You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Sorting Guide | TRUMPF
Sorting Guide
Sorting Guide
Programvara

Sorting Guide

Effektiv och säker  sortering 

Underlättar den manuella sorteringen

Vid plåttillverkningen står du under ständig tidspress: Ofta saknas transparens och systematik mellan manuella arbetsuppgifter och maskinell bearbetning. Skulle det då inte vara bra att spara tid för manuell bortsortering – och öka maskinens gångtid? Det är möjligt med Sorting Guide: Den hjälper operatören med uttagning och sortering av plåtdetaljer. För detta färgmarkeras delarna efter order, följdprocess eller geometri på en bildskärm. Alla delar registreras när de tas ut från maskinen. Det förhindrar förväxlingar och du sparar tid och undviker fel. Upptäck en unik smart hjälpreda för plåttillverkningen.

Snabb uttagning, öka gångtiden

Sorting Guide ger transparens vid uttagningen. Den ökar tempot och maskinen kan fortsätta skärningsarbetet snabbare. 

Exakt sortering och ordervis plockning

AI-stödd bildbehandling identifierar delar och ger operatören all relevant information på ett överskådligt sätt, inklusive sorteringsrekommendation. 

Utnyttja materialet på bästa möjliga sätt

Funktionen möjliggör komplex kapsling – så kan ni använda ert material effektivare. 

Registrerar delar automatiskt

Sorting Guide märker alla uttagna delar och registrerar automatiskt dem till TruTops Fab.  Det sparar tid och förhindrar fel. 

Smartare sorteringsassistent

Sorting Guide är ett kamerabaserat assistentsystem och fungerar med hjälp av&artificiell intelligens. Med hjälp av befintliga stamdata och en självlärande bildbehandling upptäcker den de uttagna delarna. På den stora bildskärmen visas en rekommendation för sorteringen: Delarna är färgmarkerade till exempel efter kundorder eller efterföljande process.  

Sorting Guide, Entnahme Teile

Intelligent bildbehandling

Med AI-baserad bildigenkänning hjälper Sorting Guide till med processen vid 2D-laserskärmaskinen. Den består huvudsakligen av en högupplöst kamera, en stor bildskärm och en intelligent programvara för bildbehandling. 

Optimerad sorteringsprocess

Sorting Guide optimerar ert materialflöde, genom att skynda på sorteringen och förhindra fel. Den hjälper operatören i realtid med att ta ut och registrera delarna – och ser till att maskinen kan fortsätta skärningsarbetet snabbare. 

Detta kan också vara intressant för dig

Kontakt
Försäljning digitala tjänster
E-post
Service och kontakt