar detaljkostnaderna och möjliggör dessutom att kombinera olika tillämpningar.

Producera alltid effektivt och ekonomiskt med TRUMPF sensorsystem. Sensorsystemprodukterna VisionLine, CalibrationLine eller integrerad pyrometer säkerställer stabila processer genom att övervaka samtliga processer i laserproduktionen och ger därmed ett viktigt bidrag till processäkerheten. Bearbetningen fortsätter ostört under mätningen och kräver inga avbrott. Det sparar värdefull produktionstid.

Bildbehandling

TRUMPF bildbehandling Vision Line ser kännetecken på komponenterna och ser till att svetsningen alltid görs på rätt ställe.

Bildbehandling för skär- och svetstillämpningar
Bildbehandling för skär- och svetstillämpningar

Med TRUMPF bildbehandling har du alltid din skär- och svetsprocess i blickpunkten.

Kalibreringsverktyg

TRUMPF kalibreringsverktyg CalibrationLine kontrollerar och korrigerar fokalpunkt och lasereffekt vid arbetsstycket med regelbundet individuellt definierbara intervall.

Bildbehandling för skär- och svetstillämpningar
Bildbehandling för skär- och svetstillämpningar

Med TRUMPF bildbehandling har du alltid din skär- och svetsprocess i blickpunkten.

Temperaturreglering

TRUMPF temperaturreglering ser till att resultaten får optiskt hög kvalitet vid plastsvetsning.

Bildbehandling för skär- och svetstillämpningar
Bildbehandling för skär- och svetstillämpningar

Med TRUMPF bildbehandling har du alltid din skär- och svetsprocess i blickpunkten.

Melt travel monitor

TRUMPF Melt travel monitor övervakar nedsänkningen av komponenten vid transmissionssvetsning av plast.

Bildbehandling för skär- och svetstillämpningar
Bildbehandling för skär- och svetstillämpningar

Med TRUMPF bildbehandling har du alltid din skär- och svetsprocess i blickpunkten.

Laser och lasersystem – ett perfekt par hos oss. Alla strålkällor är optimalt anpassade till kraven hos TRUMPF lasersystem. Välj mellan många olika varianter och tillval. Då får ni en anläggning som är skräddarsydd för era uppgifter. Naturligtvis är det även möjligt att integrera vår laser direkt i era produktionslinor.

TRUMPF har alla komponenter som du behöver för strålgången från lasern till arbetsstycket. Detsamma gäller för olika typer av fokuseringsoptik, som har testats och visat sig vara exakta och tillförlitliga under många års användning i industrin. Optiken är enkel att integrera – såväl i fristående bearbetningsstationer som i kompletta produktionslinor. TRUMPF bearbetningsoptik är perfekt anpassad efter TRUMPF laser och finns tillgänglig för alla våglängder.

Fokuseringsoptik

Oavsett om du svetsar, skär, tar bort, värmer upp eller borrar: med robust fokuseringsoptik från TRUMPF blir resultatet av hög kvalitet.

Fokuseringsoptik BEO D35 för svetsning med fastkroppslaser
BEO D35

Många användningsområden för skärning och svetsning upp till kilowattområdet.

Fokuseringsoptik BEO D70 med observationskamera, crossjet och perlatordysa
BEO D70

Stora arbetsavstånd vid liten fokusdiameter

Programmerbar fokuseringsoptik

Den perfekta optiken för fjärrbearbetning

Fokuseringsoptik BEO D35 för svetsning med fastkroppslaser
BEO D35

Många användningsområden för skärning och svetsning upp till kilowattområdet.

Fokuseringsoptik BEO D70 med observationskamera, crossjet och perlatordysa
BEO D70

Stora arbetsavstånd vid liten fokusdiameter

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Metodoptimering
Application consultation

You can broaden your knowledge and optimize your processes with an application consultation from TRUMPF.

Applikationsmångfald hos TRUMPF
Tillämpningar

Hitta den rätta TRUMPF-produkten för din applikation – perfekt anpassad för dig!

Image of the technology inside the TRUMPF disk laser
Laser

Skärning, svetsning, märkning, bearbeta ytor: Med TRUMPF kan du dra nytta av flexibiliteten, mångsidigheten och kostnadseffektiviteten hos verktyget laser.

Kontakt
Tjänster
Training courses Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Process Optimization Ta reda på mer Övervakning och analys Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Nedladdningar
Service och kontakt