You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Bildbehandling | TRUMPF
TRUMPF bildbehandling, lita på din process
TRUMPF bildbehandling, lita på din process
Sensorik

Bildbehandling

Du kan lita på TRUMPF processensorer för din process.

Med TRUMPF processensorer tar du inga risker!

Med TRUMPFs bildbehandling VisionLine undviker du felaktiga delar. VisionLine identifierar komponentens position automatiskt, vidarebefordrar informationen automatiskt till styrningen och ser till att svetsfogen eller märkningen alltid placeras på rätt plats. Om en komponent saknas eller om den redan har bearbetats upptäcker systemet detta omedelbart. Sensorsystemet stöttar väldigt olika tillämpningar - från svetsning över skärning till märkning. Även kontrollen av de märkta koderna eller textidentifieringen (OCR) går att genomföra mycket enkelt. Med hjälp av ett intuitivt användargränssnitt och ett fördefinierat bibliotek av kännetecken är det mycket enkelt att utforma integreringen av VisionLine i produktionsprocessen. Efter några få arbetssteg kan operatören sätta igång direkt.

Högt integrade lösningar från ett ställe.

Dra nytta av TRUMPF som total leverantör – från laser till processensorer och rådgivning om dessa ämnen.

Öka processförmågan

Reducera kraven på komponentpositionering utan kvalitetsförluster.

Enkelt att göra det själv

Installatören skapar själv alla bildbehandlingsuppgifter - även utan förkunskaper.

Transparent och säkert

Du kan spara bilddata när som helst för att garantera spårbarheten.

Hårnålssvetsning med bildbehandlingen VisionLine

Hårnålssvetsning med bildbehandlingen VisionLine

Ett typiskt tillämpningsfall för bildbehandlingen VisionLine är
lageravkänning av hårnålar i statorer som används i elmotorer.

Svetsning av elektroniska komponenter

Bildbehandlingssystemet upptäcker de stift som ska svetsas, till exempel vid elektroniska styrenheter, sensorer och aktuatorer.

Lasersvetsning av fogförband

Svetsning av fogförband

Tack vare bildbehandling identifierar du fogställen vid svetsning av värmeväxlare eller sätesskenor och kan svetsa dessa på rätt ställe.

Märkning av text och kod med hjälp av bildebehandlingen VisionLine Mark.

Märkning av text och kod

Bildbehandlingen VisionLine hittar den rätta positionen före märkningsprocessen och kontrollerar efter märkningen om innehållet och kvaliteten motsvarar förinställningarna.

Bildbehandling för skär- och svetstillämpningar
Bildbehandling för märkning
Konfiguration   
Tillgängliga system TruLaser Cell 3000 TruMark Station 5000, TruMark Station 7000
Tillgänglig laser TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse TruMark Serien 3000/5000, TruMicro Mark 2000
Tillgängliga tillval Basic, Detect, Project
Adjust (TruLaser Cell 3000)
Adjust, Detect, Trace, Trace Pro
Tillgängliga brännvidder 150 / 200 mm (FocusLine Professional)
150 / 200 / 250 mm (WeldLine Modular)
150 / 200 / 250 / 300 mm (BEO D50)
200 / 300 mm (BEO D70)
90 / 135 / 160 / 264 mm (PFO 20-2)
255 / 345 / 450 mm (PFO 33-2)
255 / 450 mm (PFO 3D-2)
160 / 163 / 254 mm (TruMark)
160 mm (TruMicro Mark)
Belysning LED , λ = 625 nm LED , λ = 850 nm
Parameter   
Minsta avläsningsbara DMC modulstorlek - 30 μm
Tillämpade koder - BC412, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, EAN 4, GS1-128, GS1 Databar, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, QR, Aztec, PDF417, Maxicode, OCR/OCV
Typsnitt som stöds - System Font (Arial, Calibri, Cambria, Courier, Times New Roman)
Machine Font (diverse Windows-teckensnitt som OCR-A, OCR-B eller Helvetia)
Typ. bildbearbetningstid 80 ms - 150 ms 200 ms
Typ. precision på arbetsavståndssökningen ± 50 μm med f = 150 mm (TruLaser Cell 3000) ± 150 μm (TruMark)
± 50 μm (TruMicro Mark)
Typ. precision på lageravkänningen ± 20 μm i bildens centrum ± 20 μm i bildens centrum
Bildbehandling för skär- och svetstillämpningar

Bildbehandling för skär- och svetstillämpningar

Den kamerabaserade bildbehandlingen har allt i blickpunkten
vid skär- och svetstillämpningar. Med tillvalen Basic, Detect och Project väljer du mellan en enkel observation av arbetsstycket, en egenskapsidentifiering eller kundspecifik komplettering. Till TruLaser Cell 3000 finns dessutom tillvalet Adjust för automatisk inställning av arbetsavståndet.

Bildbehandling för märkning

Bildbehandling för märkning

Vid märkningstillämpningar övertygar bildbehandlingen tack vare sina många olika möjligheter. Oavsett om kameran ser genom skannerlinsen eller om den är installerad på sidan, om en eller två kameror används – möjligheterna är många. Med tillvalen Adjust, Detect, Trace och Trace Pro väljer du mellan automatisk sökning av arbetsavståndet, egenskapsidentifiering, kodavläsning samt kontroll och textidentifiering (OCR).

Bildbehandling, Vision Line Basic
VisionLine Basic

En digital kamerabild med hårkors i laserns fokus är ett stöd vid observationen av arbetsstycket och vid teach-proceduren. En särskild fördel blir resultatet vid användning av VisionLine Basic i kombination med TRUMPF skanneroptik i serien PFO. Här korrigeras förskjutningen mellan laserljuset och observationsljuset utanför skanningsfältet så att den fokusposition som tonats in på bilden stämmer överens med den faktiska positionen för laserns fokus.

Bildbehandling VisionLine Adjust
VisionLine Adjust

Den automatiska inställningen av fokusläget ställer in det rätta mellanrummet till arbetsstycket automatiskt via en inställning av skärpegraden. På detta sätt sparar du tid vid inställningen – det räcker med ett enkelt knapptryck.

Bildbehandling VisionLine Trace
VisionLine Trace

Med återläsningen av de markerade 1D- eller 2D-koderna säkerställer du att innehållet är korrekt och läsbart. En optimal belysning garanteras så att även svåra industriella förhållanden inte utgör något problem. Kodens position och orientering återges också.

Bildbehandling VisionLine Trace Pro
VisionLine Trace Pro

Utöver avläsning av en kod går det dessutom att kontrollera dess kvalitet med detta paket, till exempel enligt kvalitetsmetrikerna AIM DPM. På detta sätt kan du övervaka din process optimalt och dokumentera resultaten. Även identifiering av text (OCR) är möjlig.

Upptäck egenheter med VisionLine Detect
VisionLine Detect

Egenskapsidentifieringen ger möjligheten att integrera bildbehandlingsprogrammen i produktionsprocessen på ett enkelt sätt. Det går att välja de rätta karakteristiska egenskaperna för många användningsfall från ett mallbibliotek och konfigurera dem via paneldatorns användargränssnitt.

VisionLine Project
VisionLine Project

Med ett extra tjänstepaket levererar TRUMPF den kompletta lösningen för komplexa bildbehandlingsuppgifter. Med förbehåll för en genomförbarhetsstudie med lyckat resultat görs programmeringen av det processtabila bildbehandlingsprogrammet inklusive utförlig dokumentation.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Nedladdningar
Service och kontakt