You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruStore Serie 1000 | TRUMPF
TruStore Serie 1000
TruStore Serie 1000
Lagersystem

TruStore Serie 1000

Praktiskt kompaktlager

Det praktiska kompaktlagret

Det perfekta insteget till TRUMPF lagerteknik: Det tillförlitliga och ekonomiska kompaktlagret i TruStore Serie 1000 underlättar materialhanteringen. TruStore Serie 1000 kan integreras skarvfritt i den automatiserade plåttillverkningen. Lagret ansluts till maskinen via LiftMaster Store eller LiftMaster Store Linear. Genom att integrera ett hyllmanövreringsdon uppgraderar du kompaktlagret till TruStore Serie 3000.

Mycket lagerkapacitet

Förvara upp till 33 ton i storformat.

Maximal produktivitet

Öka maskinens utnyttjandegrad med 50 % – med ett oövervakat skift. 1

Kan enkelt byggas ut till TruStore Serie 3000

Med en lagerhiss uppgraderar du TruStore Serie 1000 till ett TruStore Serie 3000.

Uppbyggnad, funktioner och utbyggnader av TruStore kompaktlager

TruTops Fab Modul Storage

Styr hela materialflödet för tillverkningen och administrera lagerbeståndet oavsett av om det är manuella lager, automatiska råmateriallagersystem eller storlagersystem med TroTops Fab Modul Storage Programvaran möjliggör kommunikation mellan lagersystem och maskin samt med vanliga ERP-system.

Programvara

Den omfattande TruTops programvaruportföljen hjälper dig genom hela produktionsprocessen. Styr enkelt och målinriktat verksamheten, från administration av kundorder och inköpsprocesser till leverans av de färdiga delarna. Tack vare direkt anslutning till maskinstyrningen har du ständig överblick över status för dina jobb.

Utöka TruStore Serie 1000 med följande utrustningsmöjligheter

TruStore Serie 1000, inlagring av hjälppallar med lagerkassetter.
Inlagring av hjälppallar med lagerkassetter

Platsbesparande inlagring av hjälppallar med lagerkassetter.

TruLaser med TruStore 1030 och LiftMaster Store

TruLaser med TruStore 1030 och LiftMaster Store

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Fotnoter
  • Två skift på dagtid, ett extra obevakat skift på natten

Detta kan också vara intressant för dig

Kontakt
Nerladdningar
Service och kontakt