You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Appen TruTops Fab | TRUMPF
Appen TruTops Fab
Appen TruTops Fab
Programvara

Appen TruTops Fab

Tillverkningen i blickpunkten – alltid och överallt

Alltid informerad och överallt

Med appen TruTops Fab har du alltid och överallt din tillverkning i blickpunkten. Den gör dina iOS-enheter till mobila informationscentraler för tillverkningen. Du hämtar de viktigaste data till din produktion via din mobila terminal när som helst och överallt.

Alltid aktuell

Automatisk överföring av maskintillstånd och felmeddelanden i realtid

Allt i blickpunkten

Översiktlig illustration av dina produktionsorder

Snabb fjärrdiagnos

Överföring av styrningens bildskärm live till din mobila terminal som tillval

Sparar tid och ansträngning

Färre kontrollrundor eftersom du alltid har full översikt

Appen TruTops Fab

Mobil tilverkningsstyrning

Appen TruTops Fab förser dig med information som exempelvis dina maskiners status. Tillsammans med TruTops Fab Modul Quickjob ser du även statusen för dina produktionsorder, med TruTops Fab Modul Storage dina lagerbestånd och med TruTops Fab Modul Production rapporterar du tillbaka valfria arbetssteg.

Dessa funktioner kan du använda tillsammans med TruTops Monitor eller TruTops Fab Modul Quickjob och TruTops Fab Modul Production:

FunktionTruTops MonitorTruTops Fab Modul Quickjob/Production (endast iPad)
Översikt över produktionsorderx
Statusövervakning (alla arbetspunkter övervakas)xx
Meddelanden maskin-data-registreringxx
Översikt över kundorderx
Dokumenthanteringx
Kodskannerx

Programprodukter som kompletterar appen TruTops Fab perfekt

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Försäljning digitala tjänster
E-post
Nedladdningar
Service och kontakt