Lands-/region- och språkval
TruMicro Serie 2000
TruMicro Serie 2000
Kort- och ultra kortpulslaser

TruMicro Serie 2000

Enkelt att arbeta flexibelt

Kompakt, lätt, produktiv – TruMicro Serie 2000

Oavsett om det gäller strukturering, ablaton, skärning eller borrning: Verktyget laser har blivit oumbärligt inom mikroproduktionstekniken. Med kort- och ultrakortpulslasern TruMicro erbjuder TRUMPF innovativa fastkroppslasrar som är skräddarsydda exakt efter dessa uppgifter. De möjliggör mikrobearbetning med en optimal kombination av kvalitet, produktivitet och räntabilitet. Därvid utmärker sig de fiberbaserade ultrakortpulslasrarna i TruMicro Serie 2000 genom en kompakt och lätt konstruktion. Integrationen av lasern underlättas avsevärt genom användningen av en laserljuskabel för ultrakortpulslasrar (LLK-U). Med den moderata medeleffekten är de perfekt lämpade för folieskärning eller ablation av tunna skikt.

Enkel att integrera

Tack vare laserljuskabeln för ultrakortpulslaser (LLK-U) underlättas integration i en anläggning väsentligt. Inget öppet strålhanteringssystem behövs.

Full flexibilitet

Använd TruMicro 2000 med olika repetitionsfrekvenser, pulsenergier och pulssekvens.

Placera pulserna exakt i tiden

Advanced Pulse on Demand gör det möjligt att aktivera laserpulser via triggersignaler med varierande frekvens.

Mångsidigt användbar

Med TruMicro Serie 2000 är kall bearbetning möjligt för många tillämpningar inom mikrobearbetning.

Specialområdet märkning

Använd laserns styrkor för korrosionsfri svartmärkning (Black Marking) av metaller.

100 % skräddarsydd puls

Den ultrasnabba effektmodulatorn håller effekten och pulsenergin på exakt nivå.

TruMicro Mark 2000 med integrerad laser från TruMicro Serie 2000
Helhetslösning för märkningar med ultrakorta pulser

Genom att kombinera TruMark Station 5000 och TruMicro Serie 2000 får man en nyckelfärdig helhetslösning – TruMicro Mark 2000. Den är perfekt lämpad för kunder som söker efter en märkningsenhet för lasermärkning med piko- och femtosekundlaser. Med pulstoppeffekter på 0,5 MW klarar denna laser processer där kall materialbearbetning är produktiv redan vid moderata medeleffekter.

TruMicro tillämpning glasfolie

Skära ultratunt glas

Lasermodifieringsskärning ger skärning av ultratunt glas (50 µm) med högsta kantkvalitet. Detta medför en betydligt högre motståndskraft mot vridning.

TruMicro tillämpning glas-metal-komposit

Glassvetsning

TRUMPF TOP Weld-optik fokuserar femtosekunderslaserpulser för att med hög noggrannhet svetsa glas med glas eller även glas med metall. Resultatet är en höghållfast och närmast osynlig förbindning.

TruMicro tillämpning glasytor

Ytstrukturering

Ultra kortpulslaser möjliggör en stort antal olika metoder. Genom att parameterposten för lasern varieras, kan metallytor rengöras, struktureras och graveras.

TruMicro tillämpning organiskt material

Skärning av organiska material

Kombinationen av ultrakorta tider med hög intensitet ger en mikrobearbetning med oöverträffad precision. Till och med högkänsligt organiskt material kan skäras utan skadade eller brända kanter.

TruMicro 2020
TruMicro 2030
Laserparameter    
Medelhög utgångseffekt 10 W 20 W
Strålkvalitet (M²) < 1.3 < 1.3 optional < 1,2
Våglängd 1030 nm 1030 nm
Pulstid 20 ps
< 900 fs
< 400 fs
20 ps optional 900 fs
400 fs eller variabelt inställbar från < 400 fs – 20 ps
Max. pulsenergi 10 µJ tillval 20 µJ och 50 µJ 20 µJ optional 50 µJ eller 100 µJ
Max. upprepningshastighet 1000 kHz tillval 2 000 kHz, 200 kHz vid 50 µJ pulsenergi (10 W) 1000 kHz optional 2 000 kHz, 400 kHz vid 50 µJ pulsenergi (20 W) eller inställbar från 200 kHz (100 µJ pulsenergi) till 2 MHz (10 µJ pulsenergi)
Modell    
Mått laserhuvud (B x H x D) 570 mm x 360 mm x 180 mm 570 mm x 360 mm x 180 mm
Mått försörjningsenhet (B x H x D) 510 mm x 485 mm x 180 mm 510 mm x 485 mm x 180 mm
TruControl styrning

TruControl

TruControl är den snabba och lättanvända styrningen för TRUMPF fastkroppslaser. Den reglerar lasereffekten i realtid för reproducerbara resultat. TruControl administrerar, styr och visualiserar gränssnittskonfigurationen. Du får fördel av enhetlig styrningsarkitektur för alla laserteknologier. Lasrarna har gränssnitt för styrning av intelligent TRUMPF-optik, t.ex. den övervakade fokuseringsoptiken CFO eller skanneroptiken PFO. Bearbetningsoptiken programmeras via laserstyrningen. Med Remote Support från TRUMFP kan du dessutom få hjälp på några sekunder via fjärrunderhåll. Därmed kan servicebesök förhindras eller förberedas på bästa möjliga sätt och laseraggregatets tillgänglighet ökar.

Med nyttiga optioner arbetar du ännu effektivare och mer processäkert med lasrarna i TruMicro Serie 2000.

Placeholder
Tillval laserljuskabel för ultrakortpulslaser (LLK-U)

Avstå från påkostad fri strålgång och förenkla maskindesignen avsevärt: I stället för den fria strålgången leds laserpulserna genom hålkärnfibrerna från laserkällan till optiken. Genom denna termiska och mekaniska frikoppling mellan TRUMPF laser och tillhörande optik kan lasern integreras mycket flexiblare i bearbetningsmaskinen. Då bibehålls strål- och pulsegenskaperna.

Många gränssnitt
Många gränssnitt – för enkel integrering

Gränssnittet är avgörande för att integrera en TruMicro-laser i maskinen eller produktionslinan. Därför erbjuder halvledarlasrar från TRUMPF gränssnitt till alla vanliga fältbussystem. Dessutom finns: realtidsgränssnitt, parallell/digital I/O, gränssnitt för processensorer, OPC UA programvarugränssnitt, analoga ingångskort, gränssnitt för intelligent TRUMPF-optik (CFO, PFO).

Fjärrservice

Vid störningar ansluter TRUMPF serviceexperter sig till lasern via en säker fjärranslutning. I många fall kan störningen åtgärdas direkt eller så kan laserns konfiguration förändras så att produktionen kan fortsätta tills reservdelen anländer.

Mycket stabil för optimal kvalitet

Flera regleringsloops kombinerat med en patenterad, snabb extern modulator garanterar för TruMicro Serie 2000 maximal processtabilitet och inställd pulsparametrar för varje enskild puls.

Flexible Pulse on Demand

Om komplexa geometrier bearbetas, t.ex. skärning av polymerfolier med skanner leder skannerns accelerations- och bromssträckor till varierande rumsliga avstånd för de ultrakorta laserpulserna på materialet. Därmed är bearbetningskvaliteten beroende av bearbetningens geometri. Med optionen ”Flexible Pulse on Demand” anpassas däremot upprepningsfrekvensen efter skanningshastigheten och därmed möjliggörs konstanta pulsavstånd. Därmed är processresultatet inte bara oberoende av bearbetningskonturen utan även processtiden förkortas.

TRUMPF har alla komponenter som du behöver för strålgången från lasern till arbetsstycket. Detsamma gäller för olika typer av fokuseringsoptik, som har testats och visat sig vara exakta och tillförlitliga under många års användning i industrin. Optiken är enkel att integrera – såväl i fristående bearbetningsstationer som i kompletta produktionslinor. Modulkonstruktionen gör det möjligt att anpassa optiken efter lasertyperna och de olika bearbetningssituationerna.

TOP Cleave skäroptik

Fokuseringsoptiken TOP Cleave-2 är en bearbetningsoptik för högdynamisk skärning av transparenta material som exempelvis glas eller safir.

TOP Cleave-2

Höghastighetsskärning av glas

Ultrakorta laserpulser är inte bara ultrakorta, de uppnår även toppvärden för pulsegenskaper som energi och effekt. För att säkerställa att korrekt puls appliceras på arbetsstycket trots toppintensiteten krävs speciella strålgångs- och strålgångs- och strålformningselement. TRUMPF har strålväxel, omlänkningsspeglar och polarisationsoptik som är optimerade för användning med ultrakortpulslaser

TruMicro omlänkningsspegel 90°
TruMicro omlänkningsspegel 90°

TruMicro omlänkningsspegel är lämplig för ultrakorta laserpulser för styrning av laserstrålen med bibehållna pulsparametrar.

TruMicro strålväxel med pilotljus
TruMicro strålväxel med pilotlaser

Med strålväxel kan laserljuset från en strålkälla ledas i två alternativa ljusvägar till olika arbetsstycken. Därvid möjliggör pilotlasern en enkel justering av strålgången och utformar den så bekvämt som möjligt.

Mekaniskt inställbar stråldelare
Mekaniskt inställbar stråldelare

En stråldelare gör det möjligt att försörja två ljusvägar samtidigt med varsina 50 % av lasereffekten. På så sätt är det möjligt att bearbeta två arbetsstycken samtidigt. Den mekaniska inställningen tillåter anpassning av den delade effekten med exakt lika stor effekt i båda strålarmarna.

Cirkulärpolariserat ljus
Cirkulärpolariserat ljus

Cirkulärpolariserat ljus produceras av linjärpolariserat ljus med hjälp av en kvartvågsplatta och gör det möjligt att uppnå konsekventa bearbetningsresultat för applikationer med riktningsberoende produktionsgeometrier.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Högkvalitativ gravering av rostfritt stål (316L) för klockindustrin

Läs mer om gradfri, kvalitativ metallgravering med enastående resultat.

Fyll bara i nedanstående formulär och få exklusiv bakgrundsinformation och mer information i vårt White Paper.


Dessa teman kan kanske också intressera dig

Metodoptimering
Application consultation

You can broaden your knowledge and optimize your processes with an application consultation from TRUMPF.

Microprocessing with TRUMPF products
Mikrobearbetning

Inom mikroproduktionstekniken används kortpulslasern överallt där det krävs kontrollerad, mycket exakt och reproducerbar bearbetning.

Teknikbild forskningslasrar
Forskningslasrar

TRUMPF Scientific Lasers utvecklar skräddarsydda, innovativa lösningar av högsta kvalitet som framförallt används inom forskningen.

Kontakt
Tjänster
Training courses Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Orginaldelar Ta reda på mer Process Optimization Ta reda på mer Övervakning och analys Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Nedladdningar
Service och kontakt