Lands-/region- och språkval
TruFiber 6000 S
TruFiber 6000 S
Fiberlaser

TruFiber S serie

Make your vision come true

Den nya universalmaskinen i det mellersta effektområdet från 3 till 6 kW

Multimode-fiberlasern i TruFiber S-serien erbjuder dig en flexibel strålform med upp till två laserutgångar och sprutreducerad lasersvetsning tack vare BrightLine Weld-teknologi. Active Power Control garanterar därutöver högsta kapacitetsstabilitet. Med vår styrprogramvara TruControl, optiken och tjänster – hos TRUMPF får du alltid ett skräddarsytt komplett paket.

Hög stabilitet

Den robusta TruFiber S klarar störningar och extern påverkan. Den integrerade lasereffektregleringen mäter och reglerar lasereffekten i realtid till ± 1 % noggrannhet.

Stor tillförlitlighet

En avfuktningsenhet är tillgänglig för drift i tropiska regioner. Andra mekanismer skyddar lasern mot återreflektioner.

Kvalitativa processresultat

BrightLine Weld möjliggör sprutreducerad lasersvetsning. Det uppstår svetsfogar av hög kvalitet som varken uppvisar nedsjunkningar i fogen eller ändkratrar och dessutom uppfyller kraven på fasthet.

Mervärde för din produktivitet

Med BrightLine Weld stiger produktiviteten tack vare betydligt högre matningshastighet. Dra nytta av mindre kasserade detaljer och mindre maskinstopp.

Hög användningsflexibilitet

TruFiber S kan utrustas med upp till två laseravgångar. Strålgången är då integrerad i det kompakta laserhuset. Användningen av flera laserutgångar optimerar användningen av lasrarna.

Komplett lösningserbjudande

Laser, styrning, strålgång, bearbetningsoptik och sensorik från TRUMPF är optimalt anpassade till varandra. TruFiber S erbjuder dig perfekta lösningspaket med skanneroptiken programmerbar fokuseringsoptik och andra komponenter.

Högsta lasersäkerhet

Maskin- och anläggningsbyggare ansvarar för operatörens säkerhet vid lasersystem. TruFiber S imponerar med den högsta säkerhetsnivån prestandanivå e.

TRUMPF lasersvetsning option BrightLine Weld
BrightLine Weld-strålformningsenhet

Med den patenterade TRUMPF-teknologin BrightLine Weld kan du svetsa material som konstruktionsstål, rostfritt stål eller även koppar och aluminium nästan utan sprut. Svetsfogarna garanterar en hög hållfasthet och uppvisar inga porer, nedsjunkningar i fogen, sprickor eller ändkratrar.

Svetsning av busbars

Anslutningen av enskilda celler till moduler eller förpackningar utförs genom svetsning med samlingsskenan (strömledande skena).

Can-cap-svetsning

Multimode fiberlasrar försluter det prismatiska batterihuset, utrustat med elektrodpaketet – utan porer, sprickor eller oönskade fogutbuktningar.

Lasersvetsning av drivningskomponenter för elektromobilitet

Multimodefiberlasrarna används i mycket integrerade och skalbara kopparsvetsprocesser och spelar en avgörande roll för kvaliteten på kontakten i elektriska motorer.

Skärning i de mest varierande material

TruFiber S skär många olika plåttjocklekar och materialtyper – även icke-järnmetaller med hög reflektion. Kanterna är släta och fria från grader.

Laserparameter        
Lasereffekt på arbetsstycket 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W
Typ. effektkonstant vid märkeffekt över 8 timmar vid konstant omgivningstemperatur ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 %
Max. effektkonstant vid märkeffekt över 8 timmar vid konstant omgivningstemperatur ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 %
Konstant inställbart effektområde 60 W - 3000 W bei aktiver Leistungsregelung 80 W - 4000 W bei aktiver Leistungsregelung 100 W - 5000 W bei aktiver Leistungsregelung 120 W - 6000 W bei aktiver Leistungsregelung
Strålkvalitet 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad
Våglängd 1071 nm 1071 nm 1071 nm 1071 nm
Diameter laserljuskabel ≥ 50 μm ≥ 50 μm ≥ 50 μm ≥ 50 μm
Modell        
Bredd 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Höjd 1280 mm 1280 mm 1280 mm 1280 mm
Djup 980 mm 980 mm 980 mm 980 mm
Max. antal ljuslaserkablar 2 2 2 2
Uppställning        
Omgivningstemperatur 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C

TruControl

TruControl är styrprogrammet för TRUMPF fastkroppslaser – för snabb och enkel manövrering. Pulsformer programmeras individuellt anpassade efter tillämpningen. Lasereffekten regleras i realtid för högsta reproducerbarhet av processresultaten. För att kunna spåra viktiga kvalitetsdata för de producerade delarna även efter flera år registrerar den optionala mjukvarumodulen DataStore alla kvalitetsrelevanta data.

Om det finns externa styrningar så kommunicerar TruControl med dem via alla vanliga gränssnitt. Inmatningar görs via pekskärmen på manöverpanelen eller en paneldator. Via Ethernet ansluter ni era lasrar till nätverket och kopplar upp flera datorer.

TruFiber 6000 S med öppnad huva
Flexibel integrerad strålgång

Det finns många olika tillval för strålgången som möjliggör flexibel planering med lasern. Ansluts laserljuskabeln mycket enkelt till olika arbetsstationer. Du väljer antal fiberutgångarna (upp till två). Lasereffekten kan fördelas flexibelt mellan utgångarna. Därmed kan flera arbetsstationer arbeta samtidigt med delad lasereffekt eller efter varandra med full lasereffekt.

BrightLine Weld

Utnyttja tillvalet BrightLine Weld näst intill stänkfri lasersvetsning och högsta kvalitet på svetsfogarna. Valet är ditt – öka produktiviteten rejält genom avsevärt högre matningshastigheter eller sänka energikostnaderna med upp till 40 %. På så sätt kan du minska maskinens stilleståndstid samt driftskostnaderna eftersom efterbearbetningen minskar.

Många gränssnitt – för enkel integrering

För att integrera en TruFiber laser i er maskin eller produktionslina är gränssnitten avgörande. Därför erbjuder fastkroppslasrar från TRUMPF gränssnitt till alla vanliga fältbussystem. Dessutom finns: realtidsgränssnitt, parallell/digital I/O, gränssnitt för processensorer, OPC UA programvarugränssnitt, analoga ingångskort, gränssnitt för intelligent TRUMPF-optik (CFO, PFO).

Intelligent ända till arbetsstycket

Du kan synkronisera intelligent optik med din laser via ett separat gränssnitt. Du kan till exempel använda CFO-fokuseringsoptiken eller PFO-skanneroptiken optimalt för dina ändamål. Bearbetningsoptiken programmeras komfortabelt via laserstyrningen. Det behövs inte någon extra dator eller styrning.

Fjärrservice

Vid störningar ansluter TRUMPF serviceexperter sig till lasern via en säker fjärranslutning. I många fall kan störningen åtgärdas direkt eller så kan laserns konfiguration förändras så att produktionen kan fortsätta tills reservdelen anländer. Detta möjliggör maximal tillgänglighet och reducerar dina servicekostnader betydligt.

TRUMPF LaserNetwork

Med lasernätverket kan du koppla samman en eller flera lasrar med upp till sex arbetsstationer vardera. Laserns effekt delas mellan flera stationer eller så försörjs dem växelvis med full effekt. Det gör det möjligt att kombinera olika tillämpningar som svetsning eller skärning med varandra

AdjustLine

AdjustLine möjliggör den enkla anpassningen av skärningsförloppet till olika materialkvaliteter. På så vis ökar du processens tillförlitlighet, särskilt vid skärning av svåra material, och drar nytta av färre utskottsdelar och lägre materialkostnader. Operatören kan när som helst till- eller frånkoppla AdjustLine.

Producera alltid effektivt och ekonomiskt med TRUMPF sensorsystem. Produkterna ur sensorikfamiljen VisionLine, CalibrationLine eller integrerad pyrometer säkerställer stabila processer genom att övervaka samtliga processer i laserproduktionen och ger därmed ett viktigt bidrag till processäkerheten. Bearbetningen fortsätter ostört under mätningen och kräver inga avbrott. Det sparar värdefull produktionstid.

Bildbehandling

TRUMPF bildbehandling Vision Line specifika konturer på komponenterna och ser till att svetsningen alltid görs på rätt ställe.

Bildbehandling, Vision Line Basic
VisionLine Basic

En digital kamerabild med hårkors i laserns fokus är ett stöd vid observationen av arbetsstycket och vid teach-proceduren.

Upptäck egenheter med VisionLine Detect
VisionLine Detect

Egenskapsidentifieringen ger möjligheten att integrera bildbehandlingsprogrammen i produktionsprocessen på ett enkelt sätt.

VisionLine Project
VisionLine Project

Med ett extra tjänstepaket levererar TRUMPF den kompletta lösningen för komplexa bildbehandlingsuppgifter.

Kalibrering

TRUMPF kalibreringsverktyg CalibrationLine kontrollerar och korrigerar fokalpunkt och lasereffekt vid arbetsstycket med regelbundet individuellt definierbara intervall.

Bildbehandling, Vision Line Basic
VisionLine Basic

En digital kamerabild med hårkors i laserns fokus är ett stöd vid observationen av arbetsstycket och vid teach-proceduren.

Upptäck egenheter med VisionLine Detect
VisionLine Detect

Egenskapsidentifieringen ger möjligheten att integrera bildbehandlingsprogrammen i produktionsprocessen på ett enkelt sätt.

VisionLine Project
VisionLine Project

Med ett extra tjänstepaket levererar TRUMPF den kompletta lösningen för komplexa bildbehandlingsuppgifter.

Foglägesreglering

Sensorsystemet hittar fogspalten och reglerar svetspositionen under svetsprocessen.

Bildbehandling, Vision Line Basic
VisionLine Basic

En digital kamerabild med hårkors i laserns fokus är ett stöd vid observationen av arbetsstycket och vid teach-proceduren.

Upptäck egenheter med VisionLine Detect
VisionLine Detect

Egenskapsidentifieringen ger möjligheten att integrera bildbehandlingsprogrammen i produktionsprocessen på ett enkelt sätt.

VisionLine Project
VisionLine Project

Med ett extra tjänstepaket levererar TRUMPF den kompletta lösningen för komplexa bildbehandlingsuppgifter.

TRUMPF har alla komponenter som du behöver för strålgången från lasern till arbetsstycket. Detsamma gäller för olika typer av fokuseringsoptiker som har testats och visat sig vara exakta och tillförlitliga under många års användning i industrin. Optikerna är enkel att integrera – såväl i fristående bearbetningsstationer som i kompletta produktionslinjer. Modulkonstruktionen gör det möjligt att anpassa optikerna efter lasertyperna och de olika bearbetningssituationerna.

Fokuseringsoptik

Oavsett om du svetsar, skär, tar bort, värmer upp eller borrar: med robust fokuseringsoptik från TRUMPF blir resultatet av hög kvalitet.

PFO 33

För applikationer med en lasereffekt på upp till 12 kW

Programmerbar fokuseringsoptik PFO 3D
PFO 3D

Svetsning och borrning med den programmerbara fokuseringsoptiken PFO

Programmerbar fokuseringsoptik

Den perfekta optiken för fjärrbearbetning

PFO 33

För applikationer med en lasereffekt på upp till 12 kW

Programmerbar fokuseringsoptik PFO 3D
PFO 3D

Svetsning och borrning med den programmerbara fokuseringsoptiken PFO

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Kontakt
Försäljning Laserteknik
E-post
Tjänster
Utbildning Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Processoptimering Ta reda på mer Övervakning och analys Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Nerladdningar
Service och kontakt