Lands-/region- och språkval
TruLaser 3030, ny definition av standarderna
TruLaser 3030, ny definition av standarderna
2D-laserskärmaskiner

TruLaser 3030/3040

Bästa kvalitet med CO2-laser

Bästa kvalitet med CO2-laser

Hög effekt kombinerat med skärkvalitet som saknar motstycke: Laserskärmaskinerna TruLaser 3030 och TruLaser 3040 är de perfekta maskinerna det ställs extra höga krav på komponentkvalitet och löptid. CO2-lasern TruFlow, som är robust och tillförlitlig, skapar spegelblanka skärkanter som oftast inte behöver någon efterbearbetning. Komponenterna är exempelvis fria från åsar även vid tjockt rostfritt stål. Tack vare maskinens kompakta storlek och enkla manövreringskoncept passar den även i din produktion. Har du höga krav? TruLaser 3030 och TruLaser 3040 uppfyller dem.

Perfekt kvalitet

Med CO2-lasern TruFlow får du de bästa skärresultaten utan mikrograder.

Perfekta kanter

Med BrightLine får du extremt jämna, spegelblanka kanter i rostfritt stål.

Flexibel layout

Du kan anpassa installationen helt efter dina krav – uppställning på tvären är också möjlig.

Bearbeta rör

Skär rören direkt på flatbäddsmaskinen med RotoLas.

Finskärning av tjockt konstruktionsstål

Med funktionen CoolLine kan du skapa små konturer i tjockt konstruktionsstål.

Utnyttja restplåtar – efterproducera detaljer enkelt

Med Drop&Cut producerar du enkelt detaljer från restgitter.

Spegelblanka skärkanter

Skärmetoden BrightLine, ett samspel mellan innovativa komponenter och en strömningsoptimerad dysa möjliggör snitt av högsta kvalitet i tjockt rostfritt stål. Här leder BrightLine smältsnitt till en skärkant av mycket hög kvalitet – du kan spegla dig i den.

TruFlow-laser – utvecklad och byggd av TRUMPF

CO2-lasern är en etablerad industrilaser, uthållig och robust. Skärkanterna är av så hög kvalitet att det i stort sett inte krävs något efterarbete. Anledning: Våglängden på 10,6 μm hos TruFlow ger gradfria kanter och slätare ytor – genast redo för fortsatt bearbetning.

TruLaser Serie 3000, tillämpningsexempel RotoLas
Många möjligheter

Rör, profiler, tjockt kolstål, tjockt rostfritt stål: Tack vare intelligenta funktioner kan maskinen även skära ovanliga eller krävande komponenter.

TruLaser 3030, uppställning i bredd
Uppställning i bredd

Flexibelt anpassad efter tillverkningen: TruLaser 3030 uppställd på bredden med LiftMaster Compact

TruLaser 3030, tunnare rostfritt stål

Tunnare rostfritt stål

I tunt rostfritt stål uppnår du perfekt kvalitet med TruLaser 3030/3040 – även vid fina konturer: kanterna är fria från grader och kräver inte längre något efterarbete.

TruLaser 3030, tjockt konstruktionsstål skuret med CoolLine

Tjockt konstruktionsstål skuret med CoolLine

Metoden CoolLine kyler arbetsstycket under laserskärningen. Det möjliggör nya geometrier och ökar processäkerheten avsevärt vid bearbetningen av tjockt konstruktionsstål.

RotoLas

Rörbearbetning med RotoLas

Med tillvalet RotoLas utökar du detaljspektrat med rör och profiler – naturligtvis med optimal kvalitet.

TruLaser 3030
TruLaser 3040
Mått    
Längd 9300 mm 12000 mm
Bredd 4700 mm 5300 mm
Höjd 2200 mm 2200 mm
Vikt    
Vikt grundmaskin 10400 kg 15000 kg
Maximal hastighet    
Simultan 140 m/min 140 m/min
Arbetsområde    
X-axel 3000 mm 4000 mm
Y-axel 1500 mm 2000 mm
Max. arbetsstycksvikt utan växlare för tunga paletter 900 kg 1700 kg
Laserspecifika data - TruFlow 2700    
Max. plåttjocklek kolstål - 20 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål - 12,7 mm
Max. plåttjocklek aluminium - 8 mm
Laserspecifika data - TruFlow 4000    
Max. lasereffekt 4000 W 4000 W
Max. plåttjocklek kolstål 20 mm 20 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål 15 mm 15 mm
Max. plåttjocklek aluminium 10 mm 10 mm
Laserspecifika data - TruFlow 5000    
Max. lasereffekt 5000 W 5000 W
Max. plåttjocklek kolstål 25 mm 25 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål 20 mm 20 mm
Max. plåttjocklek aluminium 12,7 mm 12,7 mm
Laserspecifika data - TruFlow 6000    
Max. lasereffekt 6000 W 6000 W
Max. plåttjocklek kolstål 25 mm 25 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål 25 mm 25 mm
Max. plåttjocklek aluminium 16 mm 16 mm
Förbrukningsvärden    
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruFlow 3200 29 kW 29 kW
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruFlow 4000 31 kW 31 kW
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruFlow 5000 35 kW 35 kW
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruFlow 6000 38 kW 38 kW

Högproduktiv och av bästa kvalitet: Kraftfulla funktioner garanterar bästa bearbetningsresultat.

Kvalitet

TruLaser Serie 3000, CO2-laser TruFlow
TruFlow CO2-laser

TRUMPF CO2-lasrar i TruFlow-serien har använts under många år inom industrin. Tack vare den kvadratiska konstruktionen är resonatorn mekaniskt robust och temperaturbeständig. Laserns effekt bibehålls under många år tack vare minimalt slitage. Laserljuset får en optimal form av den integrerade och inkapslade strålgången.

BrightLine
BrightLine

Med BrightLine får du en perfekt tvärsnittsyta. Speciella skärdata och BrightLine-dysa med anpassad skärgasströmning förbättrar kvaliteten på skärkanterna avsevärt. Processen visar särskilt sina fördelar i tjockt rostfritt stål. BrightLine smältskärning skapar jämnare kanter som du kan spegla dig i. Det finns inte längre något behov av efterarbete.

CoolLine
CoolLine

Konstruktionsstål värms upp kraftigt vid laserskärning och kan därmed smälta okontrollerat. Det händer inte med CoolLine. Under bearbetningen sprutar skärhuvudet ut vattendimma i en cirkel runt laserstrålen på arbetsstycket. Detta är möjligt tack vare dysor med exakta hål. Vattnets förångningsenergi gör så att materialet runt laserstrålen kyls ner. CoolLine möjliggör därmed nya geometrier och ökar processäkerheten avsevärt vid bearbetning av tjockt konstruktionsstål.

PierceLine

PierceLine övervakar och reglerar instickssekvensen. Det skonar såväl material som maskin, ökar detaljernas kvalitet och kortar ner instickstiden med upp till 80 %.

Processäkerhet & användarvänlighet

Kollisionsskydd

Kollisionsskyddet för skärhuvudet garanterar högsta processäkerhet. Du får fördelen av kortare ställtider genom ökad maskintillgänglighet. Vid kollisioner förhindras skador på skärhuvudet.

AdjustLine

AdjustLine möjliggör enkel anpassning av skärningsförloppet till olika materialkvaliteter. Funktionen ökar processäkerheten, framför allt vid skärning av material av dålig kvalitet. För dig innebär det mindre kassation och lägre materialkostnader. Operatören kan när som helst starta och stänga av AdjustLine – det behövs inte någon programmering.

Cutting Guide

Cutting Guide hjälper dig att hitta orsaken till olika skärproblem. Den tillhandahåller kontrollfunktioner för optimal inställning av maskinen.

Dot Matrix Code

Funktionen Dot Matrix Code möjliggör snabb och processäker detaljmärkning med en standardiserad industrikod. På några få sekunder applicerar lasern i flatbäddsmaskinen en 2D-kod (datamatris) som består av punkter på en detalj. Den innehåller information för processkedjan. Koden används bland annat för att öppna lämpligt program på nästa maskin.

MobileControl App

Med MobileControl App kan du manövrera och kontrollera dina maskiner enkelt och flexibelt, för appen överför standardmanöverpanelens gränssnitt till pekskärmen på din surfplatta. Appen gör det möjligt att hämta maskininformation eller genomföra ett programbyte från olika platser i maskinens omgivning, till exempel från uttagningsstället.

Drop&Cut

Med Drop&Cut kan du enkelt, intuitivt och effektivt använda restplåtar. En kamera visar live-bilden över maskinrummet direkt på manöverpanelen. Du kan placera valfritt antal detaljgeometrier på restplåten. Det sparar mycket tid vid efterproduktion av enstaka detaljer. Tidskrävande processteg, till exempel uppriktning av plåten, mätning av plåtens position eller nollpunktsförskjutning bortfaller.

Flexibilitet

RotoLas

Med tillbehöret RotoLas kan du även bearbeta rör och profiler på 2D-laserskärningsmaskinen. På mycket kort tid riggar du om maskinen från flatbädd till rörbearbetning. Ett flexibelt inlastningssystem transporterar dessutom olika rör och profiler på ett säkert sätt och möjliggör därmed bearbetning av rör och profiler i XXL-format på upp till 370 mm omkrets.

TruLaser 3030, uppställning i bredd
Uppställning i bredd

Är det ont om plats i din tillverkningsanläggning: TruLaser 3030 och 3040 finns även i varianter för tväruppställning. Maskinen kan anpassas till förhållandena som råder vid din tillverkningsanläggning.

Autonomi

Smart Collision Prevention

Du kan nästan helt avstå från att använda microjointer. Det sparar kostsamt efterarbete. Detaljerna kan även tas ut med automatisering eftersom de inte tiltar.

DetectLine

Ett kamerasystem bestämmer exakt läge för inlagda plåtar och möjliggör exakt efterarbetning av redan tillskurna detaljer. Dessutom mäter DetectLine automatiskt en skuren fokuskam och ställer in fokalpunkten.

LensLine

Funktionen LensLine kontrollerar linsens tillstånd under drift och rapporterar om skärlinsen behöver rengöras eller bytas. Därför kan du förlita dig på perfekt koordinerade rengöringscykler, och därmed öka linsens livslängd. Behovsanpassad linsrengöring sparar mer än 40 % av tiden och minskar förbrukningskostnaderna. Användning av en RFID-lins ("Radio Frequency Identification") garanterar att endast linser med korrekt brännvidd som befinner sig i rätt monteringsläge används.

TruTops Boost Key Visual

TruTops Boost

Konstruera och programmera dina laser-, stans- och kombinerade stans-/lasermaskiner intelligent med TruTops Boost, din allt-i-ett-3D-lösning. Med hjälp av många olika automatiseringsfunktioner slipper du tidskrävande rutinprocesser och de gemensamma paketlösningarna sparar tid och material. Dessutom har du hela tiden översikt över alla tillverkningsorder och orderbaserat arbete.

TruTops Monitor

Minska stilleståndstiderna. Registrera och analysera maskindata, till exempel stillestånd, felmeddelanden, störningsorsaker och underhållstider från samtliga arbetsplatser i produktionen. Om ett stillestånd eller fel skulle inträffa meddelar TruTops Monitor genast orsaken och därmed kan du reagera snabbt på det.

วงจรการทำงานของซอฟต์แวร์

Programvara

Den omfattande TruTops programvaruportföljen hjälper dig genom hela produktionsprocessen. Styr enkelt och målinriktat verksamheten, från administration av kundorder och inköpsprocesser till leverans av de färdiga delarna. Tack vare direkt anslutning till maskinstyrningen har du ständig överblick över status för dina jobb.

Du kan välja rätt automatiseringskomponenter för laserskärmaskinen från ett stort utbud. Från halvautomatisk inlastning till helautomatiska bearbetningsceller med lageranslutning – TRUMPF erbjuder lösningar som optimerar processkedjan.

LoadMaster

Inlastning

Det första steget till automatisering: LoadMaster möjliggör automatisk inlastning av plåtämnen i maskinen.

LiftMaster Compact

In- och utlastning

Den kompakta LiftMaster Compact laddar och tömmer maskinen helt automatiskt och extremt snabbt. Med LiftMaster Linear Basic har du möjlighet att ansluta flera maskiner.

LiftMaster

In- och utlastning/detaljsortering

Automatiseringslösningen LiftMaster utför många olika funktioner. Den lägger in och tar ut, men är även lämplig för pallhantering eller utlastning av detaljer. LiftMaster Store och LiftMaster Store Linear ansluter anläggningen direkt till lagret. SortMaster sorterar helautomatiskt färdiga detaljer.

Hjälppallsdrift

Materialbufferten ökar tillverkningskapaciteten – på dagen och under natten: Automatisk inlastning och utlastning gör det enkelt.

TruStore Serie 1000

Lagersystem

Med lagersystemen i TruStore Serie 1000 och TruStore Serie 3000 organiserar du materialhanteringen efter dina behov.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Detta kan också vara intressant för dig

Teknikbild för TRUMPF lamellrengöringsmaskin
Lamellrengöringsmaskin

Rengör rasterna på planbäddslasern upprepat och snabbt med rasterrensaren så håller de avsevärt längre.

Stans-/lasermaskiner

Fördelarna med stans- och laserbearbetning kombinerade: Stans-laser-maskiner från TRUMPF tillverkar ett brett detaljspektrum i små och stora serier.

3D-laserskärmaskiner från TRUMPF
3D-laserskärmaskiner

Vill du skära 3D-komponenter, profiler eller rör? Som pionjär inom 3D-laserbearbetning erbjuder TRUMPF 3D-laserskärmaskiner som passar för din tillämpning.

Kontakt
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Training courses Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Orginaldelar Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer E-Shop Orginaldelar Ta reda på mer
Nerladdningar
Service och kontakt