Lands-/region- och språkval
TruDisk 1020
TruDisk 1020
Skivlaser

TruDisk med grön våglängd

Processing on the Green Side of Light

TRUMPF-TruDisk-green-laser-product-picture
TRUMPF-TruDisk-green-laser-product-picture
Skivlaser

TruDisk med grön våglängd

Med TruDisk lasrar med kontinuerlig grön våglängd kan du skapa svetsfogar i koppar med högsta kvalitet, nästan helt stänkfritt och med hög reproducerbarhet.

TRUMPF-TruDisk-3022-product-picture
TRUMPF-TruDisk-3022-product-picture
Skivlaser

TruDisk med grön våglängd

Nu kan du svetsa högreflekterande material med ännu högre lasereffekt. Med TruDisk 3022 får du lasereffekt upp till 3 kW.

Grönt laserljus för svetsning i koppar

Genom att använda en grön våglängd kan man svetsa koppar och andra material med hög reflektion, inte bara effektivt utan även med hög kvalitet och produktivitet, oberoende av materialets ytkvalitet. Stänkbildningen reduceras till minsta möjliga. Samtidigt får du nytta av maximal reproducerbarhet. Oberoende av punkt- eller linjärsvetsning gör det gröna laserljuset värmeledningssvetsning och djupsvetsning med konstant svetsdjup till en tillförlitlig process. Hos TRUMPF har du dessutom fördelen av ett komplett paket anpassat efter vår TruDisk skivlaserteknik, flera laserljuskabelutgångar, bearbetningsoptik samt intelligent sensorik.

Högsta tänkbara kvalitet

Grön laser utgör grunden för kopparsvetsning av hög kvalitet med minimalt svetsstänk.

För alla ytor

Oavsett om det är en polerad, oxiderad eller slipad kopparyta så levererar grönt laserljus alltid enastående resultat.

Full flexibilitet – kontinuerlig eller pulsad

Även för grönt laserljus kan du välja mellan pulsad eller kontinuerlig våglängd, båda kan skräddarsys efter era specifika behov.

Maximal reproducerbarhet

Utnyttja fördelarna av stabil värmeledningssvetsning och djupsvetsning med konstant svetsdjup.

Hållbar och tillförlitlig

Lång hållbarhet och robusthet utmärker vår IR-laser TruDisk. Du kan alltid lita på TruDisk lasrar med grön våglängd.

Minimal värmetillförsel

På grund av den låga värmetillförseln i koppar får du fördel av minimal distorsion av komponenterna, vilket förhindrar att omgivande plastkomponenter deformeras.

Upptäck vårt produktutbud för perfekt kopparsvetsning med laser. TruDisk 1020 är specialiserad på djupsvetsning och TruDisk Pulse 221 och 421 för punktsvetsningar.
TruDisk 1020 möjliggör värmeledningssvetsning och djupsvetsning av mycket reflekterande material, med enastående kvalitet och med hög matningshastighet.
Vid djupsvetsning av koppar förekommer ofta mycket stänk. Men inte med TruDisk Pulse 421 som levererar ett rent resultat av hög kvalitet oavsett ytan.
Högsta absorption i koppar
Optimal absorption

Den gröna våglängden absorberas optimalt i koppar: vid rumstemperatur är absorptionen åtta gånger högre än för infrarött. Därför är det möjligt att svetsa koppar i mycket stabilt och näst intill stänkfritt. Detta uppfyller de högsta kvalitetskraven såväl för svetsfogen som för den svetsade komponenten.

TruDisk med grön våglängd, kopparsvetsning
TruDisk 3022

Med en lasereffekt på 3 kW är skivlasern TruDisk 3022 för närvarande den kraftfullaste lasern med grön våglängd. Samtidigt får du en hög strålkvalitet på 8 mm*mrad samt upp till två laserutgångar. Lasern med kontinuerlig våglängd är perfekt för stabil värmeledningssvetsning och djupsvetsning med konstant svetsdjup. Den arbetar med hög frammatning och är helt oberoende av ytans egenskaper.

TruDisk Pulse

Med den pulsade högeffektslasern TruDisk Pulse kan du svetsa material med hög reflektion, som exempelvis koppar. Den optimala absorptionen samt den höga pulstoppeffekten på 4 kW vid pulslängder i millisekundområdet är det möjligt att svetsa punkter och korta fogar.

TruDisk med grön våglängd
Beprövad skivlaserteknologi

När det gäller robusthet, tillförlitlighet och industriduglighet kan du lita på TRUMPF skivlasrar. TruDisk-lasrarna med grön våglängd använder samma pumpmodul som TruDisk IR-lasrar. Därför kan du lita på konstant lasereffekt under hela livslängden. TRUMPF erbjuder även ett komplettpaket som består av laser, laserljuskabel, fokuseringsoptik och sensorteknik – utvecklat och testat för den gröna våglängden.

Kopparsvetsning – stabilt och nästan helt utan stänk

TruDisk lasern med grön våglängd är perfekt för högproduktiva skannerapplikationer. Tack vare laserns höga strålkvalitet kan skannern även användas på stora arbetsavstånd och stora skanningfält. TRUMPF erbjuder ett komplettpaket som består av laser, laserljuskabel, fokuseringsoptik och sensorteknik – allt anpassat efter den gröna våglängden.

Värmeledningssvetsning av kopparfolie med TruDisk 2021

Värmeledningssvetsning av kopparfolie med TruDisk 2021

TruDisk 2021 är ett perfekt verktyg för tillförlitlig värmeledningssvetsning av kopparfolie och tunna kopparplåtar med hög frammatning. Bilden visar fogprofilen samt en längsgående genomskärning av fogen, svetsad med en matning på 10 m/min.

TruDisk med grön våglängd, Direct Copper Bonds (DCB)

Direct Copper Bonds (DCB)

TruDisk laser med grön våglängd svetsar även tunna material utan att påverka underkonstruktionen. På så sätt kan till exempel kopparledningsbanor på substrat med band eller trådar kontakteras utan att skada keramiken under.

Placeholder

Svetsning av batterifoliestaplar

Med TruDisk 2021 kan man svetsa batterifoliestaplar med 100 kopparfolier. En homogen fogyta erhålls och tack vare den höga processhastigheten är värmetillförseln mycket låg. Bilden till vänster visar den homogena fogsträgen utan sprut. Tvärslipningen till höger visar en porfri förbindelse med stor anslutningstvärsnitt.

TRUMPF-TruDisk-3022-3d-printing

3D-utskrift av ren koppar, kopparlegeringar och ädelmetaller

Tack vare den enastående kombinationen av grönt laserljus och ett additivt tillverkningssystem möjliggörs stabil 3D-utskrift av ren koppar samt högproduktiv bearbetning av kopparlegeringar eller ädelmetaller. Oavsett om det gäller den elektriska ledningsförmågan hos 3D-utskrivna kopparinduktorer eller värmeledningsförmågan hos 3D-utskrivna transistorkylare är båda identiska med vanlig koppar. Även tätheten och ytjämnheten hos applikationerna övertygar. Med TruPrint 1000 Green Edition erbjuder TRUMPF en kombination av de båda produkterna TruPrint 1000 och TruDisk 1020.

TruDisk med grön våglängd, svetsning av olika ytor

Olika ytor

Tack vare den stabilare processen vid 515 nm våglängd svetsar TruDisk med grön våglängd kopparfogar med konstant kvalitet och garanterar en mycket robust produktion oberoende av ytkvaliteten. Det leder till att det inte längre finns behov för många av de tidskrävande förberedelserna av ytan med antingen sandblästring, förtenning eller liknande metoder.

Lasersvetsade elektriska kontakter

Med TruDisk Pulse kan du till och med svetsa känsliga elektronikkomponenter på ett säkert sätt. Jämfört med infrarött ljus kan du minska stänken med mer än 95 % med den gröna våglängden. Därmed förhindras effektivt kortslutningar som leder till defekta komponenter.

TruDisk Pulse 221
TruDisk Pulse 421
TruDisk 3022
Laserparameter      
Lasereffekt vid arbetsstycke vid LLK-längd 10 m 200 W 400 W -
Lasereffekt vid arbetsstycke vid LLK-längd 20 m - 380 W 3000 W
Typ. effektkonstant vid märkeffekt över 8 timmar vid konstant omgivningstemperatur - - ± 0,5 %
Max. effektkonstant vid märkeffekt över 8 timmar vid konstant omgivningstemperatur - - ± 1 %
Konstant inställbart effektområde - - 90 W - 3000 W bei aktiver Leistungsregelung
Max. pulstoppeffekt vid LLK-längd 10 m 2 kW 4 kW -
Max. pulsenergi vid LLK-längd 10 m 20 J 40 J -
Max. pulsförhållande 10 % 10 % -
Inställbar pulstid 0,3 ms - 50 ms 0,3 ms - 50 ms -
Strålkvalitet vid inkopplingen till LLK 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 6 mm▪mrad
Numerär apertur vid utkopplingen enligt LLK 0,1 0,1 0,1
Våglängd 515 nm 515 nm 515 nm
Min. diameter laserljuskabel 100 μm 100 μm 150 μm
Modell      
Bredd 1340 mm 1340 mm 1340 mm
Höjd 1430 mm 1430 mm 1430 mm
Djup 725 mm 725 mm 725 mm
Max. antal ljuslaserkablar 2 2 2
Uppställning      
Kapslingsklass IP54 IP54 IP54
Omgivningstemperatur 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C

TruControl

TruControl är styrprogrammet för TRUMPF fastkroppslaser – för snabb och enkel manövrering. Pulsformer programmeras individuellt anpassade efter tillämpningen. Lasereffekten regleras i realtid för högsta reproducerbarhet av processresultaten. För att kunna spåra viktiga kvalitetsdata för de producerade delarna även efter flera år registrerar tillvalsmodulen DataStore alla kvalitetsrelevanta data.

Om det finns externa styrningar så kommunicerar TruControl med dem via alla vanliga gränssnitt. Inmatningar görs via pekskärmen på manöverpanelen eller en paneldator. Via Ethernet kan ni ansluta era lasrar till nätverket och ansluta flera datorer.

Aktiv lasereffektreglering

I stället för manuell styrning kan man reglera effekten hos TruDisk med grön våglängd i realtid. Den aktiva lasereffektregleringen stabiliserar lasereffekten till avvikelser på +/- 1 % och håller därmed processen konstant oberoende av påverkan från omgivningen. Det ger marknadens högsta effektstabilitet – under laserns hela livslängd.

Många gränssnitt – för enkel integrering

Gränssnittet är avgörande för att integrera en TruDisk laser i maskinen eller produktionslinan. Därför erbjuder halvledarlasrar från TRUMPF gränssnitt till alla vanliga fältbussystem. Dessutom finns: realtidsgränssnitt, parallell/digital I/O, gränssnitt för processensorer, OPC UA programvarugränssnitt, analoga ingångskort, gränssnitt för intelligent TRUMPF-optik.

Fjärrservice

Vid störningar ansluter TRUMPF serviceexperter sig till lasern via en säker fjärranslutning. I många fall kan störningen åtgärdas direkt eller så kan laserns konfiguration förändras så att produktionen kan fortsätta tills reservdelen anländer. Detta möjliggör maximal tillgänglighet

Med fast optik som kan kombineras med TruDiode
Kylning av bearbetningsoptik/lasersljuskabel

Bearbetningsoptik och laserljuskablar kan kylas enkelt och bekvämt med laserns kylvatten. Därmed behövs inte någon separat kylning.

Intelligent ända till arbetsstycket

Den intelligenta optiken synkroniseras med lasern via ett eget gränssnitt. Därmed kan ni använda skanneroptiken PFO optimalt för era syften. Bearbetningsoptiken programmeras via laserstyrningen. Det behövs inte någon extra dator eller styrning.

TRUMPF lasernätverk

Med lasernätverket kan du koppla samman en eller flera lasrar med upp till två arbetsstationer vardera. Därmed delas antingen laserns effekt upp på flera stationer eller så försörjs dem växelvis med full effekt. Det gör det möjligt att kombinera olika tillämpningar som svetsning eller skärning med varandra

TruDisk med grön våglängd, flexibel integrerad strålgång
Flexibel integrerad strålgång

Det finns många olika tillval för strålgången som möjliggör flexibel planering med lasern. Via Plug & play ansluts laserljuskabeln helt enkelt till olika arbetsstationer. Därmed väljer du den ena eller båda av de upp till två fiberutgångarna. Lasereffekten kan fördelas flexibelt mellan utgångarna. Därmed kan flera arbetsstationer arbeta samtidigt med delad lasereffekt eller efter varandra med full lasereffekt.

TRUMPF application copper components
BrightLine Weld för TruDisk 3022

Med optionen BrightLine Weld profiterar du från näst intill sprutfri lasersvetsning. Du kan därmed bearbeta arbetsstycken av koppar med stort svetsdjup, överlägsen svetsfogskvalitet och hög produktivitet.

Weld Assist

Med databasen WeldAssist har du tillgång till svetsparametrar för olika material och fokusdiametrar. Detta underlättar inställningen när laserapplikationerna ändras ofta.

Bildbehandling

TRUMPF bildbehandling Vision Line ser kännetecken på komponenterna och ser till att svetsningen alltid görs på rätt ställe.

Bildbehandling, Vision Line Basic
VisionLine Basic

En digital kamerabild med hårkors i laserns fokus är ett stöd vid observationen av arbetsstycket och vid teach-proceduren.

Upptäck egenheter med VisionLine Detect
VisionLine Detect

Egenskapsidentifieringen ger möjligheten att integrera bildbehandlingsprogrammen i produktionsprocessen på ett enkelt sätt.

VisionLine Project
VisionLine Project

Med ett extra tjänstepaket levererar TRUMPF den kompletta lösningen för komplexa bildbehandlingsuppgifter.

TRUMPF har alla komponenter som du behöver för strålgången från lasern till arbetsstycket. Detsamma gäller för olika typer av fokuseringsoptik, som har testats och visat sig vara exakta och tillförlitliga under många års användning i industrin. Optiken är enkel att integrera – såväl i fristående bearbetningsstationer som i kompletta produktionslinor. Modulkonstruktionen gör det möjligt att anpassa optiken efter lasertyperna och de olika bearbetningssituationerna.

Fokuseringsoptik

Oavsett om det gäller lasersvetsning med kontinuerlig eller pulsad laser med grön våglängd: med den robusta fokuseringsoptiken från TRUMPF får du processresultat av hög kvalitet.

Fokuseringsoptik BEO D35 för svetsning med fastkroppslaser
BEO D35

Många användningsområden för skärning och svetsning upp till kilowattområdet.

Fokuseringsoptik BEO D70 med observationskamera, crossjet och perlatordysa
BEO D70

Stora arbetsavstånd vid liten fokusdiameter

Programmerbar fokuseringsoptik

Den perfekta optiken för fjärrbearbetning

Programmerbar fokuseringsoptik PFO 14
PFO 20

Svetsning och borrning med den programmerbara fokuseringsoptiken PFO

PFO 33

För applikationer med en lasereffekt på upp till 12 kW

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Kopparsvetsning med grön laser i multi-kW-området

Fyll bara i nedanstående formulär och få exklusiv bakgrundsinformation och mer information i vårt White Paper.


Dessa teman kan kanske också intressera dig

Laser Metal Fusion (LMF)

Med pulverbäddsbaserad lasersmältning skapar lasern en komponent skikt för skikt genom att smälta på ett metalliskt pulver. Grunden utgör en CAD-modell.

TruPrint 5000 Green Edition

TruPrint 5000 Green Edition är medelformat-3D-trycksystemet för bearbetning av reflekterande material som koppar. Tack vare detta erbjuder 3D-skrivaren ett nytt sätt för additiv tillverkning av stora komponenter, induktionsspolar eller komponenter till krävande kyltillämpningar, t.ex. för effekt- och optoelektronik.

Optikkonstruktion för TruDisk
Skivlaser

Från att borra de finaste hålen med samma diameter som ett hårstrå till svetsning av fartygspaneler: skivlasern från marknadsledaren TRUMPF har använts i tiotusentals installationer världen över och imponerar med högsta komponentkvalitet och lasertillförlitlighet.

Kontakt
Tjänster
Training courses Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Orginaldelar Ta reda på mer Process Optimization Ta reda på mer Övervakning och analys Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Nedladdningar
Service och kontakt