Lands-/region- och språkval
TruPrint 3000, solución flexible para la impresión 3D industrial
TruPrint 3000, solución flexible para la impresión 3D industrial
Additiva tillverkningssystem

TruPrint 3000

Flexibel lösning för industriell 3D-printing

Gestión industrial de piezas y polvo
.NEW
Gestión industrial de piezas y polvo
Additiva tillverkningssystem

TruPrint 3000

Industriell pulver- och detaljhantering

.NEW
Additiva tillverkningssystem

TruPrint 3000

Flexibel produktionskonfiguration

Flexibel lösning för industriell additiv tillverkning

TruPrint 3000 är en universell maskin i mellanformat (LMF/PBF/LPBF) med industriell pulver- och detaljhantering. Från och med nu har du ännu mer fördelar av ökad flexibilitet, kvalitet och produktivitet i din additiva serieproduktion: nu finns 3D-metall-printern TruPrint 3000 även med optionen Fullfield Multilaser med två 500 watts- eller två 700 wattslasrar från TRUMPF.

Produktiviteten fördubblas nästan oberoende av komponentgeometrin och detaljkostnaderna sänks betydligt. Den automatiska övervakningen och kalibreringen av multilasrarna under det pågående byggjobbet möjliggör en optimal kvalitet vid printade multilaserkomponenter. Den senaste utvecklingen av skyddsgasflödet ökar dessutom komponentkvaliteten och reproducerbarheten för detaljerna. Detta dokumenteras parallellt med byggjobbet med hjälp av Melt Pool Monitoring. Certifieringsskyldigheterna, till exempel inom det medicinska området, kan därmed uppfyllas.

TruPrint 3000 anpassar sig mycket flexibelt till våra kunders individuella krav. Med en byggvolym på 300 mm diameter och 400 mm höjd används den i väldigt många olika branscher. Beroende på komponentens storlek och komplexitet, dina preferenser när det gäller arbetsflöde och produktionsvolymer kan du välja flexibelt mellan intern och extern uppackning – allt under skyddsgas. Med extern uppackning minimerar du dessutom stilleståndstiderna för 3D-printern tack vare tidsparallellt arbete.

Mycket robust process

Jämn komponentkvalitet tack vare nyutvecklat skyddsgasflöde.

Fullfield Multilaser 2 x 700 watt

Samtidig exponering i hela byggvolymen för maximal ökning av produktiviteten

Flexibel produktionskonfiguration

Genom olika konfigurationer av maskinen och kringutrustningen för pulver- och detaljhantering

Omfattande monitoring-lösningar

Säkerställande av höga kvalitetsstandarder under byggjobbet tack vare Melt Pool Monitoring

Inert, slutet pulverkretslopp

Enkel pulver- och detaljhantering under skyddsgas för jämn pulver- och komponentkvalitet

Ta reda på vad som är speciellt med den nya TruPrint 3000
Industriell 3D-printing i arbete – mycket flexibel för alla tänkbara krav
Mjukvara TruTops Print - se den enkla dataförberedelsen med Build Processor från TRUMPF för TruPrint maskiner
Effektstark: Fullfield Multilaser med 2 x 700 W

Med Fullfield Multilaser (2 x 700 W) kan alla lasrar exponera i hela byggvolymen. Resultatet: Ökad produktivitet, kortare tillverkningstider per komponent och sänkta detaljkostnader. För att uppnå en ännu högre precision kalibreras Multilaser Scanfälten automatiskt till varandra. Tack vare detta uppnår du en mycket hög kvalitet på ytorna – helt utan skarvar. Optionen Fullfield Multilaser får du med två effektstarka TRUMPF fiberlasrar som har en stråldiameter på 80 µm.

Hög detaljkvalitet tack vare skyddsgaskonceptet

Uppnå en ännu bättre detaljkvalitet med vårt nyutvecklade skyddsgaskoncept. Det garanterar nämligen en mycket robust smältprocess där både processkammaren och optikskyddsglaset förblir rena. Ett optimalt skyddsgasflöde uppnås genom den minskade processkammaren och genom ett primärt och sekundärt gasflöde. Så garanteras, speciellt inom industriell serieproduktion, reproducerbar hög detaljkvalitet.

Flexibel produktionskonfiguration

Lika flexibel som TruPrint 3000 är, lika variabelt kan även produktionssetupen anpassas till kundens respektive applikationens krav. Starta t.ex. med den integrerade uppackningen inne i maskinen under skyddsgas och anpassa produktionen genom extern uppackning vid ökande maskinutnyttjande. Välj konfiguration beroende på komponentens komplexitet, dina preferenser när det gäller arbetsflöde och produktionsvolym.

Alternativt med integrerad pulvermatare

Den integrerade pulvermataren är alternativet till extern uppackning eftersom du avlägsnar den färdiga komponenten från metallpulvret inne i byggkammaren och under skyddsgas efter LMF-processen. Komponenter som är upp till 400 mm höga kan packas upp internt. Det uppsugna pulvret samlas i en separat uppsamlingsbehållare och används igen till nästa byggjobb efter siktningen.

Växelcylinderprincipen för TruPrint-maskiner från TRUMPF.
Industriell växelcylinderprincip

TruPrint 3000 har en bygg- och förrådscylinder som det går snabbt att byta. Tack vare detta kan riggningen av cylindrarna och uppackningen av byggjobb göras parallellt med LMF-processen. På detta sätt reducerar du stillestånds- och ställtiderna för din 3D-printer avsevärt.

Extern uppackning

Välj bland två varianter för att befria komponenten från pulver: För en mycket hög rengöringsgrad ska du avpulvra din komponent med avpulvringsstationen (option med skyddsgas). Vibrationsstödet befriar även komplexa komponentgeometrier från pulver. Alternativt kan du packa upp komponenten externt i uppackningsstationen utan pulverkontakt. Använd komponenterna i den industriella pulver- och detaljhanteringen för flera 3D-printrar och reducera dina detaljkostnader på detta sätt.

Omfattande industriell monitoring för kvalitetssäkring

Tack vare Melt Pool Monitoring för TruPrint 3000 säkerställer du, verifierbart, de högsta tänkbara kvalitetsstandarderna för printade komponenter. Sensorer detekterar avvikelser i lasersmältprocessen tidigt – även vid Fullfield Multilaser. Kvalitetssäkringen kompletteras av Powder Bed Monitoring. Varje pulverskikt övervakas visuellt och avvikande pulverskikt genereras optionalt automatiskt på nytt. Ytterligare optioner är tillgängliga för att uppfylla verifikationsskyldigheten vid certifierade processer: Lasereffektkalibrering och Scanfält-kalibrering – på detta sätt kan du mäta, vid behov kalibrera om och dokumentera dina mätresultat.

TRUMPF applikationsrådgivning för additiv tillverkning – individuell rådgivning för dina 3D-komponenter
Kompetent applikationsrådgivning

Har du frågor om hur du kan generera en viss komponent lönsamt och produktivt på TruPrint 3000? Tillsammans med dig utvecklar TRUMPF:s experter skräddarsydda lösningar för din konkreta tillämpning inom additiv tillverkning. Kontakta oss för ett individuellt samtal.

Absorptionskylare

En additivt tillverkad absorptionskylare till en laserkälla från TRUMPF består endast av två komponenter. Jämfört med den på konventionellt sätt producerade detaljen med sina 27 komponenter behövs ingen montering. Den printade komponenten övertygar genom 90 % färre läckageställen och en kylning som är konturnära och flödesoptimerad.

Många olika användningsområden för TRUMPF 3D-printsystem TruPrint

Många användningsmöjligheter

TruPrint 3000 är en flexibel 3D-printmaskin för ett stort antal tillämpningar inom en mängd olika branscher. Använd Laser Metal Fusion (LMF)-teknologin och dess fördelar som designfrihet, funktionsintegration och funktionsoptimering.

Generativt tillverkade brackets på platta med TruPrint-maskiner från TRUMPF

Serieproduktion med TruPrint 3000

I TruPrint 3000:s stora byggvolym går det att anordna komponenter flexibelt vilket lämpar sig perfekt för de krav som ställs av Job Shops.

General Industry

Många General Industry-tillämpningar kan optimeras med hjälp av Laser Metal Fusion (LMF). Med hjälp av 3D-printningen gick det att tillverka denna turbofläkt nära slutkonturen vilket reducerar behovet av efterbearbetning. Dessutom leder tillverkning som ihålig kropp till en viktreducering på upp till 25 %. Den mindre vikten möjliggör högre varvtal.

Tvärsnitt för en kombibrännare som byggts upp med TruPrint 3000.

Energi & turbiner

Laser Metal Fusion gör det möjligt att generera till och med komplexa innerrumsstrukturer. Lasern smälter den önskade detaljkonturen på pulverbädden skikt för skikt vilket gör att varje geometri är möjlig.

TruPrint 3000
Konstruktionsvolym (cylinder) Diameter 300 mm x 400 mm Höjd
Användbara material Svetsbara metaller i pulverform, till exempel rostfritt stål, verktygsstål, aluminium-, nickelbas- eller titanlegeringar. Aktuell material- och parametertillgänglighet på förfrågan.
Förvärmning (standard) Upp till 200 °C
Maximal lasereffekt vid arbetsstycket (TRUMPF fiberlaser) 700 W
Stråldiameter (standard) 80 μm
Skikttjocklek (individuellt inställbar) 20 - 150 μm
Uppbyggnadshastighet 5 - 120 cm³/h
Anslutning och förbrukning  
Elanslutning (spänning) 400/460 V
Elanslutning (strömstyrka) 32 A
Elanslutning (frekvens) 50/60 Hz
Skyddsgas Kvävgas, argon
Modell  
Mått (inkl. filter) (B x H x D) 3385 mm x 1750 mm x 2070 mm
Vikt (inkl. pulver) 4300 kg
Mjukvarubild TruTops Print, TRUMPF

TruTops Print

Med TruTops Print erbjuder TRUMPF den mjukvarulösning som är bäst anpassad för att få ut mesta möjliga av TruPrint-maskiner. Det moderna användargränssnittet ger en god översikt av alla funktionaliteter och möjliggör snabb åtkomst till alla funktioner. Genom den höga flexibiliteten och de individuella möjligheterna för dataförberedning, exempelvis z-segmenteringen, samt den intuitiva och översiktliga parameterhanteringen med fullständigt tillgängliga parametrar, uppnås högsta effektivitet och produktivitet med bästa tryckkvalitet och reproducerbarhet samt supportreducerad överhängsbyggbarhet. Den höga kvaliteten på skapade vektordata i WZA-format kan verifieras med den integrerade BuildJob Viewer.

Förberedelse av data anpassat till ert arbetsflöde

För sömlös förberedelse av data i arbetsflödet är TruTops Print redan anslutet till en mängd CAD/CAM-system. Detta ger dig största möjliga flexibilitet när du väljer programvara för databeredning. Bestäm själv vilken lösning som passar bäst till ditt arbetsflöde.

Option Fullfield Multilaser

Öka din produktivitet med optionen Multilaser: Två TRUMPF fiberlasrar med vardera 500 W och 80 µm stråldiameter exponerar samtidigt inom byggvolymen och genererar tack vare detta flexibelt upp till 80 % fler detaljer på samma tid. Du producerar detaljer snabbare och uppnår högsta tänkbara flexibilitet för kundordrar. I och med att varje kontur exponeras av en laser uppstår det inga ”överlappställen”. Du arbetar med 100 % överlappning med Fullfield Multilaser. Option Automatic Multilaser Alignment övervakar och kalibrerar automatiskt, under ett pågående byggjobb, Multilaser Scan-fälten – för en optimal kvalitet med multilaserkomponenter.

Option Integrerad pulvermatare

Optionen Integrerad pulvermatare är alternativet till extern uppackning eftersom du avlägsnar den färdiga komponenten från metallpulvret inne i byggkammaren och under skyddsgas. Komponenter som är upp till 400 mm höga kan packas upp internt.

Option Powder Bed Monitoring

Med en kamera som är integrerad i TruPrint-processkammaren och den automatiska bildbehandlingen kan du övervaka pulverbädden automatiskt. På detta sätt har du alltid översikt över komponentstatus och kan analysera kvalitetsparametrarna skikt för skikt. Saknat pulver detekteras med hjälp av optionen automatisk efterbeläggning och det berörda skiktet korrigeras automatiskt med en ny pulverbeläggning.

Option Melt Pool Monitoring

Avvikelser i lasersmältningen kan upptäckas tidigt med hjälp av sensorer och kritiska områden på komponenten kan visualiseras. Vidare kan du övervaka alla smältbad parallellt, något som är särskilt praktiskt vid optionen Fullfield Multilaser.

Option till Calibration

Olika optioner för att uppfylla dokumentationskraven: Lasereffektkalibrering – även för Multilaser, mätning av fokalpunktsposition och Scanfält-kalibrering – på detta sätt kan du mäta, vid behov kalibrera om och dokumentera dina mätresultat.

Övervakning TruPrint

Med de intelligenta övervakningslösningarna från TRUMPF kan du enkelt övervaka, analysera och kalibrera TruPrint-maskinernas LMF-process och på så vis tillverka ännu effektivare och nå en högre komponentkvalitet. Den professionella övervakningen möjliggör visning och utvärdering av sensorbaserad data. Erbjudandet omfattar lösningar för Process Monitoring, Condition Monitoring och Performance Monitoring. Övervakningsresultaten kan visas direkt på TruPrint-maskinens HMI eller utvärderas offline med hjälp av Monitoring Analyzer. Med TruTops Monitor får du utöver transparensen även möjlighet till fjärråtkomst via dator eller surfplatta. OPC UA-gränssnittet ger full flexibilitet att ansluta till en egen programvarulösning. Med de extra tillgängliga calibration funktionerna kontrollerar du före byggjobbets början de processrelevanta märkvärdena för ett optimalt produktionsvillkor.

Optimal hantering av pulvret och komponenterna är avgörande för en industriellt mogen serietillverkning. Den industriella pulver- och detaljhanteringen från TRUMPF möjliggör tidsparallell riggning och uppackning av en eller flera maskiner – detta ökar produktiviteten och lönsamheten för våra kunder. Standardsnittställen och en bred palett av olika uppackningsmöjligheter, siktlösningar och lagringsmöjligheter möjliggör högsta tänkbara flexibilitet vid utformningen av din anläggning.

TRUMPF pulver för 3D-skrivarsystem

Pulver och parametrar

Metallpulver av hög kvalitet utgör grunden för tillförlitliga processvillkor vid additiv tillverkning. Kombinationen av rekommenderade pulver och rätt parametrar leder till förstklassiga materialegenskaper hos 3D-utskrivna komponenter.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Detta kan också vara intressant för dig

TruPrint 5000
TruPrint 5000

TruPrint 5000 gör dig redo för industriell serieproduktion. Tack vare mycket produktiva, delvis automatiserade LMF-processer kan ni tillverka 3D-komponenter snabbare.

[Translate to sv_SE:]
Låt dig inspireras av exempeldetaljerna!

Letar du efter förslag på komponenter som kan produceras effektivt med TRUMPFs verktygsmaskiner och lasersystem? Här kan du söka efter exempeldetaljer från praktiken och filtrera utifrån olika parametrar som t.ex. bransch och material.

Fotocollage der Verfahren LMD und LM
Additiv tillverkning

Pulver och laserljus: Av de här två elementen formas komponenter genom additiv tillverkning. Skikt för skikt baserat på en 3D-modell.

Kontakt
Upplev live
Additive Manufacturing Showroom Ta reda på mer
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Utbildning Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Processoptimering Ta reda på mer Monitoring & Analysis Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer Flyer kvalificeringsstöd IQ/OQ Ta reda på mer
Nerladdningar
Service och kontakt