You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruPrint 2000 | TRUMPF
TruPrint 2000, ekonomisk 3D-printning av högsta kvalitet från TRUMPF
TruPrint 2000, ekonomisk 3D-printning av högsta kvalitet från TRUMPF
3D-skrivarsystem

TruPrint 2000

Ekonomisk 3D-printing i premiumkvalitet

Dra nytta av ekonomisk 3D-printing i premiumkvalitet

Med laserns lilla stråldiameter på 55 µm erbjuder TruPrint 2000 ett högvärdigt printresultat som övertygar med sin ytfinish och sin detaljnoggrannhet. Den har en byggvolym (cylinder) med 200 mm diameter och en höjd på 200 mm. Tack vare Fullflied Multilaser med två 300 watts fiberlasrar från TRUMPF som täcker hela byggvolymen kan du producera med högsta produktivitet. Melt Pool Monitoring och en omfattande processövervakning säkerställer högsta tänkbara kvalitetsnormer. Produktionsprocessen med TruPrint 2000 är inriktad mot en sluten pulverkrets under skyddsgasatmosfär. Detta möjliggör enkel, praktisk hantering samt högsta tänkbara arbetsmiljö och arbetssäkerhet.

Kvalitet och produktivitet i premiumklass

Tack vare Fullfield Multilaser med 55 µm stråldiameter arbetar maskinen mycket produktivt och uppnår printresultat av mycket hög kvalitet.

Låga detaljkostnader

Ett perfekt avstämt maskinkoncept möjliggör lönsam serietillverkning av komponenter.

Högsta tänkbara kvalitetsstandarder

Med Melt Pool Monitoring och en omfattande processövervakning håller du komponentkvaliteten på en konstant hög nivå.

Enkel manövrering

Det inerta slutna pulverkretsloppet ger en enkel, praktisk pulver- och detaljhantering under skyddsgas.

Upplev alla funktioner i TruPrint 2000 i vår 3D-produktanimation
Vår produktexpert ger en kort inblick i maskinkonceptet (på formnext 2019)
Maskinen TruPrint 2000 med förberedningsstation för pulver
TruPrint 2000 med förberedningsstation för pulver

Det inerta maskinkonceptet för TruPrint 2000 med förberedningsstation för pulver möjliggör en mycket enkel pulver- och detaljhantering under skyddsgas. Den printade komponenten packas tack vare detta upp inert direkt i maskinen med den integrerade pulvermataren. Det överflödiga pulvret samlas i uppsamlingsbehållaren. Uppsamlingsbehållaren placeras i förberedningsstationen där pulvret siktas under skyddsgas för att kunna återanvändas. Pulverkretsen sluts – operatören kommer inte i kontakt med pulvret.

Integrerad pulvermatare till maskinen TruPrint 2000
Integrerad pulvermatare

Efter LMF-processen friläggs den färdiga komponenten från pulver inne i processkammaren med den integrerade pulvermataren. Substratplattstorleken på 200 mm i diameter möjliggör en enkel och praktisk hantering inne i maskinen. Därigenom begränsas den nödvändiga kringutrustningen till ett minimum: industriell pulverhantering med pulverförberedningsstation.

Fullfield Multilaser till TruPrint 2000
Fullfield Multilaser

Med Fullfield Multilaser (2 x 300 W) kan alla lasrar exponera hela byggvolymen, vilket reducerar dina produktionstider per komponent – för högsta tänkbara precision sker en helautomatisk inbördes kalibrering av Multilasers Scan-fält. Dessutom uppnår du en mycket hög ytfinish och detaljnoggrannhet med stråldiametern på 55 µm. Den fina ytfinishen gör att du sparar in på efterbearbetning.

Melt Pool Monitoring display på TruPrint 2000
Melt Pool Monitoring

Avvikelser i lasersmältningen kan upptäckas tidigt med hjälp av sensorer och kritiska områden på komponenten kan visualiseras. Vidare kan du övervaka alla smältbad parallellt, något som är särskilt praktiskt vid optionen Fullfield Multilaser. Melt Pool Monitoring reducerar kostnaderna för applikationen och utvecklingen av certifierade processer med dokumentationskrav. Kvalitetssäkringen kompletteras av Powder Bed Monitoring samt maskinens statusdata.

Amorfa metaller

TruPrint 2000 möjliggör industriell användning av amorfa metaller: Dessa har en unikt hög hållfasthet och samtidigt hög elasticitet samt korrosionsbeständighet och biologisk kompatibilitet. Materialtjocklekar kan reduceras och bioniska strukturer kan användas vid designen av komponenter. Följden: Mindre komponentvikt och kortare tillverkningstider. Bildkälla: Heraeus AMLOY

Mellankotsskivor tillverkade med TruPrint 2000

Ryggraden Cages

Med TruPrint 2000 får du alltid komponentkvalitet i premiumklass enligt högsta tänkbara medicinska standarder. Ytjämnheten förbättrar osseointegrationen mellan ben och implantat. Tack vare den additiva tillverkningen får du en ny designfrihet som möjliggör en extra funktionalisering. Tack vare de additivt tillverkade Ryggraden Cages drar patienter nytta av en snabbare läkningsprocess och en avsevärt förbättrad långtidsstabilitet.

Removable partial dentures (RPDs)

Removable partial dentures (RPDs)

Med TruPrint 2000-laserns stråldiameter på 55 µm uppnår du en mycket hög ytfinish och hög detaljnoggrannhet, vilket är en stor fördel framförallt för tandvårdskomponenter. Den fina ytfinishen gör att du sparar in på efterbearbetning.

Knäimplantat

Med den lilla laserstråldiameter på 55 µm hos TruPrint 2000 drar du nytta av en detaljnoggrannhet som i synnerhet är predestinerad för medicinska implantat som lårkomponenten vid ett fullständigt knäbyte. För tack vare den additiva tillverkningen går det att printa mycket fina gitterstrukturer som förbättrar osseointegrationen avsevärt.

Kugghjul 3D-printat

3D-printade verktygsinsatser för sprutgjutning

Mycket filigrana kylkanaler som exempelvis återfinns i verktygsinsatser med temperering nära konturen kan printas med hjälp av stråldiametern på 55 µm hos TruPrint 2000. Tack vare den förbättrade kylningen av sprutgjutningsverktyget kan cykeltiden för tillverkning av kugghjul sänkas avsevärt.

CMF-implantat – skallplatta

Med TruPrint 2000 kan du tillverka individuella implantat med mycket höga kvalitetskrav i en kvalificerad miljö. De mycket exakta komponenterna med materialet Ti6Al4VELI går att printa "on demand" med systemet på mycket kort tid och kostnadseffektivt – vid behov även i serieproduktion.

Expansionshylsa

En printad expansionshylsa i den amorfa metallen AMLOY ZR01 (AMZ4) har en låg vikt tack vare materialets höga elasticitet och hållfasthet – framförallt jämfört med kristallina material. Dessutom kan komplexa geometrier skrivas ut direkt i en komponent så att enstycksdetaljer i komponentgruppen inte behövs. Created by Heraeus AMLOY

TruPrint 2000
Konstruktionsvolym (cylinder) Diameter 200 mm x 200 mm Höjd
Effektiv konstruktionsvolym (standard) Diameter 200 mm x 200 mm Höjd
Användbara material Svetsbara metaller i pulverform, till exempel rostfritt stål, verktygsstål, aluminium-, nickelbas-, kobolt-krom- eller titanlegeringar, amorfa metaller. Aktuell material- och parametertillgänglighet på förfrågan.
Förvärmning (standard) Upp till 200 °C
Maximal lasereffekt vid arbetsstycket (TRUMPF fiberlaser) 300 W
Stråldiameter (standard) 55 μm
Skikttjocklek (individuellt inställbar) 20 - 100 μm
Anslutning och förbrukning  
Elanslutning (spänning) 400/460 V
Elanslutning (strömstyrka) 32 A
Elanslutning (nätfrekvens) 50 Hz / 60 Hz
Skyddsgas Kvävgas, argon
Modell  
Mått (B x H x D) 2180 mm x 2030 mm x 1400 mm
Vikt (inkl. pulver) 3200 kg
Mjukvarubild TruTops Print, TRUMPF

TruTops Print med mjukvarupaketet Siemens NX

I början av processkedjan för den additiva tillverkningen står dataförberedelsen för det 3D-baserade konstruktions- och tillverkningsprogrammet. Som utvecklingspartner till Siemens erbjuder TRUMPF med mjukvarupaketet "TruTops Print med Siemens NX" för första gången en genomgående mjukvarulösning med enhetligt användarsnittställe utan systembrott. Mjukvarulösningens intelligenta processkedja erbjuder hög processäkerhet eftersom verktygen för utveckling, simulering, 3D-printing och NC-programmering för metalldetaljer är integrerade i ett system. Därför behövs det ingen datakonvertering till STL-format. För Slicing och Hatching av byggjobben och för parameterhantering är dessutom TRUMPF Build Processor integrerad i mjukvarupaketet. Spara tid och kostnader med ett tydligt arbetsflöde.

Multilaser

Öka din produktivitet med optionen Multilaser: Två TRUMPF fiberlasrar med vardera 300 W och 55 µm stråldiameter exponerar samtidigt inom byggvolymen och genererar tack vare detta flexibelt upp till 80 % fler detaljer på samma tid. Du producerar detaljer snabbare och uppnår högsta tänkbara flexibilitet för kundordrar. I och med att varje kontur exponeras av en laser uppstår det inga ”överlappställen”. Du arbetar med 100 % överlappning med Fullfield Multilaser. Option Automatic Multilaser Alignment övervakar och kalibrerar automatiskt, under ett pågående byggjobb, Multilaser Scan-fälten – för en optimal kvalitet med multilaserkomponenter.

Option Powder Bed Monitoring

Med en kamera som är integrerad i TruPrint-processkammaren och den automatiska bildbehandlingen kan du övervaka pulverbädden automatiskt. På detta sätt har du alltid översikt över komponentstatus och kan analysera kvalitetsparametrarna skikt för skikt.

Option Melt Pool Monitoring

Avvikelser i lasersmältningen kan upptäckas tidigt med hjälp av sensorer och kritiska områden på komponenten kan visualiseras. Vidare kan du övervaka alla smältbad parallellt, något som är särskilt praktiskt vid optionen Fullfield Multilaser.

Option till Calibration

Olika optioner för att uppfylla dokumentationskraven: Lasereffektkalibrering – även för Multilaser, mätning av fokalpunktsposition och Scanfält-kalibrering – på detta sätt kan du mäta, vid behov kalibrera om och dokumentera dina mätresultat.

TRUMPF Monitoring-lösningar

Monitoring-lösningar för din additiva tillverkning

Tack vare intelligenta Monitoring-lösningar från TRUMPF går det att övervaka och analysera din LMF-process professionellt. I samband med detta registreras och bearbetas sensorstödda data. Erbjudandet omfattar lösningar för Process (Melt Pool och Powder Bed Monitoring), Condition och Performance Monitoring. Övervakningsresultaten kan visas direkt på TruPrint-maskinens HMI. Med produkten TruTops Monitor får du dessutom total transparens över hela din maskinpark och möjlighet till fjärråtkomst till maskinerna – antingen via bordsdatorn eller mobilt via appen MobileControl.

Det inerta maskinkonceptet för TruPrint 2000 med förberedningsstation för pulver möjliggör en mycket enkel pulver- och detaljhantering under skyddsgas. Med hjälp av den slutna kretsen undviks pulverkontakt effektivt och en god arbetsmiljö och högt arbetarskydd möjliggörs. Dessutom degraderas materialet inte på grund av den minimala kontakten med syre.

TRUMPF pulver för 3D-skrivarsystem

Pulver och parametrar

Metallpulver av hög kvalitet utgör grunden för tillförlitliga processvillkor vid additiv tillverkning. Kombinationen av rekommenderade pulver och rätt parametrar leder till förstklassiga materialegenskaper hos 3D-utskrivna komponenter.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Detta kan också vara intressant för dig

Kontakt
Nerladdningar
Service och kontakt