Lands-/region- och språkval
GripMaster, tar enkelt bort restgitter och restremsor
GripMaster, tar enkelt bort restgitter och restremsor
Automatisering

GripMaster

Enkel borttagning av restgitter och restremsor

Automatisk borttagning av restgitter

GripMaster ger en komfortabel restgitterhantering på stansmaskiner samt kombimaskinerna TruPunch och TruMatic. GripMaster tar automatiskt ut restgitter och restremsor och staplar dem på ett saxbord utan att operatören behöver ingripa. Den automatiska utlastningsprocessen ökar maskinens körtid, påskyndar orderbearbetningen och ökar arbetarskyddet.

Snabb utlastning av restgitter

Den automatiska utlastningen och staplingen av restgitter ökar maskinens körtid.

Säker skrothantering

GripMaster har ett säkert grepp om restgitter och restremsor – helt utan operatörens ingrepp.

Skrot, restgaller      
Max. stapelhöjd 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm
Max. restgallerstorlek 2500 mm x 1250 mm 3000 mm x 1500 mm 3000 mm x 1500 mm 2500 mm x 1250 mm 3000 mm x 1500 mm
Max. restgallervikt 160 kg 230 kg 230 kg 160 kg 230 kg
TruPunch 5000 med SheetMaster, SortMaster Box, GripMaster och ToolMaster Linear

TruPunch 5000 med SheetMaster, SortMaster Box, GripMaster och ToolMaster Linear

TruMatic 7000 vid TruStore 3030 med SheetMaster, dubbelvagn för inlastning på skenor, SortMaster Pallet, SortMaster Box, GripMaster och ToolMaster

TruMatic 7000 vid TruStore 3030 med SheetMaster, dubbelvagn för inlastning på skenor, SortMaster Pallet, SortMaster Box, GripMaster och ToolMaster

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Detta kan också vara intressant för dig

Kontakt
Nerladdningar
Service och kontakt