You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruTops Cell V1 Cut | TRUMPF
TRUMPF programvara
TRUMPF programvara

TruTops Cell V1 Cut

Programmeringssystemet stöder hela hela processen vid 3D-bearbetningen.

Snabbt och enkelt: Programvaran för 3D-laserskärning

Beprövade styrkor och nya fördelar – Med nya TruTops Cell V1 Cut går experten på 3D-programmering vidare till nästa generation. Från inläsning av den första CAD-modellen via programmering av applikation och fixtur till återläsning av NC-program till fortsatt programoptimering – TruTops Cell V1 Cut stöder hela bearbetningsprocessen vid 3D-laserskärning. Tack vare implementerade TRUMPF-teknologier och fördefinierade standardparametrar garanterar programvaran bästa möjliga drift av TruLaser Cell-systemen.

Snabbare till den första komponenten

Genom ett stegvist programmeringsförlopp och många automatiseringar leder programmet användaren snabbt genom de viktigaste arbetsstegen till det färdiga NC-programmet.
 

Kraftfull CAD-plattform

Maximal flexibilitet vid CAD-import och ändring av CAD-modeller.

Effektiv fixturdesign

Det integrerade verktyget för konstruktion av uppbyggda fixturer sätter ny standard när det gäller snabbhet och flexibilitet.

Optimera tillverkningen

Många optimeringsverktyg och standardparametrar möjliggör bästa möjliga användning av teknologier och funktioner hos era TRUMPF 3D-lasersystem.

Med denna multitalang kommer du snabbt och intuitivt i mål

Konstruera fixturer och bearbetningsprogram med några få steg

TRUMPF-Software-TruTops-Cell-V1-Cut-design

Fixturdesign

Vill du konstruera uppbyggda fixturer för skärdelar snabbt och intuitivt? Med några få klick kan du skapa skräddarsydda fixturer. Tack vare omfattande verktyg kan fixturen optimeras perfekt.

 TRUMPF-Software-TruTops-Cell-V1-Cut-Module-3D-Cutting

Modulen 3D-skärning

Tack vare den automatiska kantidentifieringen och en intelligent banoptimering skapar du bearbetningsprogram för 3D-laserskärning i en handvändning. Användbara verktyg och automatik hjälper dig så att 3D-systemet kan drivas effektivt och med maximal prestanda.


Är du intresserad av 2D-laserbearbetning? Använd TruTops Boost!

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Försäljning digitala tjänster
E-post
Service och kontakt